• Purchaser

  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Publication date

  Sep 16, 2019

 • Type

  1

 • Value Awarded

  300.4m Ft

 • Source

  EKR

  A 339/2014. (XII.19) Korm. rend-ben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a2014-2020programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program ( a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás. Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a mosonmagyaróvári régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi gépek beszerzése az alábbi mennyiségben: Anyagmozgató gépek: • Teleszkópos rakodógép 1 db és 1db opciós • Rakodókanalas dózer 1db Technológiai egyéb gépek: • Mobil aprítógép 1 db • Hulladéktömörítő kompaktor (Üzemi tömege legalább 28.000 kg, legfeljebb 36.000 kg, ballaszt nélkül) 1 db Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését. Az átadás üzembe helyezett állapotban hatósági jelzésekkel ellátva történjen 1. és 4. tétel esetén. Hibaelhárítás: Valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembe vételével értelmezendőek. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább2fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó és Vevő megállapodása szerint, a leszállított eszközök rendelkezésre állási helyének a figyelembe vételével. A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja, ide nem értve az opciós tételek megrendelését Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.(X.30.) Korm. rend.46.§ (3) bek. alapján.

  Notices

  • Sep 16, 2019

   Invitation to participate

  • Oct 14, 2019

   Correction

  • Oct 1, 2020

   Information on the outcome of the procedure

  EGYEB_DOKUMENTUM_BLOKK

  SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról