• Purchaser

  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

 • Publication date

  Sep 2, 2019

 • Type

  1

 • Value Awarded

  47.2b Ft

 • Source

  EKR

  - Püspökladány(kiz)-Biharkeresztes országhatár országos vasúti pályahálózat részét képező vonalszakaszon, 55,6 km hosszú, egyvágányú pályán a villamosítás kiépítése, 50 Hz 25 kV váltakozó áramú villamos felsővezeték rendszerrel és a kapcsolódó járulékos feladataival együtt, teljeskörűen. FET, HETA kiépítése. - Új, 120/25 kV-os villamos vontatási alállomás létesítése Berettyóújfalu térségében, a nagy- és középfeszültségű technológia, irányítástechnika, védelem szerelésével együtt. - Felsővezetéki Energia Távvezérlő - Helyi Távműködtető berendezés építése, Ebes Felsővezetéki Energia Távvezérlő központba történő bekötéssel. A felsővezetéki oszlopsoron fényvezetőszálas kábel kiépítése. - Püspökladány (kiz) – Berettyóújfalu (bez) szakaszon a nyíltvonalakon, és a vonalszakasz 4 állomásán a V=100 km/h sebesség visszaállítása és a 225 kN tengelyterhelés megteremtése (összesen 35 km vasúti pálya al- és felépítményi átépítése szükséges.) Báránd, Sáp, Berettyóújfalu, Biharkeresztes állomások részleges átépítése. - 4 állomáson összesen 5 db akadálymentes, sk+55 cm magasperon létesítése. A parkolóktól és a közútról biztosítani kell a peronok akadálymentes megközelítését. - Új, korszerű elektronikus biztosítóberendezés és utastájékoztató rendszer tervezése, engedélyeztetése, valamint kiépítése a püspökladányi KÖFI központba történő integrálással, belsőépítészeti munkákkal, a meglévő vonóvezetékes rendszer bontása - A térvilágítás átépítése a jelen projekt során átépülő állomások esetében az utasforgalmi és üzemi területeken - Elsősorban utasforgalmi és biztosítóberendezési célú épületek létesítése, részleges átépítése, ahol a szükséges funkciók telepítése nem lehetséges, ott konténer telepítése szükséges. Berettyóújfalu felvételi épület részleges átépítése. Berettyóújfalun felsővezeték karbantartó telep létesítése. - Valamennyi kiviteli terv elkészítése, valamennyi jóváhagyás, a tenderdokumentáció műszaki kötetében meghatározott engedélyezési tervek elkészítése és engedélyek megszerzése. A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, amely mennyiségek tájékoztató jellegűek, a kiviteli tervezés során módosulhatnak. Részajánlattétel nem megengedett, mert a kiviteli tervek és a kivitelezés részfeladatainak rendszerszintű összehangolása szükséges. A vonatforgalom minél kisebb zavartatása érdekében az állomási, nyíltvonali pályaépítési feladatok, a biztosítóberendezés telepítési feladatok, valamint a felsővezeték-rendszer kiépítése összehangoltan, egymásra épülve kell, hogy megtörténjen. Az egymáson alapuló munkarészek közül valamelyik elhagyása, vagy ütemterv mentén történő megvalósítása az elkészült részek későbbi részleges vagy teljes bontását tenné szükségessé, a vonatforgalom számára rendelkezésre álló pályakapacitás jelentős csökkenését, emellett a költségek növekedését okozná.

  Notices

  • Sep 2, 2019

   Invitation to participate

  • Oct 15, 2019

   Correction

  • Nov 7, 2019

   Correction

  • Nov 17, 2019

   Correction

  • Nov 28, 2019

   Correction

  • Apr 23, 2020

   Information on the outcome of the procedure

  SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

  Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos dokumentumok