• Purchaser

  Fehérgyarmat Város Önkormányzata

 • Publication date

  Jan 6, 2019

 • Type

  2

 • Value Awarded

  38.3m Ft

 • Source

  EKR

  Fehérgyarmati könyvtár tanulást segítő tereinek kialakítása és felújítása. A közbeszerzési dokumentumok a www.ekr.gov.hu portálon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére. Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó beruházás komplex egész, egy adott épület felújítására, akadálymentesítésére irányul, így a megvalósíthatóságot nehezítené, illetve lehetetlenítené el a részekre bontás. A feladatok munkanemekre való megbontása, ezzel több gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Ez esetben minden gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról, az építési anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről, stb. Ezen munkák egy munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő munkavégzés esetén a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti összehangoltság nélküli szállítások, vagy különböző, de azonos munkát végző alvállalkozók bevonása, stb.) a költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A beszerzés tárgya egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását veszélyezteti. Az értékelés során az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10 Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. Az ajánlatok benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

  Notices

  • Mar 2, 2019

   Information on the outcome of the procedure

  SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

  AJANLATTETELRE_FELHIVOTTAK_BLOKK

  BONTASI_JEGYZOKONYV_BLOKK

  KOZBESZERZESI_DOKUMENTACIO_BLOKK