• Publication date

  May 9, 2019

 • Type

  4

 • Phase

  Contracting and performance phase

 • Links

  EKR

Description
Főbb feladatok: Tervezési feladat: - a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, - az engedélyeztetésben való közreműködés, - a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobíliák kiírása berendezési tervvel), az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően. Kivitelezési feladat: Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján tanterem fejlesztés teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott alábbi műszaki paraméterekkel: Az intézmény négy alulméretezett tanterme kiváltandó. Az így felszabaduló 30-42 m2-es termek csoportszobaként az osztott tanórák megtartására alkalmasak. Pótolni szükséges az elbontandó „Erdért” faház két fejlesztőtermét is. A tanterem bővítéssel együtt a kiszolgáló területek növeléséről is gondoskodni kell. A kétszintes épületszárnyban 4 tanterem, 2 fejlesztőterem, szertárak, vizes blokkok, az öltözőszekrényeknek is helyet biztosító közlekedő, zsibongó, illetve a lépcsőház helyezkedik el. Az új épületrészben kialakításra kerül a lift is. A jelenlegi és a tervezett épület között egy zöldtető is kialakításra kerül. A kivitelezés során 608,65 m2 hasznos alapterülettel rendelkező felépítmény kerül megvalósításra. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata. Ajánlatkérő nettó hasznos alapterület alatt a nettó alapterületnek azon részét érti, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m.
Purchaser
Contracting authorities
 • BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

 • Szentendre Város Önkormányzat

Notices
 • Apr 5, 2020

  Information on the outcome of the procedure

 • Jun 3, 2020

  Information on contract modifications

Awarded
 • Apr 5, 2020

  MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és KoordinációsSzolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

  435m Ft

SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
OSSZEFOGLALO_TAJEKOZTATO_BLOKK