Tenders

Sort by

Latest award date Announcement date Awarded value

105 results

 • Árokásó gépek és utánfutóik beszerzése
  • Jun 1, 2020
  • 90.2m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  7 db járműre telepíthető, gépi meghajtású árokásó gép és a hozzájuk tartozó, szállításukra alkalmas utánfutó beszerzése, amely tartalmazza a mennyiségbeli opciót is. A nyertes ajánlattevő a Jármű kije...

  Awards:

  • Nov 22, 2020

   Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft.

   90.2m Ft

 • Szolnok D 70 felújítása
  • May 19, 2020
  • 493.5m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  • Forgalmi irodában és a két elágazáson egy-egy db távvezérlő rendszer kiépítése, a szükséges forgalmi munkahely kialakításával. • A kiépített távvezérlőnek kitekintést kell adnia az új 120a KÖFI vona...

  Awards:

  • Nov 22, 2020

   R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

   493.5m Ft

 • Alállomási szakaszolók beszerzése
  • Dec 12, 2019
  • 1.2m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  1. tétel: Szakaszolóhajtás MVX-24/230 AC-KT (vagy azzal egyenértékű) tervezett mennyiség 30db 2. tétel: Szakaszkapcsoló 25kV/ 1500A mozdonyszíni, kompozit szigetelővel, MASH-VILL (vagy azzal egyenérté...

  Awards:

  • Nov 9, 2020

   ERÁVIT Erőátviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

   1.2m Ft

 • Hókészenlét és hótakarítás 2020-2022. években
  • Dec 9, 2019
  • 703.5m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Az igényelt feladat a vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés (kitérők hó-, és jégmentesítése) során a kitérőkön végzett tevékenységek megfelelő színvonalon történő elvégeztetése a zavartalan és bal...

  Awards:

  • Nov 3, 2020

   AEDIUM Építőipari, és Kereskedelmi Kft.

   286.5m Ft

  • Nov 3, 2020

   Vasút-Komplett Kft.

   189.9m Ft

  • Nov 3, 2020

   PE-LA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

   126.9m Ft

  • Nov 3, 2020

   DÁD 2002 Vasútépítő Kft.

   100.2m Ft

 • Szakaszszigetelők beszerzése
  • Dec 19, 2019
  • 59.9m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  A „Szakaszszigetelők beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás I. része eredményeként Ajánlatkérő érték alapú adásvételi keretszerződést kíván kötni, 2 éves (24 hónapos) időtartamra, összesen nettó 5.0...

  Awards:

  • Oct 29, 2020

   MASH-VILL Általános Termékgyártó Kft.

   52.1m Ft

  • Oct 29, 2020

   MDHC Elektrotechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság

   7.8m Ft

 • 30+20 Komplex állomásfejlesztési program tervezés
  • Dec 4, 2019
  • 400m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  A hatályos hatósági előírások és MÁV Zrt. utasításai alapján tervköteles beruházási, felújítási, karbantartási és bontási munkák elvégzéséhez szükséges szakági engedélyezési és kiviteli tervdokumentác...

  Awards:

  • Oct 22, 2020

   Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

   400m Ft

 • Különféle egyszerű és átszelési kitérők beszerzése
  • Dec 17, 2019
  • 2.5b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Keretmegállapodás összesen 49 csoport különféle egyszerű és átszelési kitérők beszerzésére, melyből 29 csoportot lehívási kötelezettséggel terhelten, 20 csoport kitérőt opcióként megjelölve kíván Aján...

  Awards:

  • Apr 16, 2020

   VAMAV Vasúti Berendezések Korlátolt Felelősségű Társaság

   1.7b Ft

  • Jul 16, 2020

   VAMAV Vasúti Berendezések Korlátolt Felelősségű Társaság

   258.3m Ft

  • Oct 15, 2020

   VAMAV Vasúti Berendezések Korlátolt Felelősségű Társaság

   538.2m Ft

 • Épületekkel kapcsolatos zavar-hibák elhárítása
  • Oct 14, 2019
  • 2.2b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Épületekkel és ahhoz tartozó építményekkel kapcsolatos – jellemzően előre nem tervezhető – karbantartási, üzemzavar- és hibaelhárítási, javítási, kárelhárítási, helyreállítási, bontási, valamint a NET...

  Awards:

  • Oct 12, 2020

   Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó KorlátoltFelelősségű Társaság

   2.2b Ft

 • Földgáz beszerzése – 20m3/h alatti kapacitás
  • Jun 16, 2020
  • 626m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  A MÁV Zrt., a MÁV SZK Zrt., a MÁV-HÉV Zrt.. MÁV FKG Kft. és a GYSEV Zrt. 20 m3/h alatti kapacitás igényű telephelyeinek földgázellátása szabadpiaci keretek között 2020. október 1. és 2021. október 1....

  Awards:

  • Oct 8, 2020

   E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen MűködőRészvénytársaság

   626m Ft

 • Földgáz beszerzése – 20m3/h-t elérő és meghaladó
  • Jun 16, 2020
  • 2.1b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  A MÁV Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt. 20 m3/h-t elérő vagy azt meghaladó kapacitás igényű telephelyeinek földgázellátása szabadpiaci keretek között 2020. október 1. és 2021. október 1. közötti időszakban. A Sz...

  Awards:

  • Oct 8, 2020

   NKM Energia Zrt.

   1.4b Ft

  • Oct 8, 2020

   E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság

   743.6m Ft

 • 10 kV-os hálózatok, távfelügyelet karb hibaelhárít
  • Dec 3, 2019
  • 330m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Tervezett munkák: Karbantartás mennyiségi adatai a szerződés teljes 36 hónapos időtartama alatt: - 17 db 10 kV-os kapcsolóház, 74 db 10/0,4 kV-os transzformátor állomás (amelyből 55 db. épített cellás...

  Awards:

  • Oct 8, 2020

   Zöld Fázis Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

   330m Ft

 • Rövid távú villamosenergia termékek beszerzése
  • May 26, 2020
  • 9.8b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  A Mérlegkör Felelős feladata, hogy a Mérlegkör Felelős által megjelölt mérlegkörébe 2021.01.01. és 2021.12.31. között beszállított - külön közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő kereske...

  Awards:

  • Sep 28, 2020

   NKM Energia Zrt.

   9.8b Ft

 • Hosszú távú villamosenergia termékek beszerzése
  • May 26, 2020
  • 19.5b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  MÁV Zrt. (ajánlatkérő –AK) vontatási alállomásainak villamosenergia ellátása szabadpiaci keretek között a Keretmegállapodás hatályba lépésének napja és 2021. december 31. közötti időszakban, a Keretme...

  Awards:

  • Sep 27, 2020

   NKM Energia Zrt.

   19.5b Ft

 • Erősáramú sodronyok beszerzése
  • Dec 1, 2019
  • 29.8m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Az „Erősáramú sodronyok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás I. része eredményeként Ajánlatkérő érték alapú adásvételi keretszerződést kíván kötni, 2 éves (24 hónapos) időtartamra, összesen nettó...

  Awards:

  • Sep 22, 2020

   Feszültség Termelő és Kereskedő Kft.

   8.4m Ft

  • Sep 22, 2020

   Noran 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

   21.3m Ft

 • Speciális síntermékek beszerzése
  • Dec 17, 2019
  • 275.2m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges speciális síntermékek és alkatrészeik beszerzése, összesen nettó 275.200.000,- Ft értékben, az alábbi megbontásban: nettó 211.690.00...

  Awards:

  • Sep 10, 2020

   VAMAV Vasúti Berendezések Korlátolt Felelősségű Társaság

   275.2m Ft

 • Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő keskeny nyomközű
  • Apr 20, 2020
  • 79.2m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  A MÁV Zrt. megbízásából készített megvalósíthatósági tanulmány alapján Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő keskeny nyomközű vasútvonal szakasz helyreállításának engedélyezési és kiviteli terveinek elkészíté...

  Awards:

  • Sep 1, 2020

   UTIBER Közúti Beruházó Kft

   79.2m Ft

 • Gyomirtó szerek beszerzése
  • Dec 18, 2019
  • 1.6b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő keretszerződés (adásvételi keretszerződés) alapján nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal a meghatározott hatóanyag tartalmú készítmények eseti...

  Awards:

  • Aug 20, 2020

   ALBENSIS TRADER Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Belchim crop protection hungary kft

   1.6b Ft

 • Kényszer-menetirányváltás kiépítése - 42.sz. vonal
  • Apr 27, 2020
  • 145.3m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  A kényszer-menetirányváltó áramkör Adony-Rácalmás-Dunaújváros vonalszakaszra kerül telepítésre. A tengelyszámlálóval kiegészített kényszer-menetirányváltó berendezés lehetővé teszi az adott állomásköz...

  Awards:

  • Aug 16, 2020

   R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

   145.3m Ft

 • Síncsavarok beszerzése
  • Dec 8, 2019
  • 650m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges különféle síncsavarok beszerzése, összesen nettó 650.000.000,- Ft értékben, az alábbi megbontásban: nettó 500.000.000,- Ft keretössz...

  Awards:

  • Aug 16, 2020

   "PROLONGO IMPORT-EXPORT" Kereskedelmi és SzolgáltatóKorlátolt Felelősségű Társaság

   650m Ft

 • Áramellátó rendszer cseréje és kábelkiváltás
  • Dec 8, 2019
  • 233.5m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  800 m olajos papírszigetelésű kábel cseréje kábelfogadó szekrénnyel

  Awards:

  • Aug 9, 2020

   R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

   233.5m Ft

 • Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
  • Dec 21, 2018
  • 390.3m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Építészeti-műszaki tervezési tevékenység keretében az épület, építmény műszaki állapota vagy állapotváltozása miatt – eseti, vagy ismétlődő (rendszeres) jelleggel – szakértői vizsgálat, valamint a hel...

  Awards:

  • Jul 23, 2020

   Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság

   390.3m Ft

 • Optikai kábel és adatátvitel
  • Dec 3, 2019
  • 219.7m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Normál nyomtávú /1435 mm/ országos közforgalmú európai vasútvonalon Mezőfalva állomás és Dunaföldvár állomás között 16 km-en új oszlopsoron optikai légkábel és 2 km-en optikai behúzókábel létesítésére...

  Awards:

  • Jul 21, 2020

   Pro Montel Távközlésfejlesztési és Kivitelező zRt.

   219.7m Ft

 • Szemcsés keverék beszerzése
  • Dec 19, 2019
  • 251.7m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges szemcsés keverék beszerzése, összesen nettó 167.849.500,- Ft értékben, melyből nettó 129.115.000,- Ft keretösszeg lehívására vállal...

  Awards:

  • Jul 12, 2020

   MAB Tarnóca Kft

   251.7m Ft

 • Vasúti kábelek beszerzése
  • Dec 12, 2019
  • 91.8m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  1. tétel: ERŐSÁRAMÚ KÁBEL SZABADTÉRI NFA2X 4X25 0,6/1KV 4200m (1700m lehívási kötelezettséggel) 2. tétel: NYY-O 1x185 RM 0,6/1kV 1050m (1000m lehívási kötelezettséggel) 3. tétel: 2XS(FL)2Y 1x400 RM/10...

  Awards:

  • Jun 30, 2020

   Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság

   91.8m Ft

 • Gázolaj beszerzése
  • Dec 22, 2019
  • 32.3b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatán közlekedő vontató járművek üzemanyag ellátásához szükséges MSZ EN 590 szabvány szerinti, vagy ezzel egyenértékű gázolaj (továbbiakban...

  Awards:

  • Jun 21, 2020

   MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

   32.3b Ft

 • Kincstári tulajdonú eszközök vagyonbiztosítása
  • Jan 20, 2020
  • 469.4m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Vonalas létesítmények: Alépítmények, Felépítmények, Egyéb eszközök - összesen 1468 db eszköz, nettó 1 595 Mrd Ft újértéken (mely biztosítási összegként, fedezetként értendő ) történő „All Risks” vagyo...

  Awards:

  • Jun 15, 2020

   Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

   469.4m Ft

 • GEO csavarok beszerzése
  • Dec 3, 2019
  • 368.3m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges különféle GEO csavarok beszerzése, összesen nettó 368.345.900,- Ft értékben, az alábbi megbontásban: nettó 282.343.000,- Ft keretöss...

  Awards:

  • Jun 7, 2020

   ACE Cooperation Korlátolt Felelősségű Társaság

   368.3m Ft

 • Zúzottkő beszerzése 2019
  • Nov 7, 2019
  • 2.7b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas vasúti zúzottkő beszerzése, összesen nettó 606.757.500,- Ft...

  Awards:

  • Jun 7, 2020

   MAB Tarnóca Kft

   1.3b Ft

  • Jun 7, 2020

   BASALTKER Építőanyag Kereskedelmi Kft.

   606.7m Ft

  • Jun 7, 2020

   KÖKA Kő-és Kavicsbányászati Kft.

   697.7m Ft

 • Tram train üzemeltetéshez kapcs. jármű beszerzés
  • Jul 29, 2019
  • 238.8m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Jelen eljárás célja 1 db kétéltű, közúton és vasúti pályán közlekedni képes univerzális vasúti karbantartó tehergépjármű beszerzése adásvételi szerződés keretében. A járművet, mint közúti járművet műs...

  Awards:

  • Jun 7, 2020

   Fehérvill-ám Villamosenergia-ipari Szerelő, Kereskedelmi ésSzolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, SaZ s.r.o

   238.8m Ft

 • Budapest Nyugati pályaudvar-tetőfelújítás
  • Dec 13, 2019
  • 8.9b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  A beszerzés célja A Nyugati pályaudvar felvételi épületének tetőfelújítását és az ahhoz kapcsolódó részleges csapadékvíz-elvezetési munkát, kiegészítő munkákat végző kivitelező kiválasztása. A kivitel...

  Awards:

  • Jun 1, 2020

   Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

   8.9b Ft

 • „HSH félsorompók és alkatrészek beszerzése”
  • Dec 15, 2019
  • 180m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) A közbeszerzés tárgyát képező termékek rugalmas kezelésére a keretszerződés ad lehetőséget, melyben a mellékelt terméklista...

  Awards:

  • May 17, 2020

   Műszer Automatika Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság

   180m Ft

 • Épületekkel kapcsolatos zavar-hibák elhárítása II.
  • Feb 24, 2020
  • 295m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Épületekkel és ahhoz tartozó építményekkel kapcsolatos – jellemzően előre nem tervezhető – karbantartási, üzemzavar- és hibaelhárítási, javítási, kárelhárítási, helyreállítási, bontási, valamint a NET...

  Awards:

  • May 11, 2020

   NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság

   295m Ft

 • Soroksár-Kelebia vonalszakasz NoBo/DeBo tanúsítása
  • Oct 1, 2019
  • 5.2b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Feladatok különösen a Budapest–Belgrád 150sz. vasúti korridor hazai szakaszának (Soroksár–Kelebia) korszerűsítése/fejlesztése tárgyú beruházáshoz kapcsolódóan (tov. Projekt): 1. Tervezési szakasz A Pr...

  Awards:

  • Apr 29, 2020

   KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., RailCert Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Miko-Plan Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság

   5.2b Ft

 • Vontatási transzformátorok beszerzése
  • Sep 16, 2019
  • 146.7m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  A „Vontatási transzformátorok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő adásvételi szerződést kíván kötni a Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteként csatolt műszaki leírás sz...

  Awards:

  • Apr 27, 2020

   Končar – Distribution and Special Transformers, Inc.

   146.7m Ft

 • Épületgépészeti karbantartás és hibaelhárítás
  • Mar 17, 2019
  • 2b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  I. rész Nyugat-Magyarországi régió Fűtési rendszerek karbantartása, javítása Gépészeti helyiségben lévő fűtési és HMV rendszerek üzemeltetői tervszerű megelőző karbantartása (TMK), eseti javítása (üze...

  Awards:

  • Apr 16, 2020

   B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

   2b Ft

 • Törökbálint mh peronsüllyedés helyreállítás I.ütem
  • Sep 25, 2019
  • 299.7m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Megvalósulási tervek elkészítése (4 db mindegyik szakterületre vonatkozóan) Vasúti pálya: Korlát bontása 8m, Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig 120 db, Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között 26 db...

  Awards:

  • Apr 14, 2020

   Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

   299.7m Ft

 • Koronavírus elleni fertőtlenítés
  • Mar 24, 2020
  • 1.9b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  MÁV Zrt. A járvány terjedésének aspecifikus megelőzését szolgálja a megfelelő és rendszeres takarítás. Ilyenkor gyakran az érintett felületek takarításának gyakoriságát növelni kell, de ezen kívül a t...

  Awards:

  • Apr 6, 2020

   B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

   1.9b Ft

 • Felsővezetéki utánfeszítések és alkatrészei
  • Dec 18, 2018
  • 59.6m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Rugós utánfeszítések beszerzése nettó 45 906 423 Ft alap érték + 30 % értékbeli opció (azaz összesen nettó 59 678 350,- Ft szerződéses érték) tartalmazó adásvételi keretszerződés 18 hónap időtartamra.

  Awards:

  • Apr 5, 2020

   Pfisterer Gesellschaft m.b.H.

   59.6m Ft

 • Különféle típusú vasbetonalj beszerzése
  • Nov 13, 2019
  • 2.3b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Adásvételi keretszerződés különféle típusú vasbetonalj beszerzésére Ajánlatkérő tervezetten 94 ezer db, nettó 1.800.000.000 HUF értékű termékre vállal lehívási kötelezettséget (100%). Tervezetten 26 e...

  Awards:

  • Mar 31, 2020

   Lábatlan Vasbetonipari Zrt.

   2.3b Ft

 • Vasúti járműmérleg hitelesítés-kalibrálás-karb-jav
  • Sep 15, 2019
  • 314.1m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő keretszerződés célja, hogy a MÁV Zrt. működtetésében lévő 51 db vasúti járműmérleg folyamatos rendelkezésre állásának biztosításával a járműmérlegek hi...

  Awards:

  • Mar 26, 2020

   Multiszolg 97 Hídmérleg Karbantartó, Szerelő és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság

   314.1m Ft

 • 1500 V előfűtő berendezések karb. jav. Bp-i régió
  • Jul 30, 2019
  • 180m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  7 db vasútállomáson a 25/1,5 kV-os villamos szerelvény előfűtő berendezések 25 kV-os berendezéseinek, 1,5kV-os kábelhálózatának, elosztórendszerének, üzemi áram visszavezető rendszerének, irányítástec...

  Awards:

  • Mar 19, 2020

   Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság

   180m Ft

 • Épületekkel kapcsolatos zavar-hibák elhárítása
  • Dec 18, 2019
  • 295m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Épületekkel és ahhoz tartozó építményekkel kapcsolatos – jellemzően előre nem tervezhető – karbantartási, üzemzavar- és hibaelhárítási, javítási, kárelhárítási, helyreállítási, bontási, valamint a NET...

  Awards:

  • Mar 11, 2020

   NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság

   295m Ft

 • Vagyonvédelmi szolgáltatások (956) 2
  • Mar 26, 2019
  • 33.8b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  A beszerzés mennyiségét ajánlatkérő a megkötendő szerződés (keretmegállapodás) értékének meghatározásával közli a következők szerint: nettó 24.500.000.000,- Ft + ÁFA. A MÁV csoport személy-és vagyonvé...

  Awards:

  • Oct 6, 2019

   Bank Biztonság Bizalom Zrt., Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Airport Security Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen MűködőRészvénytársaság, PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság, Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt FelelősségűTársaság, PFM Holding Zrt., Hunex Team Kft., PFM Biztonsági Szolgáltató Kft., Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zártkörűen MűködőRészvénytársaság, ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság, CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság

   24.5b Ft

  • Jan 2, 2020

   Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zártkörűen MűködőRészvénytársaság, ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság

   499.2m Ft

  • Jan 2, 2020

   Bank Biztonság Bizalom Zrt.

   343.7m Ft

  • Jan 2, 2020

   Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság, Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt FelelősségűTársaság, AIRPORT SERVICE BUDAPEST Kereskedelmi és SzolgáltatóZártkörűen Működő Részvénytársaság

   671.5m Ft

  • Jan 2, 2020

   PFM Holding Zrt., Hunex Team Kft., PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.

   1.2b Ft

  • Jan 2, 2020

   Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság, AIRPORT SERVICE BUDAPEST Kereskedelmi és SzolgáltatóZártkörűen Működő Részvénytársaság, Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt FelelősségűNemzeti azonosítószám Társaság

   111.9m Ft

  • Jan 2, 2020

   Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zártkörűen MűködőRészvénytársaság, ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság, CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság

   600.1m Ft

  • Jan 2, 2020

   Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság, Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt FelelősségűTársaság, AIRPORT SERVICE BUDAPEST Kereskedelmi és SzolgáltatóZártkörűen Működő Részvénytársaság

   177.8m Ft

  • Jan 2, 2020

   PFM Holding Zrt., Hunex Team Kft., PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.

   41.9m Ft

  • Jan 16, 2020

   Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság, Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt FelelősségűTársaság, AIRPORT SERVICE BUDAPEST Kereskedelmi és SzolgáltatóZártkörűen Működő Részvénytársaság

   280m Ft

  • Jan 30, 2020

   Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zártkörűen MűködőRészvénytársaság, ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság, CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság

   1.1b Ft

  • Jan 30, 2020

   Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság, Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt FelelősségűTársaság, AIRPORT SERVICE BUDAPEST Kereskedelmi és SzolgáltatóZártkörűen Működő Részvénytársaság

   734m Ft

  • Jan 30, 2020

   PFM Holding Zrt., Hunex Team Kft., PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.

   1.6b Ft

  • Jan 30, 2020

   Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság, Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt FelelősségűTársaság, AIRPORT SERVICE BUDAPEST Kereskedelmi és SzolgáltatóZártkörűen Működő Részvénytársaság

   555.8m Ft

  • Jan 30, 2020

   Bank Biztonság Bizalom Zrt.

   647.5m Ft

  • Mar 9, 2020

   Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zártkörűen MűködőRészvénytársaság, ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság, CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság

   169.5m Ft

  • Mar 9, 2020

   Bank Biztonság Bizalom Zrt.

   80.9m Ft

  • Mar 9, 2020

   PFM Holding Zrt., Hunex Team Kft., PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.

   329.3m Ft

 • Takarítás és egyéb kapcsolódó szolgáltatások
  • Aug 11, 2019
  • 19.4b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Takarítás, valamint hó- és síkosságmentesítési feladatok Általános elvárás, hogy az utasforgalmi területek az utasforgalom előtt megnyitott teljes időszakban megfeleljenek az elvárt tisztaságnak, mely...

  Awards:

  • Feb 17, 2020

   B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

   19.4b Ft

 • Épületek vagyonbiztosítása – MÁV Zrt.
  • Aug 5, 2019
  • 37.1m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  A MÁV Zrt. tulajdonában, illetve vagyonkezelésében álló egyes ingatlanok vagyonbiztosítási szerződése. A vagyonbiztosított épületek tervezett darabszáma: 141, tervezett újrapótlási összértéke: 158.586...

  Awards:

  • Jan 27, 2020

   Allianz Hungária Zrt.

   37.1m Ft

 • Prolan irányítástechnikai berendezések javítása_
  • Apr 7, 2019
  • 233.3m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  - Állomási, fázishatári, forgalmi kitérő távvezérlők karbantartása (41 helyszínen) - Váltófűtő felügyeleti rendszerek és oszloptranszformátor állomások karbantartása (128 db) - Térvilágítás felügyelet...

  Awards:

  • Jan 20, 2020

   Prolan Irányítástechnikai Zrt.

   233.3m Ft

 • Tervező kiválasztása Kőbánya-Kispest vasútállomás
  • May 23, 2019
  • 258m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Tervező kiválasztása Kőbánya-Kispest vasútállomás utasforgalmi tereinek korszerűsítésére Felvételi épület és 1 db gyalogos felüljáró teljes körű és komplex rekonstrukciója érdekében a létesítmények át...

  Awards:

  • Jan 20, 2020

   Speciálterv Építőmérnöki Kft.

   258m Ft

 • Hevedercsavarok (anyával) beszerzése
  • Dec 17, 2018
  • 50m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Adásvételi keretszerződés alapján MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges hevedercsavarok anyával MÁVSZ 2936, a MÁVSZ 2798 és a MÁVSZ 2675-10 szabványoknak, vagy azzal egye...

  Awards:

  • Dec 18, 2019

   Rögzítéstechnika Ipari és Kereskedelmi Kft.

   50m Ft

 • Utasbeállók tervezése, gyártása, telepítése
  • May 13, 2019
  • 300m Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  50 db kötöttpályás közlekedési környezetben könnyűszerkezetes utasbeálló tervezése, kivitelezése( telepítési tervezése, gyártása, telepítése) 1 utasbeálló típus designterve Ajánlatkérő kizárólag a ker...

  Awards:

  • Dec 14, 2019

   Euroelement Kft.

   300m Ft

 • Rövid távú villamosenergia termékek beszerzése
  • Sep 19, 2019
  • 10b Ft
  • Purchaser:

   MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  A Mérlegkör Felelős feladata, hogy a Mérlegkör Felelős által megjelölt mérlegkörébe 2020.01.01. és 2020.12.31. között beszállított - külön közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő kereske...

  Awards:

  • Dec 12, 2019

   MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen MűködőRészvénytársaság

   10b Ft