• Purchaser

  Rajka Község Önkormányzata

 • Publication date

  Aug 7, 2019

 • Type

  4

 • Value Awarded

  16.4m Ft

 • Source

  EKR

  A közbeszerzés a Rajka 150. sz. főút és vasúti átjáró közötti szakasz és Rajka M15 autópálya csomópont csatlakozás kialakításának első ütemére irányul, a 0+000 - 0+025 km szelvények között, összesen 53,77 fm-t érintően. A Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás, kizárólag kivitelezés 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a.) pont szerint. A beruházás rendelkezik jogerős építési engedéllyel (GY/UO/NS/A/1406/30/2018.) amely együttesen tartalmazza az I. és II. ütem feladatait. Jelen közbeszerzés tárgyát csak az I. ütem feladatai képezik. Az Ajánlatkérő a műszaki dokumentumok között megtalálható kiegészítő műszaki leírást készített, az I. ütem szerinti feladatok könnyebb azonosíthatósága érdekében. Főbb munkanemek és mennyiségek: - Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák; - Alépítményi munkák (tükörkészítés, tömörítés); - Felépítményi munkák: Aszfalt burkolatú út építése: 525,00 m2. Süllyesztett szegély készítése: 167,00 m. Föld padka nyesése: 140,00 m2. Aszfalterősítő háló elhelyezése meglevő burkolat csatlakozásánál: 64,00 m2. Meglevő betoncső áteresz tisztítása, megerősítése: 11,00 m. Szikkasztó árok készítése: 57,00 m. - Befejező munkák, ennek keretében megvalósulási dokumentáció készítése. Vállalkozó feladata a - későbbi forgalomba helyezési eljárásban felhasználható - megvalósulási dokumentáció teljes körű összeállítása; Vállalkozó szerződés szerinti teljesítése ezen dokumentáció Megrendelő (és párhuzamosan a műszaki ellenőr) részére történő átadásával (benyújtásával) zárul. Amennyiben a Vállalkozó által készített dokumentáció tekintetében a később eljárni jogosult engedélyező hatóság, vagy egyéb szervezet hiánypótlást vagy egyéb javítási, kiegészítési kötelezettséget ír elő, Vállalkozó – jótállási kötelezettsége keretében - köteles azt teljesíteni, az esetleges hibák javításával, illetve az igények teljesítésével. Amennyiben a kivitelezéshez egyéb terület előkészítési, organizációs, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Vállalkozó feladata. Vállalkozónak az ajánlati árat fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó terület előkészítési, organizációs, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie. A további műszaki és mennyiségi jellemzőket a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő meghatározott gyártmányra vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és érthető meghatározása érdekében történt, az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.

  Notices

  • Oct 12, 2019

   Information on the outcome of the procedure

  SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

  KOZBESZERZESI_DOKUMENTACIO_BLOKK

  OSSZEFOGLALO_TAJEKOZTATO_BLOKK