• Purchaser

  MVM Zöld Generáció Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Publication date

  Oct 23, 2019

 • Type

  1

 • Value Awarded

  140b Ft

 • Source

  EKR

  Keretmegállapodás keretében Fotovoltaikus (PV) erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása. Ajánlatkérő átadja nyertes Ajánlattevő részére a rendelkezésre álló engedélyeket és engedélyezési dokumentációkat. Az engedélyek alapján készíti el a kivitelezési tervdokumentációkat (többek között építész, villamos, irányítástechnikai, vagyonvédelmi, organizációs, biztonsági és egészségvédelmi tervek) az Ajánlattevő. A kiviteli tervek tervzsűrijét követő visszajavítások és azok Ajánlatkérő általi jóváhagyását követően kezdődhet meg a kivitelezés. A beruházás végén, az egyes fotovoltaikus (PV) erőművek megvalósulási tervdokumentációját az Ajánlattevő köteles elkészíteni és átadni az Ajánlatkérő részére. A megvalósítandó fotovoltaikus (PV) erőművek beépített teljesítménye 0,3-60 MWp. Legalább 4 MWp teljesítményű erőműegység is megvalósítandó. A megvalósítandó fotovoltaikus ( PV) erőművek beépített összteljesítménye 300 MWp nagyságrendű. Minden megvalósítandó fotovoltaikus (PV) erőmű esetében szükséges hálózati csatlakozás kiépítése, a megvalósítandó fotovoltaikus (PV) erőművek hálózati csatlakozási teljesítményére tekintettel várhatóan nem minden esetben lesz megoldható a 20 kV vagy annál kisebb feszültségszinten történő hálózati csatlakozás, 120 kV-os vagy akár 400 kV-os feszültségszintű hálózati csatlakozás (és az ennek érdekében szükséges alállomási munkák) megvalósítása várható. A szállítási terjedelem lefedi a fotovoltaikus (PV) erőművek kiviteli tervezését, méretezését, szerkezeti kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az építési terület managementjét, a berendezések, egyéb műtárgyak és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe helyezést, a hálózati csatlakozást, a szükséges licenszeket, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe helyezés lefolytatását. Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú azonos rendeltetésű, illetve funkciójú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges. A műszaki leírásban szereplő magyar szabvány követelményekkel azonos / azokkal mindenben megfelelő nemzetközi szabványnak való megfelelőség is elfogadható az Ajánlatkérő részéről. Alapkövetelmény a szerződéskötéskor érvényben lévő magyar jogszabályoknak mindenben maradéktalanul megfelelő, magyar nyelvű tervdokumentáció Ajánlattevő általi elkészítése, arra jogosult tervezők aláírásával. A tervdokumentáció tartalmi, formai követelményeit előíró jogszabályokat és az érvényes szabványok előírásait be kell tartani. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Keretösszeg: nettó 140.000.000.000,- Ft

  Notices

  • Oct 23, 2019

   Invitation to participate

  • Oct 30, 2019

   Correction

  • Sep 13, 2020

  SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról