• Purchaser

  Nemzeti Földügyi Központ

 • Publication date

  Aug 22, 2021

 • Type

  3

 • Value Awarded

  30.9m Ft

 • Source

  EKR

  Magyarország teljes területére vonatkozó multispektrális űrfelvételek szállítása 2021. április 01. – 2021. június 15. közötti időablak szerint. Az űrfelvételek készítésének Magyarország teljes területére kell kiterjednie. Ajánlatkérő az adott időintervallumban készült archív felvételeket is elfogad, amennyiben azok megfelelnek a műszaki leírásban előírtaknak. Az űrfelvételek által lefedett terület meghatározása: Magyarország teljes területe, 93 034 km2. Magyarország határain túli területeket is tartalmazó elfogadott felvételek esetében az országhatáron belüli területet kell a lefedett terület számításánál figyelembe venni. Az űrfelvételek készítési ideje (időablak): 2021. április 01. – 2021. június 15. A leírásnak megfelelő, azzal egyenértékű megoldás is megajánlható. Egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége, részletes műszaki megfelelőségi táblázat és nyilatkozat benyújtásával, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §-ában foglaltakra. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot szükséges csatolnia, amely a következőket tartalmazza: • Ajánlattevő köteles szakmai ajánlata részeként benyújtani az általános termékleírást, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az általa megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. A leírásnak ezen felül tartalmaznia kell legalább a felvételezéshez használt (használni kívánt) műhold, műholdak vagy műhold-konstelláció nevét, és ha a műhold(ak) több szenzort hordoz(nak), akkor a felvételezéshez használt szenzor(ok) nevét is. • Ajánlattevő köteles szakmai ajánlata részeként benyújtani a szállítani kívánt felvételek leírását (felvételek típusát, felvételezési dátumát, földrajzi helyét és a felhőborítottság arányát), melyből egyértelműen megállapítható, hogy az általa megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlat nem felel meg a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.

  Awards

  Notices

  • Aug 23, 2021

   Invitation to participate

  • Oct 6, 2021

   Information on the outcome of the procedure

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról