• Purchaser

  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

 • Publication date

  Sep 5, 2019

 • Type

  1

 • Value Awarded

  392.9m Ft

 • Source

  EKR

  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása” című kiírásra, amelynek keretén belül az Ifjúsági ház épületét továbbá az azt körülvevő területet és a Centrum parkolót kívánja fejleszteni. Az érintett terület Pécs Megyei Jogú Város belvárosában a Jókai utca, Bajcsy Zsilinszky utca, Rákóczi út és a Nagy Lajos Király útja (6-os számú főút városi szakasza) közé eső tömbben található közterületek. A fejlesztési terület a város egyik leginkább frekventált területére esik a Jókai utca, Bajcsy Zsilinszky utca, Rákóczi út és a Nagy Lajos Király útja (6-os számú főút városi szakasza) közötti területre. A lehatárolt tömbben a belvárosra jellemzően vegyes felhasználású épületek és területek találhatók, így kereskedelmi, vendéglátó, közösségi, lakó továbbá iroda funkciók is. A terület gépjárművel történő megközelíthetőségét a belváros legnagyobb díjfizetős parkolója, a „Centrum parkoló” biztosítja, továbbá a terület belső részén a kereskedelmi épületek között további díjfizetés ellenében használható parkolók találhatóak, amelyeknek állapota a nagy forgalomtól jelentősen leromlott. A parkolóhelyek javarészt zúzalékkal kerültek stabilizálásra, döntő mértékben nincsenek ellátva szilárd burkolattal, így száraz időben porzik. A felszíni csapadékvíz elvezetés a szilárd burkolat hiánya miatt nincs megoldva, hiányzik a csapadékcsatorna, továbbá a helyi rendelet szerinti olajfogóműtárgy is. A parkolóállásokat nem lehet szabályosan kijelölni, így a szűkített parkolóméretek mentén lehet várakozni. Az árnyékot adó zöldfelület és a közvilágítás is hiányos. A jelenleg leromlott állapotú díjfizetés ellenében használható parkolók komplett fejlesztése és bővítése. A parkolótól É-ra található és a fejlesztési beruházás részét képező terület régészeti lelőhely, erre figyelemmel nyertes AT-nek megelőző feltárásokat szükséges elvégezni, majd a feltárt területen található régészeti objektumok védelme érdekében a régészeti szakfeladatok ellátására jogosult szervvel, továbbá a megrendelővel és a tendertervi előírásokkal összhangban szükséges elkészítenie a végleges kiviteli terveket. Főbb tevékenységek: •kiviteli terv készítése az engedélyezési és tender tervek alapján •a jelenlegi parkolóhelyek számának bővítése •a parkolók szilárd burkolattal való ellátása •a parkolók csapadékvízelvezetésének megoldása, olajfogó műtárgy beépítése •sorompós parkolási rendszer kialakítása •növénytelepítés a parkolóhelyek környezetében, amely csökkenti a városi hősziget kialakulását A kivitelezés során az alábbi fő munkarészeket szükséges elvégezni: Kiviteli tervdokumentáció készítése (út, csapadék, erősáram, gyengeáram, vízellátás, környezetrendezés): 1db Aszfaltos és vegyes szerkezetű parkolók bontása: 700m3 Zúzottkő ágyazat építése: 810m3 Stabilizásó réteg készítése (CKt): 1014m3 Kiemelt szegély építése: 2360m Süllyesztett szegély építése: 130m Döntött szegély építése: 35m Aszfalt kötőréteg készítése: 235m3 Aszfalt kopóréteg készítése: 235m3 Térburkolat készítése: 1760m2 Kerti szegély építése: 629m Gödörásás: 6636db Faültetés: 115db 50m3 csapadékvíz tározó: 1db Műanyag csatornacső építése (200mm): 128m Műanyag csatornacső építése (315mm): 224m Víznyelőrács beépítése: 38db Olajfogó műtárgy: 3db Elektromos autótöltő: 1db Köztéri világítási lámpatest: 55db 4 sorompós, 3 fizető automatás parkolási rendszer kiépítése : 1db A kivitelezést 2 ütemben kell elvégezni: -1. ütem Ifjúsági ház és a Kereskedők háza előtti területeken új parkolók kialakítása ( Centrum parkolóban a parkolás biztosítása szükséges) -2. ütem meglévő Centrum parkoló felújítása Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

  Notices

  • Sep 5, 2019

   Invitation to participate

  • Oct 17, 2019

   Correction

  • Nov 6, 2019

   Correction

  • May 28, 2020

   Information on the outcome of the procedure

  • Dec 3, 2020

   Information on contract modifications

  • Jan 7, 2021

   Information on contract modifications

  • Jan 14, 2021

   Information on contract modifications

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

  SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK