• Purchaser

  Várpalota Város Önkormányzata

 • Publication date

  May 2, 2021

 • Type

  3

 • Value Awarded

  243.6m Ft

 • Source

  EKR

  8. rész: Városháza előtti járda, Városház köz és Szabadság tér déli oldal járda felújítás térkövezéssel, járulékos munkákkal Főbb tevékenységek és mennyiségek: járda felújítás térkövezéssel, járulékos munkákkal 931 m2 A 8. rész esetében a munkák építési engedély nélkül végezhetők. A részletes műszaki leírásokat, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentációk és árazatlan költségvetésekben rögzített tételek tartalmazzák. A megvalósítás során az építési engedélyben (ahol releváns) és kiviteli tervdokumentációkban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásokban, árazatlan költségvetésekben szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban előírtaknak. A műszaki egyenértékűség igazolása a kivitelező feladata.

  Notices

  • May 2, 2021

   Invitation to participate

  • Aug 14, 2021

   Information on the outcome of the procedure

  EGYEB_DOKUMENTUM_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról