• Publication date

  May 12, 2019

 • Type

  4

 • Phase

  Contracting and performance phase

 • Links

  EKR

Description
Tervezési feladat: - a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, - az engedélyeztetésben való közreműködés, - a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobíliák kiírása berendezési tervvel), az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően. Kivitelezési feladat: Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján tanterem fejlesztés teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott alábbi műszaki paraméterekkel: A kivitelezés során egy öttermes (3 tanterem + 2 csoportszoba) felépítmény kerül kialakításra, a jelenleg meglevő kis iskola földszintjére. A létesülő 5 terem mindegyike tanterem méretű. A kiegészítő helyiségeket (mosdó-WC-k) az itt, ezen a szinten egy időben legfeljebb elhelyezhető 80 gyermekre (40 leány + 40 fiú) és 5 felnőttre szükséges kialakítani. A tanuló létszám ebben az adott épülettömbben csak kb. 40 fővel növekszik, mert a földszinten egy teremből tanárit (a lépcső helyén lévő megszűnik) és két teremből barkács műhelyt és raktárát kell kialakítani. A kivitelezés során nettó 523 m2 hasznos alapterülettel rendelkező felépítmény kerül megvalósításra. Ajánlatkérő nettó hasznos alapterület alatt a nettó alapterületnek azon részét érti, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
Purchaser
Contracting authorities
 • BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

 • Dabas Város Önkormányzata

Notices
 • Mar 10, 2020

  Information on the outcome of the procedure

 • Jan 11, 2021

  Information on contract modifications

Awarded
 • Mar 10, 2020

  KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt.

  434.9m Ft

SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
EGYEB_DOKUMENTUM_BLOKK
OSSZEFOGLALO_TAJEKOZTATO_BLOKK