• Purchaser

  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Publication date

  Feb 19, 2019

 • Type

  2

 • Value Awarded

  219.9m Ft

 • Source

  EKR

  A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében meghatalmazott Ajánlatkérő (NFP NKft.) feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak: - Meglévő kút melléfúrásos felújítása (165 m) kútfejakna kiképzéssel, gépészettel, nyersvízvezetékkel kompletten, a meglévő kút eltömedékelésével - Új tartalékkút telepítése (165 m), kútfejakna kiképzéssel, gépészettel, nyersvízvezetékkel kompletten - Új nyomásfokozó akna +1 db nyomásfokozó és 1 (+1) db öblítőszivattyú beépítésével - 50 m3-es udvartéri víztároló felújítása - Új vízkezelő épület építése - 6,0 m3/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés telepítése - Új 9,0 m3 hasznos térfogatú vasiszap ülepítő építése - Zárt szennyvíztároló építése - 50 m3-es víztorony felújítása, és utófertőtlenítő akna építése - Udvartéri csőhálózat (a szükséges szerelvényekkel, aknákkal) kiépítése, és a két vízműtelep közötti vezetékösszekötés kiépítése útkeresztezéssel - Hulladékvízelvezetés - Kerítésépítés, bontás, tereprendezés, szervízút bővítése, építése - Energiaellátás kiépítése, új vezeték és mérőhely kiépítésével, ideiglenes elektromos betáplálás biztosításával az újonnan kialakítandó vízműtelepen - Villamos- és irányítástechnika kiépítése a teljes rendszerre, valamint vagyonvédelem kiépítése - 11.419 fm mechanikus hálózattisztítás, 4 db mosató csomópont kiépítése, valamint 30 db tűzcsap cseréje AK a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés tárgyát képező Létesítmény hatályos vízjogi létesítési engedélyének az Ajánlatkérő (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.) részéről a nyertes ajánlattevő részére történő átadását a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Ennek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés nem kerül megkötésre, vagy –amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentés nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá A szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító Támogatás Szerződés – vagy –amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés módosítása vagy a változásbejelentés aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik, melyről Nyertes Ajánlattevő az értesítést megkapta és a Konzorciumvezető a jelen vállalkozási szerződés tárgyát képező Létesítmény hatályos és végrehajtható vízjogi létesítési engedélyét a nyertes Ajánlattevő részére a hatályba léptető okirat kötelező mellékleteként átadja. AK hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

  Awards

  Notices

  • Sep 3, 2019

   Information on the outcome of the procedure

  SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

  BONTASI_JEGYZOKONYV_BLOKK

  AJANLATTETELRE_FELHIVOTTAK_BLOKK

  EGYEB_DOKUMENTUM_BLOKK

  KOZBESZERZESI_DOKUMENTACIO_BLOKK