• Purchaser

  Zirc Városi Önkormányzat

 • Publication date

  Dec 5, 2019

 • Type

  4

 • Value Awarded

  379.8m Ft

 • Source

  EKR

  „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 azonosítószámú projekt I. üteme kivitelezőjének kiválasztása” keretében az Alkotmány utca közlekedésbiztonsági korszerűsítése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint: A projekt keretében felújításra kerül a Zirc, Alkotmány utca 0+000 és 0+328 km szelvények között. A meglévő autóbusz megállóhely autóbuszöbölbe kerül elhelyezésre. A murvás felületű parkolóban az utca burkolatához csatlakozó szilárd burkolatú várakozó helyek kerülnek kialakításra. Az Alkotmány utca és 82. számú főút csomópontja átépítésre kerül oly módon, hogy mindkét kanyarodó iránynak külön forgalmi sáv kerül kiépítésre a meglévő út szélesítésével. A csomópont környezetében az út kiépítéssel egyidejűleg új járda is épül. A burkolatra hulló csapadékvíz a tervezett csapadékcsatornába kerül bevezetésre a mélypontokon kiépítésre kerülő víznyelőkön keresztül. Útburkolat felújítás: 0+008 - 0+220 km szelvények: kiemelt szegélyek között 7,0 méter burkolat, a csomópontban 3,0 méter balra forduló sávval bővítve. 5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, 2-5 cm AC- 11 aszfalt kopóréteg kiegyenlítés. 0+220 - 0+380 km szelvények: 7,0 méter burkolat, 5,0 új parkolósáv. 5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, 2-5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg kiegyenlítés. Csomópont építés: csomópont bővítése balra kanyarodó sávval. Felállósáv hossza 40,0 méter, szélessége 3,0 méter. Forgalmi sávok szélessége 3,50 méter. Bővítés rétegrendje: 5 cm AC-11 kopóréteg, 6 cm AC-16 kötőréteg , 10 cm AC-32 alapréteg, 20 cm szórt alap FZKA0/45, 20 cm ágyazat M22. Parkoló építés: száma 27+3 db. Normál parkoló 27 db 2,50 x 5,00 méter, akadálymentes parkoló 3 db 3,50 x 5,00 méter. Kialakítása merőleges. 5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, AC-22 aszfalt alapréteg, 20 cm szórt alap FZKA0/45, 20 cm ágyazat. Autóbuszöböl: Felállási hossz 20,00 méter, burkolat szélessége 3,00 méter, szegély hajlása bejáratnál 1:7, kijáratnál 1:5, peron hossza 20,00 méter, peron szélessége 2,50 méter. 10 cm térkő, 3 cm ágyazat, 20 cm bazalt beton, 25 cm ágyazat. Járda: Hossza 160,00 méter, szélessége 2,50 méter Gyalogos-átkelőhelyek: 0+009 km és 0+193 km szelvényekben, felállóhely mérete 2,50 x 3,00 méter Csapadékvíz elvezetés: D 500 mm KG-PVC csatorna 177,00 méter, D 200 KG-PVC bekötés 39 méter, D 200 KG-PVC bekötés parkolónál 14 méter, D 100 cm akna 9 db, 50x50 cm víznyelő akna 8 db A beruházás megvalósítása építési engedély köteles. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

  Notices

  • May 20, 2020

   Information on the outcome of the procedure

  SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

  OSSZEFOGLALO_TAJEKOZTATO_BLOKK