• Purchaser

  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Publication date

  Aug 22, 2019

 • Type

  1

 • Value Awarded

  42.5m Ft

 • Source

  EKR

  A 339/2014.(XII.19.) Kr.-ben az NFP (AF.I.1. pont 1. szervezet) feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban KEHOP terhére finansz. hulladék-gazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás. Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges egyéb gépek beszerzése az alábbi mennyiségben: Anyagmozgató-rakodó gépek az alábbiak szerint: tétel (típus) sorszáma - tétel (típus) megnevezése - mennyiség (db): 1. - Teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó -1 db 2. - Targonca bálafogóval -1 db AK új (nem használt, nem felújított, gyári kivitelű, utólagosan nem átalakított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni. AK az alapmennyiségen túl nem kíván opcionális részt meghatározni. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését. Az átadás üzembe helyezett állapotban történjen, továbbá a teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó esetében műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére a szerződő végső kedvezményezett (Karcag Városi Önkormányzat) köteles ak-ként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás (szerződéses vállalási ár) nem tartalmazza. Hibaelhárítás: valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás meg-kezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szak-szerelőkkel biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembe vételével értelmezendőek. Nyertes AT feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: tervezetten Nagykunsági Környezetvédelmi Kft, 5300 Karcag, Petőfi u. 1/E, azzal, hogy Eladó és Vevő megállapodása szerint, a leszállított eszközök rendelkezésre állá-si helyének is a figyelembe vételével arra eltérő helyszínen is sor tud kerülni. Ajánlatkérő anyagmozgató-rakodó gép alatt olyan gépeket ért (a felhívás III.1.2.) P.2. és III.1.3.) M.1.pontok tekintetében), melyek dízel, gáz vagy elektromos üzemű mobil gépek, amelyeknek elsődleges funkciója az áruk rövidtávú mozgatása, rakodókanál, markoló vagy rakodó-villa segítségével. Az anyagmozgató gépek rendszerezésébe az alábbi berendezések tartoznak: - Emelőgépek (targoncák). - Rakodógépek – rövid távú anyagtovábbításra ( teleszkópos rakodógép, homlokrakodó, iparigémes rakodó) - Kisegítő és segédberendezések (raktárak és tárolók gépi berendezései). A részletes feltételeket a közbesz. dok. részét képező dok., műszaki leírás és szerződéstervezet tart. Amennyiben a közbesz. dok. bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási fo-lyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy AK az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015.(X .30.)Kr46.§(3) bek. alapján. A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennnyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.

  Awards

  Notices

  • Aug 22, 2019

   Invitation to participate

  • Feb 16, 2020

   Information on the outcome of the procedure

  SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról