• Publication date

  Apr 29, 2020

 • Type

  1

 • Phase

  Contracting and performance phase

 • Links

  EKR

Description
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján megrendelésre kerülő feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg: A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki tartalma az elvégzendő feladat jellege alapján lehet — út- és/vagy híd felújítási és/vagy fejlesztési munkák, — karbantartási munkák, — egyéb forgalomtechnikai, környezetvédelmi fejlesztési munkák. A tervezett projektszakaszok hossza: 450 km. A keretmegállapodás időtartama alatt a felhasználásra kerülő keretösszeg legfeljebb nettó 62.163.000.000,- Ft. Az egy időben teljesítendő külön szerződések várható legnagyobb összértéke nettó 18.520.000.000,- Ft, mely tervezetten 134 km projektszakasz hossz megvalósítását jelentheti. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg indikatív jellegű, a közbeszerzési eljárás nem eredményez a közbeszerzési dokumentumokban szereplő értékre és mennyiségekre vonatkozó kötelező megrendelést. Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott ártáblázatban szereplő tételek alkalmazásával fogja a Kbt. a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti eljárás eljárás(ok) tárgyát képző feladatokat meghatározni. Jelen eljárás három ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. A konkrét beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerint kerül sor. A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Purchaser
Contracting authorities
 • Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen MűködőRészvénytársaság

Implementing body
 • Meditkonzult Közbeszerzési és TanácsadóKorlátolt Felelősségű Társaság

Notices
 • May 4, 2020

  Invitation to participate

 • Jun 9, 2020

  Correction

 • Jun 15, 2020

  Correction

 • Jun 24, 2020

  Correction

 • Jun 30, 2020

  Correction

 • Dec 6, 2020

  Information on the outcome of the procedure

Awarded
 • Dec 6, 2020

  KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság, ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó ésBányászati Korlátolt Felelősségű Társaság, STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  62.1b Ft

 • Dec 6, 2020

  Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság

  62.1b Ft

 • Dec 6, 2020

  STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt FelelősségűTársaság

  62.1b Ft

 • Dec 6, 2020

  STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt FelelősségűTársaság, EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

  62.1b Ft

 • Dec 6, 2020

  STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  62.1b Ft

EGYEB_DOKUMENTUM_BLOKK
SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról