• Purchaser

  Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

 • Publication date

  Jul 22, 2020

 • Type

  2

 • Value Awarded

  178.2m Ft

 • Source

  EKR

  A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó építési beruházás a TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00001 azonosító számú, „A Békéscsabai Jókai Színház és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című projekt része, amelynek költségei az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozottak. A projekt támogatási szerződésébe és annak kapcsolódó dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre kötelező. 1. Alapadatok, okiratok: 1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai: 1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: A TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00001 azonosító számú projekt részeként, a Trefort u. 2. szám (hrsz: 3261/3) alatti konyha épületrész, meglévő épület energetikai korszerűsítésének építési-kivitelezés munkái. 1.1.2. Az építési munkahely megjelölése: 5600 Békéscsaba, Trefort u. 2. szám alatti ingatlan (hrsz: 3261/3). 1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei: Az építési-kivitelezési feladat az Békéscsaba, Trefort u. 2. szám alatti konyha épületrész energetikai korszerűsítése, a fejlesztés célja az intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése. Trefort u. 2. szám alatti ingatlan konyhaépületrész (hrsz: 3261/3): 20 kVA villamos teljesítményű HMKE fotovillamos rendszer kialakítás 1 klt központi fűtés-, szellőzés rendszer felújítás/átalakítás 1 klt homlokzat utólagos hőszigetelés 295 m2 zárófödém utólagos hőszigetelés 593 m2 Tájékoztatási, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása: 1 klt. 1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat a jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli tervek tartalmazzák. 1.1.5. Az építési tevékenység jellege: Intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése. A meglévő épület esetében felújítási munkák, építészeti, épületgépészeti, elektromos kivitelezéssel. 1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek. A kiviteli tervdokumentációban, az építési engedélyekben, a szakhatósági nyilatkozatokban, a kezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, betartása a kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a Műszaki ellenőre által ellenőriz. A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres üzembehelyezéséhez és a használatbavételhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell (pl. mérőhelyek kialakítása, mérőóra csere, közmű fejlesztési díj, mért/méretlen vezeték kiépítését, közüzemi szolgáltatók /hatósági hozzájárulás). 1.2. Előzmény okiratok: 1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek: Nem releváns. 1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek: Nem releváns. 1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások: 1.3.1. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők: Kivitelezés: - A projektterületen a kivitelezés üteme szerint adott esetben a szükséges forgalomkorlátozásokra Ajánlattevőnek (kivitelezőnek) kell tervet készíteni. A terveket az érintett kezelőkkel, üzemeltetőkkel jóvá kell hagyatni, a kivitelezés csak azt követően, a jóváhagyott tervek szerint történhet. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatást elfogad. - Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által szolgáltatott kiviteli tervdokumentáción túlmenően minden, a megvalósuláshoz esetlegesen szükséges gyártmány, technológiai és egyéb tervdokumentáció biztosítása. Ajánlattevő feladata a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) aa) szerinti munkabiztonsági

  Notices

  • Oct 27, 2020

   Information on the outcome of the procedure

  • Jun 23, 2021

   Information on contract modifications

  • Jul 21, 2021

   Information on contract modifications

  • Oct 9, 2021

   Information on contract modifications

  SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

  EGYEB_DOKUMENTUM_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

  AJANLATTETELRE_FELHIVOTTAK_BLOKK

  BONTASI_JEGYZOKONYV_BLOKK

  KOZBESZERZESI_DOKUMENTACIO_BLOKK