Electronics

In last 3 months In last 6 months In last year In last 2 years In last 3 years

151

number of procurements

53.8m zł

value awarded

127

number of purchasers

176

number of suppliers

Awarded values over time:

Biggest awards:

Types of procedures:

 • Competetive

  49.3m zł

 • Non-competetive

  4.2m zł

Number of offers for competitive procedures:

 • Only one offer

  26.6m zł

 • Up to 2 offers

  38.6m zł

 • Up to 3 offers

  45.3m zł

 • 4 and more offers

  8.5m zł

Biggest spenders:

 • Muzeum Powstania Warszawskiego

  17.5m zł

 • Gmina Otwock

  4.9m zł

 • Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł

  2.6m zł

 • Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance

  2m zł

 • Ministerstwo Rozwoju

  1.7m zł

 • Uniwersytet Warszawski

  1.1m zł

 • Gmina Miejska Kętrzyn

  984k zł

 • Politechnika Wrocławska

  817.3k zł

 • Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  635.7k zł

 • Uniwersytet Wrocławski

  589.9k zł

Biggest receivers:

 • Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o.

  11.5m zł

 • Netprof Sp. o. o. Sp. k.

  5m zł

 • .P.H.U. IRMA Ireneusz Załęski

  2.8m zł

 • TELE-FONIKA KABLE S.A.

  2m zł

 • BMS Serwis sp. z o.o.

  1.7m zł

 • 1.5m zł

 • A+V Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  984k zł

 • Intaris Sp. o. o.

  937.6k zł

 • EL Corp Sp. z o.o.

  793.7k zł

 • ELWOLIGHT Technologie Sceniczne Piotr Wojtas

  790.9k zł

Tendering duration: