• Publication date

  Feb 16, 2020

 • Type

  13

 • Phase

  Preparation of tenders phase

 • Links

  EKR

Description
Ajánlatkérő által indított jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Budapest, belterület 38086/78 hrsz. alatti, ingatlanon a 2023-ban Budapesten megrendezésre kerülő Atlétikai Világbajnokság helyszínéül szolgáló stadion kivitelezése. Az ingatlant északról a Déli összekötő vasúti híd és Rákóczi híd parti pilléreit fogadó (38017/7) helyrajzi számú közterület; keletről a csepeli HÉV 38086/33 helyrajzi számú földrészlete, majd a Kvassay közúti híd hídfőjét fogadó (38086/77) helyrajzi számú közterület és a Helyi kikötő út ( 38086/12) közterülete; délről a Duna folyam soroksári ágának 38093 helyrajzi számú; nyugatról a Duna folyam 23815/2 helyrajzi számú földrészlete határolja. A Ráckevei (Soroksári) – Duna 38093 helyrajzi számú földrészlete természetben benyúlik a szárazföldre a Kvassay zsilip környezetében és az FCSM Ferencvárosi Szivattyútelep fővészkiömlőjének torkolatánál. Az utóbbi telekhatár rendezését a 38086/78 földrészlet területnövekedésének javára a vonatkozó szabályozási tervek előirányozzák. Az Ajánlatkérő (jogerős) építési engedéllyel rendelkezik. Az ingatlan kivitelezése keretében az alábbi feladatokat köteles ellátni a későbbi Nyertes Ajánlattevő: A Stadion szerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági kialakítása (erős-és gyengeáramú kivitelezési munkák), megvalósítása, kivitelezése, - 9600 tonna acélszerkezet építés, - 30950 m³ helyszíni és/vagy előregyártott vasbeton felmenő tartószerkezetek építése – 14531 ülőhelyes fix és további 22795 ülőhelyes mobil lelátó építése, - 25 000 m2 felületű acélszerkezetű tetőszerkezet kivitelezése (magasépítés ), - bruttó 28 000 m² területű sprinkler rendszer kiépítése; - összesen 1 600 db gyengeáramú végpont kiépítése; - bruttó 75 300 m² szintterületű, közhasználatú épület kivitelezése; - gyepesítés 61 970 m2 gyepesítéssel, valamint min. 359 db lombosfa ültetés.. Kiegészítő projektelemek (gyalogos és közúti aluljáró, vasúti pálya, gyalogos híd, fővészkiömlő kiváltás, hajóállomás, külső út, monitoring kutak, megfigyelő kút) kivitelezése, - 1 db víz feletti 168,8 m felszerkezeti hosszú acél felszerkezetű híd kivitelezése; - 40 m-es támaszközű vasbeton hídszerkezet kivitelezése; - 380 m vasúti vágány kivitelezése; - bontási munkák; - Árvízvédelmi védvonal áthelyezése, 1000 m hosszúságú árvízvédelmi védvonal létesítése; - Durva tereprendezés (feltöltés: 26 000 m3, bevágás: 235 000 m3); - tekintettel kell lenni a meglévő, védendő közművekre a kivitelezés során; - ELMŰ hálózatfejlesztés ; - építéstechnológiai és gyártmánytervezési feladatok; - régészet; - lőszermentesítés. Irányadóak az építési beruházások közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § -a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek. További információt a műszaki leírás tartalmaz. Karakterkorlátozás miatt a VI.3 és VI.4.3) pont folytatása: 16) Nyertes AT-nek a szerződéskötésig rendelkeznie kell MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001, MSZ EN ISO 50001:2012, OHSAS 18001:2007 vagy MSZ 28001:2008 szabványok szerinti tanúsítványokkal. Karakterkorlátozás miatt folytatás a II .2.11) pontban!
Purchaser
Contracting authorities
 • BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Notices
 • Feb 18, 2020

  Invitation to participate

 • Mar 22, 2020

  Correction

 • Nov 12, 2020

  Information on the outcome of the procedure

Awarded
 • Nov 12, 2020

  ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  150b Ft

Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos dokumentumok
Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról