• Publication date

  Sep 23, 2019

 • Type

  3

 • Phase

  Contracting and performance phase

 • Links

  EKR

Description
Főbb feladatok: Tervezési feladat: - A kivitelezendő épület közműcsatlakozásainak megtervezése és kivitelezése a rendelkezésre bocsátott engedélyezési és kiviteli terv alapján, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével. Kivitelezési feladat: Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv és jogerős építési engedély, valamint a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján, hagyományos szerkezetű tornaterem kivitelezése , teljes körű kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, az alábbi műszaki paraméterekkel: Nettó asznos alapterület mennyiségekkel: Földszint: 1802,62 m2 Tornaterem küzdőtér mérete: 25x45 m Tornatermi sportburkolat magassága: 10 mm: 1 151,00 m2 Küzdőtér feletti szabad belmagasság: 7,15 m Férfi öltöző- és vizesblokk (3 db): 25,61 m2 (76,83m2) Női öltöző- és vizesblokk (3 db): 25,61 m2 (76,83m2) A tornaterem egy 7,15 m szabad belmagasságú küzdő részből, és hozzá tartozó egy emeletes kiszolgáló blokkból áll. Az épületbe a szélfogó előtéren és a meglévő iskolából a lépcsőházon át lehet bejutni. A bejárat előtt fedett-nyitott várakozó tér létesül. Az előtérből közvetlenül nyílik a küzdőtér, a küzdőtér és akadálymentes WC-k illetve a takarító szertár helyiség. Az előtéren áthaladva a küzdőtér mellett futó központi közlekedő közelíthető meg, ami az öltözőcsoportot szolgálja ki. A földszinti öltözői folyosó végén kap helyet az elsősegély szoba, az emeletin a tanári szoba a hozzá kapcsolódó öltözővel és mosdóval. A küzdőtér függönnyel három részre osztható, így párhuzamos oktatást is lehetővé tesz. A Létesítményt ellátó kazánház az additív kiszolgáló tömbben található, külön bejáraton a kültérből közelíthető meg, itt található a füstelvezető, illetve a használati melegvíz tároló tartályok is. Ajánlatkérő nettó hasznos alapterület alatt a nettó alapterületnek azon részét érti, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Purchaser
Contracting authorities
 • BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

 • Zalaegerszeg Megyei Jogú VárosÖnkormányzata

Notices
 • Sep 23, 2019

  Invitation to participate

 • Jul 13, 2020

  Information on the outcome of the procedure

Awarded
 • Jul 13, 2020

  B&G Építő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

  938.9m Ft

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK