• Purchaser

  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

 • Publication date

  Mar 23, 2021

 • Type

  5

 • Value Awarded

  471.4m Ft

 • Source

  EKR

  Kivitelező feladata az Eger, 2504. jelű, Eger - Bogács összekötő út (Vécseyvölgy utca) - Gárdonyi utcai balesetveszélyes csomópontjának átépítése a rendelkezésre álló kiviteli tervek és engedélyek alapján 360 m hosszú beavatkozás keretében. A kialakítandó csomópont az alábbi főbb elemeket tartalmazza: a) Gárdonyi utca - Zoltay utca korszerűsítése: Meglévő útszakaszok szélesítése kiemelt szegélysor építésével, illetve szintbeni jelzőlámpás csomópont kialakítása. b) Tetemvár utca - Vécseyvölgy utca korszerűsítése: A Dézsmaház utca és a Vécsey utca jelenleg külön-külön útcsatlakozással rendelkezik a Vécseyvölgy utcához. A tervek szerint az útcsatlakozások elbontását követően a két utca egy új útkapcsolattal fog csatlakozni a Vécseyvölgy utcához. A Vécsey utca útkapcsolata 5 db férőhelyes parkolóvá épül át. Az útszakaszok geometriai sajátosságai miatt, illetve a szintkülönbségekből adódóan a pályatest megemelése, ívbővítések kialakítása és az úttengelyek geometriai átalakítása szükséges. c) Gyalogjárdák korszerűsítése, gyalogos közlekedés biztosítása: A tervezett fejlesztés keretein belül a meglévő gyalogjárdák nyomvonala és geometriája is módosításra kerül. Kijelölt gyalogátkelőhelyek, valamint taktilis burkolati elemek- és burkolati sávok kialakítása szükséges a vakok és gyengénlátók biztonságos közlekedésének biztosítása miatt. d) Vasúti keresztezés: Az Eger - Putnok vasútvonal Eger - Felnémet állomásköz 44+53,82 vasúti szelvényében lévő vasúti útátjáró átépítése, a meglévő két darab gyalogos átjáró korszerűsítése, illetve a biztosítóberendezések fejlesztése szükséges. e) Támfal: Eger, Gárdonyi utca mellett monolit vasbeton támfal építése 40,0 m hosszban. Főbb várható mennyiségek: - Hírközlő vezeték építése: 55 m - Közvilágítás építése: 287 m - Víz- és csatornavezeték építése: 175 m - Jelzőlámpás csomópont építése: 150 m - Földmű építése: 720 m3 - Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti réteg építése: 524 m3 - Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti réteg építése: 521 m3 - Előregyártott gumielemes útátjáró építése: 19 mező - Előregyártott szegély építése: 1 235 m - Burkolati jelek készítése: 215 m2 - Szögtámfal építés: 30 m3 - Kisgépes vágányépítés 54-es rendszerű: 48 vfm - Nagygépes vágányszabályozás: 300 vfm - Önműködő sorompó biztosítóberendezés létesítése: 1 db Az építés kivitelezéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek, hozzájárulások beszerzése, továbbá közreműködés a közműkiváltáshoz/létesítéshez szükséges együttműködési megállapodások aláírásában. Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK irányelve, illetve a 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti EK (NoBo)- és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása szükséges, ezért a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles folyamatosan együttműködni a projekt megfelelőség értékelését, tanúsítását, támogatását végző szervezetekkel, a Tanúsító Szervezetekkel, valamint a Vállalkozási Szerződéses Feltételeknek megfelelően a tanúsításhoz szükséges dokumentumokat elkészíteni és összeállítani.

  Notices

  • Mar 23, 2021

   Notice initiating proceedings

  • Apr 12, 2021

   Modification / Rectification / Withdrawal

  • Aug 17, 2021

   Information on the outcome of the procedure

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról