• Purchaser

  Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

 • Publication date

  Jul 8, 2019

 • Type

  2

 • Value Awarded

  248.4m Ft

 • Source

  EKR

  A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó a „Békés Megyei Könyvtár belső udvar felújítás” megnevezésű projektelem építési beruházás a Modern Városok Program keretében a békéscsabai „A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt” (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1029/8/2017.) elnevezésű projekt része. A projekt támogató okiratába és annak kapcsolódó dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre kötelező. 1. Alapadatok, okiratok: 1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai: 1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: A Modern Városok Program keretében a békéscsabai „A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt” (Támogató Okirat iktatószáma: GF/SZKF/1029/8/2017.) elnevezésű projekt keretében a Békés Megyei Könyvtár belső udvar felújítás megnevezésű projektelem építési-kivitelezési munkái. 1.1.2. Az építési munkahely megjelölése: A Békés Megyei Könyvtár belső udvar Békéscsaba belvárosában található, területe a következő helyrajzi számokat érinti: 3917 Kiss Ernő utca 3. 1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei: Az építési-kivitelezési feladat a Békés Megyei Könyvtár belső udvar felújítás építési-kivitelezési munkái. Burkolt terület: 243,10 m2. 1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli tervek tartalmazzák. 1.1.5. Az építés-kivitelezési tevékenység jellege: belső udvar rehabilitációja. Az udvar jelenlegi elavult térburkolatának elbontása, új korszerű kiselemes térburkolat készítése a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójával. Új utcabútorzatok, feliratok, tájékoztató tábla, játékok, festő installáció telepítése. Az udvar megközelítésének biztosítása rámpák kialakításával, tekintettel az akadálymentesítési követelményekre. Az udvaron lévő 2 db épületgépészeti VRF kültéri berendezés elbontása és a tetőn meglévő VRF kültéri csoport mellé történő átépítése. Elektromos kapcsolószekrény és fényforrások cseréje. 1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek. A kiviteli tervdokumentációkban, kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, műszaki leírások és szakmai szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a vállalkozási szerződésben megjelölt Műszaki ellenőre által ellenőriz. A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres üzembehelyezéséhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. 1.2. Előzmény okiratok: 1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek: A „Békés Megyei Könyvtár belső udvar felújítás” megnevezésű projektelem építési-kivitelezési munkáihoz tartozóan jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek nem váltak szükségessé. 1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek: A „Békés Megyei Könyvtár belső udvar felújítás” megnevezésű projektelem esetében nem releváns. 1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások: 1.3.1. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők: Kivitelezés: - A projektterületen a kivitelezés üteme szerint szükséges forgalomkorlátozásokra adott esetben Ajánlattevőnek (kivitelezőnek) kell tervet készíteni. A terveket az érintett kezelőkkel, üzemeltetőkkel jóvá kell hagyatni, a kivitelezés csak azt követően, a jóváhagyott tervek szerint történhet. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatást elfogad. - Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által szolgáltatott kiviteli tervdokumentáción túlmenően minden, a megvalósuláshoz esetlegesen szükséges gyártmány, technológiai és egyéb tervdokumentáció biztosítása. Ajánlattevő feladata a 191/ 2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) aa) szerinti munkabiztonsági és egészségvédelmi terv elké

  Notices

  • Oct 27, 2019

   Information on the outcome of the procedure

  • Nov 10, 2020

   Information on contract modifications

  SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

  EGYEB_DOKUMENTUM_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

  AJANLATTETELRE_FELHIVOTTAK_BLOKK

  BONTASI_JEGYZOKONYV_BLOKK

  KOZBESZERZESI_DOKUMENTACIO_BLOKK