• Purchaser

  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

 • Publication date

  Dec 22, 2019

 • Type

  1

 • Value Awarded

  950.7m Ft

 • Source

  EKR

  Etyek és Tordas közötti kerékpáros útvonal kiépítése és az engedélyköteles beavatkozások kiviteli tervszinten történő megtervezése, mintegy 12,3 km hosszan, melyből 11,8 km egybefüggő az alábbiak szerint. A feladat megvalósítása során 1159 m hosszon a meglévő 6 m széles burkolat kiszélesítése történik 7,00 m szélességűre, mellyelegyidőben kopóréteg csere történik a 8101 j. úton, új sáv nem keletkezik. Nem építési engedély köteles beavatkozás. (0+000 – 1+159). A Magyar Közút N.Zrt. megbízásából „A 8106 j. ök. út 5+458 km szelvényében lévő Etyeki 2. Sajgó-patak-híd átépítése” tárgyú, FE/ÚT/NS/A/9/18/2017 számú építési engedéllyel rendelkező 2,2 m szabad nyílású (11,0 méter hosszú) híd tervéhez csatlakozik az ET-1 szakasz terve. A 492 m hosszon meglévő kb. 3,40 m széles burkolt úton a Vajda János utca meglévő burkolatán kerékpáros nyomok felfestésével és táblázással kerül kialakításra a kerékpáros útvonal. Nem építési engedély köteles beavatkozás (0+000 – 0+482). Ezt követően 2718 m meglévő földút burkolása a feladat. Az önkormányzati kezelésben lévő Öreghegyi úton, majd az Öreghegyi présházak utcában vegyes használatú útként a jelenlegi földút lesz burkolattal ellátva Az út nagy részében a földhivatali térképen kiszabályozott úton halad. Burkolatszélessége 3,30 m 1,00-1,00 m széles padkával. (0+482 – 3+200) A meglévő 2300 m hosszú burkolt mezőgazdasági út burkolatfelújításával és forgalomtechnikai jelzések elhelyezésével kerül kialakításra a kerékpáros útvonal.. Nem építési engedély köteles beavatkozás. (3+200 – 5+500). Az 1492 m hosszú meglévő burkolt mezőgazdasági út burkolata felújításra kerül. A meglévő burkolt út felújításával és forgalomtechnikai jelzések elhelyezésével kerül kialakításra a kerékpáros útvonal. Nem építési engedély köteles beavatkozás (5+500 – 6+692 és 0+000-0 +300) A 2505 m hosszú meglévő földút burkolása Gyúrón meglévő, kijárt mezőgazdasági út szilárd burkolattal való ellátásával lesz a kerékpáros útvonal kialakítva. Vegyes forgalmú út, az útmenti ingatlanok megközelítése erről történik. Engedélyköteles beavatkozás. ( 0+300 – 2+805) A tervezési szakaszon 2+680 kmsz.-ben a Szent László-patak felett jelenleg burkolatot már csak részben tartalmazó 5,0 m szabadnyílású híd újraburkolása szerepel. Az 1063 m hosszú meglévő burkolt úton kerékpáros nyomok felfestésével, táblák elhelyezésével lesz a kerékpáros útvonal kijelölve. Gyúrón ez a Bicskei út – Kossuth Lajos utca útvonalat jelenti, a Szent László-patak feletti 8,6 m szabadnyílású híd jó karba helyezésével. Nem engedélyköteles beavatkozás (0+000 – 1+063). Gyúrón a tervezett 40 m hosszú beavatkozás összeköttetést szolgál a meglévő Gyúró-Tordas kerékpárút és a Kossuth Lajos utca között. A kerékpárút és a horgásztóhoz vezető út közé burkolt árok kerül. (0+000 – 0+040) Tordason 545 m hosszon a meglévő, Szent László-patak partján haladó, önálló nyomvonalon vezetett kerékpárút végéhez csatlakozva a Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő Köztársaság úton (81108 j. út) kerékpáros nyom jelzéssel kerül kialakításara a kerékpáros útvonal. A Köztársaság út – Petőfi út csomópontjában szintben kiemeléssel, anyagában színesett burkolattal. A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, víz- és csatornavezetékek védelembe, illetve gázvezetékek védelembe helyezése.

  Notices

  • Dec 26, 2019

   Invitation to participate

  • Jan 23, 2020

   Correction

  • Feb 19, 2020

   Correction

  • Mar 5, 2020

   Correction

  • Mar 19, 2020

   Correction

  • Mar 30, 2020

   Correction

  • Oct 29, 2020

   Information on the outcome of the procedure

  Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos dokumentumok

  EGYEB_DOKUMENTUM_BLOKK

  SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról