• Purchaser

  Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • Publication date

  Aug 4, 2021

 • Type

  2

 • Value Awarded

  129.2m Ft

 • Source

  EKR

  A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. mezőgazdasági létesítményei és művelt földterületeinek megközelítése érdekében járhatóvá tervezi tenni a 0461 hrsz. területen lévő tulajdonában álló földutat, kb. 1795 méter hosszban, valamint a0454/17 hrsz. út telken lévő földutat 317 m hosszban. A tervezett törmelékkel megerősítendő út a 0461 hrsz út egy szakasza, amely a 0522/1 hrsz. és a 0453 hrsz. utak közötti rész, valamint a 0454/17 hrsz. út egy része, ami 0453 hrsz. út és a szarvasmarha telep között található 317 m hosszban. A fenti utak törmelékkel való megerősítésével a beruházó el szeretné érni, hogy csapadékos, illetve téli időszakban legalább a mezőgazdasági gépivel a fenti útszakaszok járhatóak legyenek, ezzel mérsékelve az évek óta az utak nehezen járhatósága miatt keletkező kitaposás okozta zöldkárt. A tervezett stabilizált utak mentén a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő területek találhatóak. Az utak területe szintén a Magyar Állam tulajdona, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vagyonkezelésében áll. Ezért az Építtető a stabilizálandó útszakaszokat magánútként kívánja megépíteni. A tervezett törmelékkel megerősítendő mezőgazdasági út első szakaszának kezdő szelvénye 0522/1 hrsz. burkolt út és a 0461 hrsz. út kereszteződésében a burkolat széle. A tervezett beavatkozás végszelvénye 0453 hrsz. és 0461 hrsz. utak kereszteződése az 1+831 szelvény. Az útszakaszon ívek nem találhatóak, az egyenesek töréspontokkal csatlakoznak egymáshoz. A tervezett törmelékkel megerősítendő mezőgazdasági út második szakaszának kezdő szelvénye 0454/17 hrsz. út és a 0454/8 hrsz. szarvasmarha telep csatlakozásában kerül kialakításra. A tervezett törmelékkel való stabilizálás végszelvénye 0453 hrsz. és 0454/17 hrsz. utak kereszteződése az 0+312 szelvény, ahol a csatlakozó ívek kialakítása már megépült. Az útszakaszokon ívek nem találhatóak, az egyenesek töréspontokkal csatlakoznak egymáshoz. Az útrekostrukciók tervezett szélessége 4,50 m. Az első tervezési szakaszon 2 db, 6,00 m burkolatszélességű és 20,00 m hosszú kitérőt kell kialakítani, hogy a szembe közlekedő mezőgazdasági járművek a termőföld taposása nélkül el tudják kerülni egymást. A kitérők átmeneti szakaszai 20,00 m hosszúak, alkalmazott lekerekítő ívek 20,00 m sugarúak.

  Notices

  • Sep 14, 2021

   Information on the outcome of the procedure

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

  AJANLATTETELRE_FELHIVOTTAK_BLOKK

  BONTASI_JEGYZOKONYV_BLOKK

  KOZBESZERZESI_DOKUMENTACIO_BLOKK