• Purchaser

  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

 • Publication date

  Nov 15, 2020

 • Type

  1

 • Value Awarded

  207m Ft

 • Source

  EKR

  A Modern Városok Program keretében megvalósuló Debreceni Csokonai Nemzeti Színház felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri és beruházáslebonyolítói feladatok ellátása megbízási szerződés alapján, amely az alábbiakat foglalja magában: Műszaki ellenőri feladatok: a) A kivitelező által készített, a vonatkozó előírások szerinti (MSZ, EN, stb.) mintavételi és megfelelőség igazolási terv (MMT), illetve technológiai utasítás (TU) ellenőrzése, amely technológiai folyamatonként tartalmazza mindazon szabvány előírásokat és ellenőrzési módszereket, amelyek betartása, illetve végrehajtása garantálja a kivitelezés szerződés szerinti minőségét; b) A mintavételi és megfelelőség igazolási tervben, valamint a technológiai utasításban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése; c) Minden olyan terv és dokumentáció ellenőrzése, melynek elkészítése a kivitelezési szerződés szerint a kivitelező feladata; d) A kivitelezési organizáció és műszaki ütemterv heti rendszerességű ellenőrzése; e) A heti építéshelyi kivitelezési kooperációs értekezleteken való részvétel, az egyeztetés vezetése, dokumentálása emlékeztetőben olyan részletezettséggel, hogy az biztosítsa a beruházás megvalósításának heti követését; f) A kivitelező által benyújtott pótmunka igények műszaki tartalom, mennyiség és költség ellenőrzésének elvégzése; javaslattétel az ajánlatkérő és a megrendelő részére; g) A kivitelezői teljesítésigazolási kérelmek mennyiségi, minőségi és költség ellenőrzése, javaslattétel az ajánlatkérő és a megrendelő részére. h) A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a kivitelezési szerződés szerinti eljárásrend alapján; i) Az építmény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának ellenőrzése; j) A használatbavételi és egyéb, az üzemebe-helyezéshez szükséges hatósági engedély megszerzésében való közreműködés; k) Az átadási dokumentáció és a megvalósulási tervek ellenőrzése; l) A létesítmény kivitelező által végzett beüzemelési folyamatának ellenőrzése, részvétel az egyes részrendszerek üzempróbáin és a létesítmény teljes próbaüzemén; m) Az üzemeltetésre kijelölt személyzet kezelési és karbantartási utasításoknak megfelelő betanításának ellenőrzése. n) A kivitelezési szerződésben rögzített jótállási időszak vége előtti helyszíni bejárás megszervezése a kivitelező, az ajánlatkérő és a megrendelő bevonásával, a helyszíni bejárás jegyzőkönyvezése; o) A megrendelő által összeállított hibajegyzék ellenőrzése és a hibajavítási határidők meghatározása az ajánlatkérővel és a megrendelővel egyeztetve; p) A hibajavítás visszaellenőrzése a megrendelő általi átvételen közreműködés; q) A jótállással, szavatossággal kapcsolatos kérdésekben javaslattétel az ajánlatkérő és a megrendelő részére. Beruházáslebonyolítás: A beruházás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos, az Étv. 43. § (1) bekezdés c)-d), f)-h), j) és k) pontjai és a Kivitelezési Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése, 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak szerinti beruházás lebonyolítói feladatok ellátásával. a) A munkaterület átadáson az ajánlatkérő és megrendelő képviselete; b) Az elektronikus építési napló szükség szerinti ellenőrzése. Javaslattétel a megrendelő részére a szerződéses teljesítéssel kapcsolatos építési naplóbejegyzés megtételére, illetve a kivitelezői bejegyzésre előírt határidőn belüli válaszadásra; c) A tervezői művezető és egyéb a megrendelő által bevont résztvevők tevékenységének koordinációja az ajánlatkérő és a megrendelő képviseletében; d) Műszaki kérdésekben közreműködik az ajánlatkérő és a megrendelő döntéseinek előkészítésében. Javaslatot tesz műszaki kérdésekben (így különösen szakértő bevonására) az az ajánlatkérő és a megrendelő felé; e) A heti építéshelyi kivitelezési kooperációs értekezleteken való részvétel szükség szerint, de legalább havi rendszereséggel; f) A műszaki átadás-átvételi eljárás és a birtokbaadás során az ajánlatkérő és a megrendelő képviselete; g) A kivitelező által bejelentett pótmunka igények jogosságának vizsgálata. A benyújtott pótmunka-dokumentáció teljeskörűségének vizsgálata, továbbítás a

  Notices

  • Nov 19, 2020

   Invitation to participate

  • Mar 8, 2021

   Information on the outcome of the procedure

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról