• Purchaser

  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • Publication date

  Aug 3, 2020

 • Type

  9

 • Value Awarded

  18.7b Ft

 • Source

  EKR

  Széchenyi Lánchíd felújítása, ami az alábbi feladatokra terjed ki: Meglevő közúti pályalemez újjáépítése és a kétoldali hídi gyalogos járdák teljes elbontása, majd újjáépítése, a megmaradó acélszerkezetek javítása és korrózióvédelme, a gyalogos korlátok műemléki felújítása, restaurálása. A lehorgonyzó kamrák szigetelése és felújítása, valamint a budai oldali szellőző felépítmények átépítése. A lehorgonyzó kamrák dunai árvízi védekezési rendszerének kiépítése. A feladat része a Duna-meder rendezése, roncs- és lőszermentesítése, a hajózási jelzések korszerűsítése. Hídfőkben lévő gyalogos aluljárók szélesített átépítése, a hídfők lépcsőinek átépítése, valamint a hídfők helyiségeinek felújítása. A kőoroszlánok és hiányzó műemléki elemek visszaépítése is a feladat részét képezi. Új -LED technológiás közvilágítás és változtatható színképű díszvilágításkiépítése. A pesti rakparton lévő zászlótartó bástyák felújítása. Gyalogos átkelőhely létesítése a pesti hídfő északi és déli járdája között. A hídon lévő közművek kiváltása és átcsoportosítása . A hídhossz 380,02m. Lánc támaszköz (lehorg.tömb–iránytörő saru– koronasaru): 39,08+88,71+202,60+88,71+39,08m. A híd teljes szélessége 14,5m. Szegélyek közötti szélessége 6,45m, a konzolokon levő járda szélessége 2,17m. A Lánchíd, mint közúti híd támaszköze: 85,10+195,40+85,10 m = 365,6 m melyből a Duna-folyam feletti meder támaszköz 195,40 m. Főbb mennyiségek a rendelkezésre álló tervek alapján: Acél (acélszerkezet), ortotróp pályaszerkezet gyárt., szállít., szerel: 814t Acél hídszerk. gyári és helyszíni teljes mázolásos korr.véd: 22378m2 Acél hídszerk. gyári és helyszíni teljes mázolásos korr.véd - Erősített: 48980m2 Monolit vb. hídfelszerk: 234 m3 Pilon injektálása 3800 m3 Kőanyagok felületvéd hidrofóbizálással: 2904m2 Visszaép idomacél korlát bontása: 702m Közvil. kábelfektetés 4x16/16mm2: 1970m Díszvilágításánál DMX adatkábel fektetés: 5100 m Új háromkarú öntöttvas kandeláberek legyárt és elhely: 32db Forg.tech.: Magassági korlátozást jelző kapuk: 2db Burkolati jelek készítése kézzel:(tartós kiv.): 194m2 Organizácó: mentőhajók helyszínen tartása: 2 db Útép: AC22 alap (F):116+12 m3 Csatorna ép:26 m Vízvezeték ép: 33 m Hagyományos elektromos jeleket továbbító kábel ép. alépítménybe (zárt célú kábel):2850m Hajózási jelzőfények energiaellátása:880 m IP alapú DOME kam. felszerelése meglévő oszlopra, a hozzátartozó terepi egységekkel, kábellel:1db Fényimpulzusú jeleket továbbító kábel építése alépítménybe: 2510 m Gázcső építése:101m BKV erősáram:1x1000mm2 Al kábel fektetése földárokba:2 x 625m A szerződéses feladatokat legfeljebb 18 havi, egybefüggő és nem megszakítható, teljes vagy részleges közúti forgalomkorlátozás mellett kell elvégezni. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

  Notices

  • Aug 10, 2020

   Invitation to participate

  • Feb 9, 2021

   Information on the outcome of the procedure

  EGYEB_DOKUMENTUM_BLOKK

  Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról