• Purchaser

  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Publication date

  Apr 8, 2019

 • Type

  1

 • Value Awarded

  6.8b Ft

 • Source

  EKR

  A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és –tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak: Bükkábrányi agglomeráció 440m3/d; 5530 LE Gravitációs vezeték: 34613fm; nyomócső: 32571fm Hejőkeresztúri agglomeráció 200 m3 /d; 2050 LE Gravitációs vezeték: 12852fm; nyomócső: 10793fm Szentistváni agglomeráció (Gelej csatornázása) 720m3/d; 7359 LE Gravitációs vezeték: 6655fm; nyomócső: 5696fm Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók. AK tájékoztatja AT-t, hogy a Kr. 46. § (3) bek.- ben foglaltak alapján a megh gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell. A szerződés teljesítése során szükséges a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É és ME-V jogosultsággal rendelkező szakember bevonása. Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-É és ME-V jogosultsággal rendelkező szakember(ekk)el. Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a jelen Felhívás mellékletét képező Dokumentáció tartalmazza.

  Notices

  • Apr 8, 2019

   Invitation to participate

  • May 20, 2019

   Correction

  • Jun 2, 2019

   Correction

  • Sep 2, 2020

   Information on the outcome of the procedure

  • Aug 12, 2021

   Information on contract modifications

  EGYEB_DOKUMENTUM_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról