• Publication date

  Oct 23, 2019

 • Type

  1

 • Phase

  Contracting and performance phase

 • Links

  EKR

Description
Keretmegállapodás keretében Fotovoltaikus (PV) erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása. Ajánlatkérő átadja nyertes Ajánlattevő részére a rendelkezésre álló engedélyeket és engedélyezési dokumentációkat. Az engedélyek alapján készíti el a kivitelezési tervdokumentációkat (többek között építész, villamos, irányítástechnikai, vagyonvédelmi, organizációs, biztonsági és egészségvédelmi tervek) az Ajánlattevő. A kiviteli tervek tervzsűrijét követő visszajavítások és azok Ajánlatkérő általi jóváhagyását követően kezdődhet meg a kivitelezés. A beruházás végén, az egyes fotovoltaikus (PV) erőművek megvalósulási tervdokumentációját az Ajánlattevő köteles elkészíteni és átadni az Ajánlatkérő részére. A megvalósítandó fotovoltaikus (PV) erőművek beépített teljesítménye 0,3-60 MWp. Legalább 4 MWp teljesítményű erőműegység is megvalósítandó. A megvalósítandó fotovoltaikus ( PV) erőművek beépített összteljesítménye 300 MWp nagyságrendű. Minden megvalósítandó fotovoltaikus (PV) erőmű esetében szükséges hálózati csatlakozás kiépítése, a megvalósítandó fotovoltaikus (PV) erőművek hálózati csatlakozási teljesítményére tekintettel várhatóan nem minden esetben lesz megoldható a 20 kV vagy annál kisebb feszültségszinten történő hálózati csatlakozás, 120 kV-os vagy akár 400 kV-os feszültségszintű hálózati csatlakozás (és az ennek érdekében szükséges alállomási munkák) megvalósítása várható. A szállítási terjedelem lefedi a fotovoltaikus (PV) erőművek kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a hálózati csatlakozást, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges. A műszaki leírásban szereplő magyar szabvány követelményekkel azonos / azokkal mindenben megfelelő nemzetközi szabványnak való megfelelőség is elfogadható az Ajánlatkérő részéről. Alapkövetelmény a szerződéskötéskor érvényben lévő magyar jogszabályoknak mindenben maradéktalanul megfelelő, magyar nyelvű tervdokumentáció Ajánlattevő általi elkészítése, arra jogosult tervezők aláírásával. A tervdokumentáció tartalmi, formai követelményeit előíró jogszabályokat és az érvényes szabványok előírásait be kell tartani. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Keretösszeg: nettó 140.000.000.000,- Ft
Purchaser
Contracting authorities
 • MVM Zöld Generáció Korlátolt FelelősségűTársaság

Implementing body
 • NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda

Notices
 • Oct 23, 2019

  Invitation to participate

 • Oct 30, 2019

  Correction

 • Sep 13, 2020

Awarded
 • Sep 13, 2020

  Turbo Tech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság, Optimum Solar Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen MűködőRészvénytársaság, Green Plan Energy Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségü Társaság, Electric Four Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, HelioActive Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság

  140b Ft

SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról