• Publication date

  Oct 8, 2019

 • Type

  1

 • Phase

  Contracting and performance phase

 • Links

  EKR

Description
A közbeszerzés tárgya: „Keretmegállapodás keretében parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére” I. Parkfenntartási munkálatok: 1) Zöldterületek fenntartása 2) Hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák, burkolat takarítási munkák 3) Növényültetési munkák 4) Növényvédelmi munkák, aknázómolyok elleni védekezés 5) Játszószerek karbantartása 6) Parkfelszerelés javítása 7) Balesetveszélyes helyek megszüntetése 8) Szökőkutak és automata öntözőrendszerek üzemeltetése, karbantartása 9) Muskátli kihelyezése kandeláberekre és gondozása, lakossági virágosztás 10) Parkfák, fasori fák fenntartása 11) Zöldhulladék aprítékolás 12) Zöldterület kataszter készítése II. Felújítási, fejlesztési munkálatok: 1) Zöldfelület felújítási, fejlesztési munkák 2) Játszószerek, sport- és fitnesz eszközök kihelyezése 3) Aszfaltozási munkák, térburkolatok, járdák, utak elkészítése és/vagy javítása 4) Kátyúzás jellegű munkák, kátyúzás 5) Közmű építési munkák 6) Csapadékvíz elvezetési munkák 7) Forgalomtechnikai munkák 8) Elektromos hálózatok és közvilágítás 9) Távközlési hálózatok A beszerzés tárgya a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadásra kerülő árazatlan mintaköltségvetés szerint kerül részletesen meghatározásra. Ajánlatkérő az eljárás második részében a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárásokat fog lefolytatni. A részletes és konkrét feladatok a keretmegállapodás második részeként lefolytatásra kerülő Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárások során kerülnek meghatározásra, így a jelen pontban ismertetett elvégzendő feladatok tájékoztató jellegűek, és a mennyiségek becsült mennyiségek. Az Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések tartalmazzák. Az egyedi szerződésekben foglalt határidőket a vállalkozó köteles betartani. Ajánlattevőnek az egyedi szerződésekben meghatározott munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő minőségben kell elvégeznie. A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések tartalma, továbbá a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező árazatlan mintaköltségvetésben meghatározott feladatok képezik a közbeszerzés tárgyát. A parkfenntartási munkálatok az önkormányzati kezelésben lévő mintegy 1.100.000 m2 zöldterületen kerülnek elvégzésre. Parkfenntartási munkálatok körében elvégzendő főbb feladatok vonatkozásában az alábbi hozzávetőleges mennyiségek irányadóak: - évente hozzávetőlegesen 43.000.- db egy- és/vagy kétnyári növény kiültetési és gondozási munkái - évente 321 db kandeláber oszlopra szerelt virágtartóba történő muskátli kihelyezés és azok gondozási munkái - 29.000 db sorfa és/vagy 13.000 db parkfa fenntartási munkái - 485 db játszóeszköz karbantartása, felülvizsgálata - 6 darab szökőkút és 23 darab automata öntözőhálózat üzemeltetése - évente hozzávetőlegesen 1.000.000 m2 járdafelület gépi úttisztítása - 653 m2 kiterjedésű biotó fenntartási munkáinak elvégzése - évente 150 db minimum 12/14 cm törzskörméretű sorfa és parkfa ültetése - évente hozzávetőlegesen: 3000 m2 térkő burkolatú parkoló építése, 3000 m2 járdaépítése, 3000 m2 út építése - évente hozzávetőlegesen 300 darab utcabútor kihelyezése, illetve forgalomirányító lámpa áthelyezése, illetve parkoló automata áthelyezése, illetve közvilágítási oszlop cseréje, illetve támfal építése, illetve csapadékcsatorna építése - zöldterület felmérése és sor és/vagy parkfa integrált térképkezelő szoftverrel történő szakmai felmérése A közbeszerzés mennyisége a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő árazatlan mintaköltségvetés szerint kerül részletesen meghatározásra.
Purchaser
Contracting authorities
 • Budapest Főváros XI. Kerület ÚjbudaÖnkormányzata

Implementing body
 • E&G Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság

Notices
 • Oct 8, 2019

  Invitation to participate

 • Feb 12, 2020

  Information on the outcome of the procedure

EGYEB_DOKUMENTUM_BLOKK
SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról