• Purchaser

  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Publication date

  Jun 2, 2020

 • Type

  1

 • Value Awarded

  90.1m Ft

 • Source

  EKR

  A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás. Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges informatikai eszközök beszerzése az alábbi mennyiségben: Tétel Megnevezés Mennyiség(db) Járműre telepítendő szükséges komponensek 1. Távfelügyeleti eszköz 36 2. Személyzet azonosító eszköz 36 3. Megjelenítő és adatbeviteli eszköz 36 4. Fedélzeti szoftver 36 Központi komponensek 1 . Jármű adatgyűjtő komponens 36 2. Adattár komponens 1 3. Adat-elemző eszköz 1 4. Információs portál 1 A beszerelésre váró eszköz egy azonosító, megjelenítő és adatbeviteli eszköz és annak szoftvere. A már felszerelt eszközt konfigurálnia kell a nyertes Ajánlattevőnek, hogy képes legyen a jármű diagnosztikai adatait kezelni, továbbá a központi komponensekkel kommunikálni. Továbbá kiépítésre kerül egy olyan információs portál, mely adatok elemzésére szolgál, egy olyan felület, melyen keresztül a társaság jelenlegi megoldásával tud kommunikálni és a kommunikációs csatornán fogadott információkat fel tudja dolgozni, valamint a kommunikációs csatornán a társaság jelenlegi rendszerének információt tud szolgáltatni. Majd ezt követően Ajánlattevő kettő hetes próbaüzemet köteles biztosítani az adott eszköz beépítése során, mely időszak alatt a társaság dolgozóinak oktatását a rendszer használatbavételéhez megtartja, amely után problémamentesen tudják használni az adott eszközt. Az elméleti és gyakorlati oktatás 2 fő részére 2x3 órában kell, hogy megtörténjen. A szerződés keretében a járműdiagnisztikai adatok figyelembevétel becsülten kb. 500 millió rekordos adatmennyiség keletkezik A szerződés keretében járműdiagnosztikai adatok figyelembevételével becsülten kb 1152 tranzakció/ másodperc keletkezik. Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását, teljeskörű telepítését, beüzemelését és a rendszer oktatását. A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza. Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.

  Notices

  • Jun 8, 2020

   Invitation to participate

  • Dec 17, 2020

   Information on the outcome of the procedure

  SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról