• Purchaser

  Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér

 • Publication date

  Feb 24, 2021

 • Type

  3

 • Source

  EKR

  Összesen 5 db egészségügyi diagnosztikai eszköz az alábbiak szerint: Inpedencia alapon működő testösszetétel vizsgáló műszer 1 db Blood pressure monitor 2 db Height measurement 2 db Az ajánlati árnak magában kell foglalnia minimum 1 év – jogszabály szerinti - jótállást, az eszközök II.2.3) pontban megjelölt telephelyre történő szállításának, átadásának, helyszíni üzembe helyezés költségeit. Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe-helyezésű eszközök ajánlhatóak meg, amelyek megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. Nyertes ajánlattevő által biztosítandó dokumentáció: magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató, magyar nyelvű alkatrész katalógus (amennyiben releváns), szabványoknak való megfelelőségi tanúsítványok. Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia. Az eszközök pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a Közbeszerzési Dokumentumok között található ártáblázat tartalmazza. Az ajánlattevő köteles csatolni az ajánlatához a táblázatot, hiánytalanul beárazva. A beárazott táblázat szakmai ajánlatnak minősül. Az ártáblázaton túl ajánlattevőnek csatolnia kell az ártáblázatban megjelölt konkrét eszközök műszaki leírását /brosúráját, melyből a megajánlott eszköz műszaki paramétereknek való megfelelősége kétséget kizáróan, teljes körűen ellenőrizhető. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben bármely megajánlott eszköz nem felel meg maradéktalanul a műszaki leírásban foglaltaknak. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Nyertes ajánlattevő feladata az eszközök saját költségen történő leszállítása, összeszerelése és az üzembe helyezése (beállítása, installációja). A megajánlott eszközöket AK részére egyszerre szükséges leszállítani, azaz részteljesítés nem lehetséges. A beszerzés tárgyát képező termékek részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (táblázatban) találhatóak.

  Notices

  • Feb 24, 2021

   Invitation to participate

  • Mar 14, 2021

   Modification / Rectification / Withdrawal

 • Risk indicators