• Publication date

  Mar 8, 2020

 • Type

  1

 • Phase

  Contracting and performance phase

 • Links

  EKR

Description
Jelen közbeszerzés tárgyát a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésérére irányuló keretmegállapodás képezi, mely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyes egyedi szerződések megkötése céljából. Az egyes kivitelezési munkák konkrét műszaki tartalma az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumait képező műszaki dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés tételei alapján a keretmegállapodásban foglaltak szerint. Az egyedi szerződések lehetséges tárgyait az alábbi főbb építési munkanemek szerinti kivitelezési feladatok ellátása képezi: - közművezetékek építése, - előkészítő- és földmunkák; - útépítés és egyéb pályaszerkezet építés; - vízépítés; - híd- és műtárgyépítés; - vasút és kötöttpályás vonal építés; - növénytelepítés, - szerkezetépítés; - belátásgátló építmények telepítése. Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt legfeljebb a keretösszeg felső határáig jogosult egyedi szerződés megkötésére, melynek mértéke: nettó 11.402.000.000 forint. A keretmegállapodás alapján kiírandó írásbeli konzultációk során Ajánlatkérő az alábbi beruházási elemeket (vagy azok részeit, a finanszírozási lehetőségek függvényében) kívánja megvalósítani: • Smart city zóna • kissebességű kezelhetőségi pálya, • nagysebességű kezelhetőségi pálya további építések, • autópálya szakasz kiegészítő útszakaszok és további építések, • országúti szakasz további elemek, • ADAS testing modules, • emelkedők, • belátásgátlás építése, • parkolók építése, • belső úthálózat bővítése, • vízépítési munkák, • benzinkút (útépítési munkák) létesítése, • kapcsolódó közművek és kiegészítő munkálatok, • könnyűszerkezetes létesítmények építése. Főbb tervezett műszaki tartalom és mennyiségek (a megadott mennyiségek hozzávetőleges adatok, melyek a tervezés előrehaladásával kerülnek pontosításra, így nem jelentenek lehívási kötelezettséget): - - 4,0 km, új nyomvonalon épített 2x1 forgalmi sávos út építése, - 1,5 km, új nyomvonalon épített 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése különszintű csomóponttal, - 3 db új híd műtárgy, melyek közül legalább egy, legalább 30 m-es támaszközzel rendelkezik, - 2 db körforgalmi csomópont építése, - 9.500 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) réteg építése, ebből legalább 3.094 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) kopóréteg építése esetén az UT-02 berendezéssel mért felületi egyenletesség vizsgálata során a megengedett legnagyobb elmozdulás osztályköz 0-2 mm - útépítéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kiépítése csapadékcsatornával, vagy nyílt árokkal 7,9 km hosszon, - terület előkészítés, előkészítő földmunka a létesítendő beruházási elemek mintegy 500.000 m2 területén, - szennyvíz, csapadékvíz, elektromos közmű vezetékek és rákötési lehetőségek kiépítése. A jelen beszerzés tárgyának leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Purchaser
Contracting authorities
 • Autóipari Próbapálya Zala KorlátoltFelelősségű Társaság

Implementing body
 • PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó SzolgáltatóZrt.

Notices
 • Mar 11, 2020

  Invitation to participate

 • Jun 15, 2020

  Information on the outcome of the procedure

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK