• Publication date

  May 12, 2019

 • Type

  4

 • Phase

  Contracting and performance phase

 • Links

  EKR

Description
Főbb feladatok: Tervezés, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján, amely az alábbiakat foglalja magában: - építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése - engedélyeztetés (a vonatkozó jogszabályokban rögzített valamennyi, a kivitelezéshez szükséges jogerős, végrehajtható engedélyhatározat beszerzése, ajánlatkérő meghatalmazása alapján) - kiviteli tervdokumentáció elkészítése A nyertes ajánlattevő a terveket 5 (öt) példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve . dwg formátumban 2 példányban CD/DVD lemezen köteles szolgáltatni Ajánlatkérő részére. Kivitelezés az alábbi mennyiségek (hasznos alapterület) vonatkozásában: A Honvédelmi Sportközpont földszintes, tetőtér-beépítéses épület, melynek nettó hasznos alapterülete 712,8 m2. Az épület három részre bontható, melyek: a közönségforgalmi tereket, a multifunkcionális közösségi termet, az oktatási termet és az öltözőket (3 db) magába foglaló kiszolgáló rész, a lövészeti versenytér és a fegyvertárolás szigorú szabályainak megfeleltetett fegyvertér. Az épület hagyományos épületszerkezeti rendszerben épül. Az intézmény 92 fő befogadására alkalmas. Ajánlatkérő nettó hasznos alapterület alatt a nettó alapterületnek azon részét érti, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Az árazatlan költségvetésben nem szereplő mobíliák berendezéslistában történő szerepeltetése tájékoztató jellegű, azokat nem szükséges beárazni és nem képezik jelen beszerzés tárgyát. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Purchaser
Contracting authorities
 • BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Notices
 • Feb 8, 2020

  Information on the outcome of the procedure

Awarded
 • Feb 8, 2020

  ANDRAME-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság, Walenta Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

  658.9m Ft

SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
OSSZEFOGLALO_TAJEKOZTATO_BLOKK