• Purchaser

  Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 • Publication date

  Jan 10, 2019

 • Type

  4

 • Value Awarded

  48.8m Ft

 • Source

  EKR

  1 db új komposzt osztályozására alkalmas mobil (közúti forgalomban vontatható) dobrosta berendezés beszerzése, üzembe helyezése a teljesítési helyen, illetve a közbeszerzési eljárás műszaki leírása és ajánlati felhívása alapján a szükséges üzembe helyezési és oktatási feladatok ellátása. A beszerzendő új dobrosta berendezéssel szemben támaszott követelmények: - közúti forgalomban vontatható, forgalomba helyezett - meghajtó dízelmotor teljesítménye minimum 70 kW - a dobrosta minimum átmérője 2000 mm, minimum hossza 5500 mm - betöltő garat térfogata minimum 6m³ Az áru leszállítását a szerződés hatálybalépését követő 90 naptári napon belül kell teljesíteni úgy, hogy ezen határidő alatt a berendezést a teljesítés helyen be kell üzemelni és minimum 3 fő gépkezelőt, 3 fő karbantartót és 3 fő szellemi vezetőt betanítani, és át kell adni a termékre vonatkozó kezelési és karbantartási utasítást, valamint az üzembe helyezéshez szükséges dokumentumokat. Eladó köteles legalább 1 műszakos (8 munkaóra) próbaüzemet tartani. A próbaüzem keretén belül a szükséges személyzetet Vevő biztosítja térítésmentesen, a rakodó- és anyagmozgató gépek az energia, illetve egyéb anyag biztosítása Vevő feladatát képezi. A próbaüzemhez a rostálandó komposztot a Vevő biztosítja, a rostált komposzt tulajdonjogában változás nem következik be, nem száll át az Eladóra. A próbaüzemről Próbaüzemi Naplót kell vezetni, a Próbaüzemi Naplóban rögzíteni kell minden eseményt, észlelt hibát, hiányosságot, azok okait, leállási időt stb. Próbaüzemmel szembeni vevői elvárások: - osztályzott komposzt minőségi ellenőrzése (a kész termék maximális szemcsemerete 25 mm) - az üzemmódok megfelelő működésének ellenőrzése (automata, kézi); - a közbeszerzési eljárás dokumentációjának, a műszaki leírásnak való megfelelés. A próbaüzemet sikertelennek kell nyilvánítani, ha az alábbiak közül valamelyik körülmény fennáll: - a termék nem alkalmas a tőle elvárt minőség teljesítésére; - a berendezés lényeges meghibásodása esetén; - nem felel meg az Ajánlati dokumentáció által előírt műszaki követelményeknek; - nem felel meg a biztonságos használat követelményeinek (vészleállító; táblázások stb.); - üzemeltetési és karbantartási utasítások hiánya, vagy alkalmatlansága esetén.

  Notices

  • Feb 16, 2019

   Information on the outcome of the procedure

  SZERZODESSEL_KAPCSOLATOS_INFORMACIOK_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

  KOZBESZERZESI_DOKUMENTACIO_BLOKK

  OSSZEFOGLALO_TAJEKOZTATO_BLOKK