• Purchaser

  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

 • Publication date

  Dec 28, 2020

 • Type

  1

 • Value Awarded

  11.6b Ft

 • Source

  EKR

  Nyertes Ajánlattevő feladata a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Jelen beszerzés tárgya egy 18 tantermes szakgimnáziumot, tornateremet és kiszolgáló funkciójú helyiségeket tartalmazó létesítmény zöldmezős beruházásként történő tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján, az alábbiak szerint: Tervezési feladat: - a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, - az engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, - a kiviteli tervdokumentáció elkészítése minden szakágra kiterjedően, belsőépítészettel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, berendezési terv készítése (mobíliák) külön dokumentációban árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, - a tervezői művezetés biztosítása a használatba vételi engedély véglegessé válásáig. Szállítandó tervek mennyisége: az engedélyezéshez szükséges példányokon felül 4 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf /A; pdf; illetve .dwg formátumban 4 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a szerződés tervezete szerint. Kivitelezési feladat: Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a hagyományos szerkezetű iskola kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott alábbi hasznos alapterületi mennyiségekkel (teraszok, átrium, loggiák, tetőfelületek nélkül): alagsor: 2.324,43 m2 földszint: 3.233,60 m2 első emelet: 3.029,52 m2 második emelet: 3.128,29 m2 ÖSSZESEN: 11.715,84 m2 A teljes burkolattal ellátott alapterület helyiségkönyv szerint: 13.924,22 m2 ebből tornaterem faburkolatú sportpadlóval: 1.118,04 m2 A beruházás során megvalósítandóak kültéri sportpályák, amelyek tartalmaznak egy labdajátékokra alkalmas 44*22 m befoglaló méretű 1056 m2 sportpályát és mellette egy 5-sávos síkfutó pályát, körülette egy futókört és futó-távolugró pályát 1308,1 m2 alapterülettel, az ezeken készítendő szintetikus sportburkolat összes mennyisége: 2364,1 m2 alapterületű. Beépítésre kerül 4 db hőszivattyú F/H: 621,4/611,4 kW összteljesítménnyel, valamint összesen 200 kWp teljesítményű napelemes rendszer. A belsőépítészeti tervekben szereplő műszaki tartalom kivitelezése Ajánlattevő feladata azzal, hogy a mobíliák beszerzése nem Ajánlattevő feladata. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

  Notices

  • Dec 30, 2020

   Invitation to participate

  • Feb 16, 2021

   Correction

  • Feb 23, 2021

   Correction

  • May 20, 2021

   Information on the outcome of the procedure

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról