• Purchaser

  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

 • Publication date

  Dec 8, 2020

 • Type

  1

 • Value Awarded

  75b Ft

 • Source

  EKR

  Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények általános célú villamos energiával történő ellátása érdekében. Mennyiség: A Kbt. 18. § (1) alapján a keretmegállapodás teljes időtartama alatt kötendő szerződések becsült össz mennyisége: 3 milliárd kWh. Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésével a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, az MSZ 1:2002 és a MSZ EN 50160:2011 szabványoknak megfelelő villamos energia versenypiaci beszerzését kívánja biztosítani a kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére. Ajánlatkérő a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 46. § (1) bekezdés alapján felhívja a figyelmet, hogy a villamos energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ennek megfelelően nem lehet ajánlattevő azon gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik villamos energia kereskedelemre vonatkozó – területi és felhasználói korlátozástól mentes – engedéllyel. Az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.

  Notices

  • Dec 13, 2020

   Invitation to participate

  • Mar 15, 2021

   Information on the outcome of the procedure

  • Nov 4, 2021

   Information on contract modifications

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról