• Purchaser

  Felsőtárkány Bükk-kapu Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Publication date

  Oct 16, 2019

 • Type

  4

 • Value Awarded

  16.6m Ft

 • Source

  EKR

  „TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00008 pályázat keretében Déli iparterület - 2505 j. Eger-Hollóstető-Miskolc ök. úton 3+550-3+682 km szelvények között, burkolat szélesítés” Műtárgyak: A tervezett útépítési munkálatok során közút alatti átereszek épülnek – vízelvezetés szerint. 2505 j. Eger-Hollóstető-Miskolc ök. út 3+550-3+682 km szelvények közötti kiépítése-132 m hosszban. 2505. sz. út aszfalt burkolatú rétegrenddel (szélesítés): • 4 cm vtg. AC-11/F aszfalt kopó • 7 cm vtg. AC-22 aszfalt kötő • 20 cm vtg. Ckt. útalap • 20 cm vtg. homokos kavics ágyazat • földmű felső 50 cm-ét Trg=95%-ra tömörítendő 2505. sz. út aszfalt burkolatú rétegrenddel (meglévő pályaszerkezet): • 4 cm vtg. AC-11/F aszfalt kopó • aszfalt felső rétegének marása átlag 3cm vtg-ban • kiegyenlítés szükséges helyeken • meglévő pályaszerkezet" Vállalkozó feladatát képezi a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása. Az elvégzendő munka építési engedély köteles tevékenység, az engedély rendelkezésre áll. A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

  Notices

  • Dec 17, 2019

   Information on the outcome of the procedure

  SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

  OSSZEFOGLALO_TAJEKOZTATO_BLOKK