• Purchaser

  Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

 • Publication date

  Dec 29, 2020

 • Type

  1

 • Value Awarded

  16b Ft

 • Source

  EKR

  A Gyöngyösoroszi Ércbánya végleges bezárásának koncepciója a Mátraszentimrei bányatérség megnyitott vágatainak és fejtési üregrendszerének eltömedékelése, azzal a céllal, hogy a szabad ércfelületek lezárásával a szulfidásványok (elsősorban pirit) oxidációjának a lehetősége megszűnjön, az oxidálódott pirit oldódásából adódó savasodás csökkenésével párhuzamosan a mátraszentimrei térség fakadó vizeit alacsonyabb toxikus-fém tartalom jellemezze, ezáltal hosszú távon a víz minősége javuljon. A tömedékelés másik célja a vágatok tönkremeneteli folyamataiból adódó omlások miatt ellenőrizhetetlen nyomások kialakulásának megszüntetése. A Gyöngyösoroszi Ércbánya bezárás feladatait bányászati szempontból az aktuális Műszaki Üzemi Tervben, míg környezetvédelmi szempontból a környezetvédelmi működési engedélyben és a műszaki beavatkozási tervekben rögzítettek határozzák meg. A 2012. évben megkezdett tömedékelési munkát ütemezetten folytatni kell az 1. és 2. szinti harántvágatok, a 4-5-6. szintközi fejtési üregek, az 5. szinti haránt- és csapásvágatok, a 6. szinti haránt-, csapás- és kerülővágatok, valamint a mátraszentimrei lejtősakna, mindösszesen kb. további 68 ezer m3 nyitott üregtérfogat sűrűzagyos tömedékelésével. A projekt során kétféle tömedékelési technológia kerül alkalmazásra, a megközelíthetetlen bányaüregekbe a 6. szintről kialakított függőleges fúrólyukakon vagy feltöréseken, gurítókon keresztül, fentről történik a sűrűzagy lejuttatása, a feltárt, átbiztosított bányavágatok esetében a vágatokba kiépített csővezetéken keresztül, szemből történik a sűrűzagy bejuttatása. Bányamentéssel kapcsolatos feladatok ellátása, földalatti munkavégzés, illetve szüneteltetés esetén jogszabályban előírt ellenőrzés és irányítása ellátása, a Mátraszentimrei telephely, Altáró telephely, és a Száraz-völgyi zagytározó üzemeltetési feladatainak ellátása, valamint a bányabeli hírközlési, szellőztetés, villamos hálózat, középfeszültségű hálózat, vasúti szállítás működtetési feladatainak ellátása. A „Gyöngyösoroszi I.-érc” és a „Recsk I.-rézérc” védnevű bányatelkeken lévő bányaüzemekben a bányamentési feladatok ellátása az ajánlattevő feladata. Tájékoztató jellegű, becsült mennyiségek a keretmegállapodás időtartamára: Meddőhányók, Száraz-völgyi zagytározó tájrendezése: 45.950 m2 Toka-patak és Száraz ér kármentesítése: 6 km Gyöngyös-Nagyrédei víztározó kármentesítése: 150.000 m2 A tömedékelési munka során az alábbi főbb feladatokat kell végrehajtani: - a sűrűzagyos tömedékelés előkészítési és tömedékelési munka során 68.435 m3 üregrendszer eltömedékelése; - a fennmaradt üregrendszerek és vágatok feltárását (510 fm vegyes állapotú vágat átbiztosítása); A feladatok végrehajtása megkívánja a - a tömedékelés előkészítéseként tömedékelés technológiai fúrások mélyítését (116 fm); - tömedékelő csőhálózat szerelését (4.349 fm vegyes átmérővel); - osztó és szintzáró gátak építését (719 m3); - függőleges akna üzemeltetését (1.120 műszak); - szintes vágatok, az Altáró és a Mátraszentimrei haránt folyamatos fenntartását (60 hónap), - vasúti pálya kiépítését, felújítását (3000 fm), kapcsolódó infrastruktúrák kialakítását, üzemeltetését. A tömedékelést követően elvégzendő a felszínre nyíló vágatok, aknák tömedékelése. Ennek során az elvégzendő főbb feladatok és mennyiségek: - 390 fm akna és táró tömedékelése (andezittel és egyéb inert kőanyaggal) - Altáró és Mátraszentimre harántban a vízkivezetésre szolgáló gerinccső hálózat kiépítése (7.235 fm), - valamint a drénszivárgó építése (5.300 fm). A bányatelek rendezése keretében el kell végezni továbbá a - meddőhányók tájrendezését (mátraszentimrei akna mélyművelésű meddőhányójából, 4.510 m3 meddő kitermelése és Száraz-völgyi zagytározón történő elhelyezése, mátraszentimrei lejtősaknai meddőhányó, 2.800 m3 szennyezett talaj kitermelése és Száraz-völgyi zagytározón történő elhelyezése) és tájba illesztését. - Száraz-völgyi zagytározó rekultivációs végforma kialakítását, biológiai rekultivációját (15.000 m2), valamint a zagytározó mellett lévő terület tájrendezését és biológiai rekultivációját (1 500 m2). - Toka-pata

  Awards

  Notices

  • Jan 4, 2021

   Invitation to participate

  • Apr 20, 2021

   Information on the outcome of the procedure

  • Jul 15, 2021

   Information on the outcome of the procedure

  • Oct 14, 2021

   Information on the outcome of the procedure

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról