• Purchaser

  Gyöngyös Városi Önkormányzat

 • Publication date

  Apr 20, 2021

 • Type

  3

 • Value Awarded

  515.8m Ft

 • Source

  EKR

  Útfelújítások: Aktív Ház út A meglévő út burkolata rossz állapotban van, ezért azt el kell bontani és helyére új pályaszerkezetet kell építeni. A burkolathoz csatlakozva a jobb oldalon végig 1,50 méter széles járda, a bal oldalon 30 darab szilárd burkolatú parkolóhely épül. A felújítási munkákkal együtt további 5 darab nem szilárdburkolatú parkolóhely épül a párhuzamos úton. Bethlen Gábor utca: A tervezett út a meglévő út (korábbi laktanyán belüli úthálózat) nyomvonalán halad. Jelenleg a Gábor Áron utcához csatlakozó részen, a kerítésen belül mintegy 30 méteres szakaszon nincs burkolat, de az útépítéshez szükséges terület a korábbi telekalakítások során itt is kialakításra került. Az útcsatlakozás építése során az ingatlan kerítése 24 méter hosszúságban elbontásra kerül. A mindkét oldalon kiemelt szegéllyel határolt burkolat szélessége 7.00 méter, a tervezett út jobb oldalán 1.50 méter széles járda épül. A 0+000 - 0+079. 48 km szelvények között a többször felújított burkolat jó állapotban van, elbontása nem indokolt. Ezen a szakaszon a tervezett új pályaszerkezettel megegyező rétegekkel a meglévő burkolatot ki kell szélesíteni. A meglévő felületet a burkolat marásával profilba kell hozni, úgy hogy a kopóréteg az út teljes szélességében, egységes vastagságban megépülhessen. A 0+079.48 km szelvénytől a végszelvényig a jelenlegi burkolat állapota rossz, azt el kell bontani és új burkolatot kell építeni. Honvéd utca: Ajánlatkérő kapcsolatot kíván kialakítani a Honvéd utca és a Bethlen Gábor utcák között, továbbá a laktanya épületek helyén tűzoltóság kap helyet. A tervezett átkötő út mentén, a kialakításra kerülő tűzoltóság oldalán 2,00 m széles gyalogos járda építendő. A tervezett úton 2 db kapubehajtó épül. A szelvényezés szerinti bal oldalon 50 cm mély földárok épül, mely biztosítani fogja a burkolatok vízelvezetését. A szelvényezés szerinti jobb oldalon 2,00 m széles, aszfalt burkolatú járda épül. Csapadékvíz elvezetés: Vízvezeték- és szennyvízcsatorna építés nem része jelen projektnek. Vízellátáshoz körvezetékes rendszereket kell kialakítani a meglévő tűzcsapok megtartásával és újrakötésével, valamint új tűzcsapok elhelyezésével. A CS-1-0-0 szakasz Szakasz a befogadó Gábor Áron utcai árokba épített D600 beton áteresztől indul D400 tokos betoncsővel. A csatlakozási pontba tisztítóaknát kell beépíteni. A befogadó Gábor Áron utcai áteresz utáni burkolt árkot 10 méteres hosszban javítani kell az eredeti méretű 40x40 mederburkoló lapokkal. A csatorna teljes hosszban D400 tokos betoncsővel épül a Hrsz: 2740/62 előtt lévő 11. sz. végaknáig. A felette lévő út víztelenítése külön 50x50 beton víznyelő aknákkal és az út alatt lévő tisztítóaknákra elhelyezett rácsos fedlappal megoldott. Tisztítóaknák 80 beton kialakításúak. A CS-2-0-0 szakasz Szakasz a befogadó Gábor Áron utcai árokba épített D600 beton áteresztől indul D400 tokos betoncsővel. A csatlakozási pontba tisztítóaknát kell beépíteni. A csatorna teljes hosszban D400 tokos betoncsővel épül a 8. sz. aknáig, majd tovább D315 KG PVC műanyag csatornacsővel a 13. sz. végaknáig. Ereszcsatorna bekötések D125 KG PVC méretűek. A CS-2-1-0 szakasz Ez a szakasz a parkoló víztelenítését szolgálja beépített olajfogóval. Szakasz a befogadó CS-2-0-0 szakasz 7. sz. aknájától indul D200 KG PVC műanyag csatornacsővel, és a végpontba beépített rácsos folyókáig tart. Közvilágítás: Közvilágítás kialakítása műszaki tervek szerint Parképítés (zöldfelület fejlesztés): A területet a Bethlen Gábor utca, Gábor Áron utca, Honvéd utca, valamint az Egri úti sportpálya határolja. Összesen 3 db terület határolható le: „A” Edző csarnok környezetrendezés, „B” Aktív ház parkoló építés, valamint „C” akcióterületi környezetrendezés. Az „A” terület esetében a terület előkészítése, gyepesítése feladat. A „B terület esetében a keleti 14 parkolóállásos felület meglévő, megmaradó, de gyepesítendő, akárcsak a keleti, északi és déli homlokzat menti felület. Az érintett szakaszokhoz gyalogos burkolatot, az épület hátsó bejárataihoz pedig kiszolgáló gyalogos burkolatot kell építeni. Gondoskodni kell a keleti homlokzat

  Notices

  • Apr 21, 2021

   Invitation to participate

  • May 12, 2021

   Modification / Rectification / Withdrawal

  • May 17, 2021

   Modification / Rectification / Withdrawal

  • May 25, 2021

   Modification / Rectification / Withdrawal

  • Aug 31, 2021

   Information on the outcome of the procedure

  • Oct 20, 2021

   Information on contract modifications

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról