• Purchaser

  Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Publication date

  Apr 28, 2021

 • Type

  3

 • Value Awarded

  58.6m Ft

 • Source

  EKR

  Összesen 133 db 25 féle eszköz beszerzése az alábbiak szerint: 10 db Rajtgép 1 db Rajtgép szállító kocsi 1 szett Rajtgúlák 1-8ig 1 db Indító állvány 1 db Kör számláló haranggal 90 db Atlétikai verseny gát 1 pár Magasugró állvány 1 garnitúra Magasugró leérkező hely 1 db Vízálló ponyva magasugró leérkező helyre 1 db Rácsszerkezet magasugró leérkező alá 5 db Magasugró rúd 1 db Magasugró középmérő 1 db Súlygolyó visszatérő csatorna 1 db Súlygolyó tartó állvány 1 garnitúra Súlylökés távolság jelző bója 1 db Diszkosztartó állvány 1 db Kalapács tartó állvány 1 db Gerely tartó állvány 1 garnitúra Diszkosz-gerely-kalapács távolságjelző készlet 1 db Eredményhirdető dobogó 4 db Eredményjelző tábla 2 db Széljelző 2 db Magnézia tartó 1 db Jelzőtábla univerzális távolugráshoz 2 garnitúra TOM2 távol-hármasugrás elugrásjelző A nyertes ajánlattevő feladata a berendezések leszállítása a II.2.3. pontban meghatározott teljesítési helyre. Az eszközöket szükség szerint össze kell szerelni és beállítani. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg. A megajánlandó termékekkel szembeni részletes műszaki-szakmai elvárásokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania . A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára -kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad, azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget kizárólag igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Valamennyi termékre és a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni. Ajánlatkérő előírja, hogy az adott részen belül megajánlott termékeknek egy gyártótól kell származnia!

  Notices

  • Apr 28, 2021

   Invitation to participate

  • May 8, 2021

   Modification / Rectification / Withdrawal

  • Jun 29, 2021

   Information on the outcome of the procedure

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

  EGYEB_DOKUMENTUM_BLOKK