• Purchaser

  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

 • Publication date

  Oct 18, 2020

 • Type

  1

 • Value Awarded

  126.7b Ft

 • Source

  EKR

  A 120. számú vasútvonal Békéscsaba (kiz) - Lőkösháza oh. közötti országos közforgalmú vasúti vonalszakasz (868+83 – 1171+39 hmsz között) korszerűsítése közel 30 km hosszon, meglévő vasúti pálya átépítése, második vágány építése, biztosítóberendezési és távközlési munkák kivitelezése. A tengelyterhelés 210 kN-ról 225 kN-ra és a sebesség 100 km/h-ról (helyenként kevesebb, mint 100km /h) 160 km/h-re való emelése. 160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas normál nyomtávú vasúti pálya kiépítése al- és felépítménnyel együtt ~ 30 km hosszon (összesen ~ 60 vágány km (2 átmenő fővágány és nyíltvonal), állomási vágányokkal együtt ~ 75 vkm). A projektszakaszon korszerűsítendő állomások: • Szabadkígyós állomás (12 db új csoportkitérő beépítése) • Kétegyháza állomás (24 db új csoportkitérő beépítése) • Lőkösháza állomás (38 db új csoportkitérő beépítése) Az állomásépítési munkák során 41 csoport B60-XI típusú kitérő, 11 csoport B60-XIII típusú kitérő, 12 csoport B60-800 1:15.44 típusú kitérő, 5 csoport B60-800 1:14.3 típusú kitérő, 2 csoport B60-XI 1:8.758 típusú kitérő, 1 csoport B54-XI típusú kitérő, 2 csoport B54- XIII típusú kitérő beépítése. A vasútállomások teljes vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése, 2 db aluljáró, liftek, perontetők építése, akadálymentesítés, térvilágítás kiépítése, utasforgalmi berendezések korszerűsítése. A teljes villamos vontatási felsővezetékhálózat és energiaellátás korszerűsítése. 1 db külön szintű közúti és vasúti keresztezést biztosító műtárgy építése. Meglévő műtárgyak teljeskörű felújítása. Állomási és nyíltvonali víztelenítés korszerűsítése. Közműkeresztezések, magasépítmények korszerűsítése. Zajvédő fal építése ~ 5,5 km hosszon, állomási P+R és B+R rendszer kialakítása Ideiglenes biztosítóberendezés kiépítése, üzemelés alatt álló, nagy-állomási, pályaépítési fázisokat követő jelfogó-függéses biztosítóberendezés átalakítása. Kábelalépítmény vágányt és/vagy utat keresztező szakaszának kiépítése. A végleges kábel alépítmények kiépítése. A HETA berendezések kiviteli terveinek elkészítése és az üzemeltetői jóváhagyás beszerzése, kialakítása. Járműdiagnosztikai és sugárzásmérő berendezések telepítése, rendszerterveinek és kiviteli (telepítési) terveinek elkészítése és az üzemeltetői jóváhagyás beszerzése. Szabadkígyós, Kétegyháza és Lőkösháza állomásokon új, tolatóvágányutas elektronikus állomási biztosítóberendezések létesítése, villamos állítású váltók (74 db) bekötésével. A vonalszakaszon (~ 60 vkm) 75 Hz-es ütemezett jelfeladás kiépítése. Önműködő emelt sebességű térközbiztosító berendezések és közút-vasút szintbeni keresztezéseket biztosító berendezések létesítése ETCS 2 feltételeinek kielégítésével. 5 db sorompóberendezés létesítése. Felvételi épületek teljes körű rekonstrukciója, új távközlési kábelbódé építése. KÖFI központ kialakítása. Távvezérlés telepítése Lőkösháza állomáson. A távközlési berendezések létesítéséhez szükséges valamennyi feladat elvégzése. A kitekintő irányban tengelyszámlálós ellenmenet-és vonatutolérést kizáró vonali biztosítóberendezés telepítése. A pályaépítési munkák határain túli kábelalépítmények építése, szükség szerint tervezése. A biztosítóberendezéseket az interoperabilitási követelményeknek megfelelően ki kell egészíteni az ETCS 2-es szintjének vezérlésére alkalmas illesztő felülettel, illesztő felület kiépítése a FOR rendszer részére, illetve bekötése a meglévő rendszerbe. Utastájékoztató rendszer, új nyíltvonali távbeszélő rendszer kiépítése. Komplex vagyonvédelmi- és tűzjelző rendszer telepítése. A vonalszakaszon végzendő FET, HETA munkák kivitelezése. A munkák kivitelezése oly módon, hogy az ETCS 2 vonatbefolyásoló berendezés csatlakoztathatósága biztosított legyen. A projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció je

  Notices

  • Oct 25, 2020

   Invitation to participate

  • May 30, 2021

   Information on the outcome of the procedure

  Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos dokumentumok

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról