Software package utilities

Analysis based on data from

last 3 months last 6 months the last year last 2 years last 3 years
Browse all tenders »

104

number of procurements

27.6m zł

value awarded

88

number of purchasers

94

number of suppliers

Awarded values over time:

Biggest awards:

 • Zakup oprogramowania do backupu środowiska SAP HANA oraz poczty korporacyjnej Exchange.
  • Aug 1, 2019
  • 1m zł
  • Purchaser:

   Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł

  Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do backupu środowiska SAP HANA oraz poczty korporacyjnej Exchange. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie...

  Awards:

  • Sep 3, 2019

   Apex.IT Sp. z o.o.

   1m zł

 • Zakup systemu do pomocy technicznej Helpdesk
  • May 13, 2019
  • 985.4k zł
  • Purchaser:

   Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu pomocy technicznej (Helpdesk) umożliwiającego zintegrowane zarządzanie zasobami oraz projektami zgodnymi z wytycznymi ITIL.

  Awards:

  • Oct 16, 2019

   DAMIKO s.c Szczęśniak Dagmara, Szczęśniak Mirosław

   985.4k zł

 • Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących i wydruków
  • May 15, 2019
  • 895.9k zł
  • Purchaser:

   Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

  Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i utrzymanie przez okres 36 m-cy systemu obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,...

  Awards:

  • Jul 22, 2019

   CopyNet Sp. z o.o., Sp.kom.

   895.9k zł

Types of procedures:

 • Competetive

  25.1m zł

 • Non-competetive

  2.4m zł

Number of bidders for competitive procedures:

 • Only one bidder

  16.3m zł

 • 2 bidders

  7.7m zł

 • 3 bidders

  1.2m zł

 • 4 and more bidders

  2.2m zł

Biggest spenders:

 • Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł

  1.6m zł

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Centrum Informatyczne

  1m zł

 • Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

  985.4k zł

 • Gdańskie Centrum Informatyczne

  905k zł

 • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

  895.9k zł

 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

  891.8k zł

 • Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem

  885.6k zł

 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  849.9k zł

 • Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych

  797.4k zł

 • "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.

  778.2k zł

Biggest receivers:

 • INFOCOMP Sp. z o.o.

  1.9m zł

 • Point Sp. z o.o.

  1.4m zł

 • Apex.IT Sp. z o.o.

  1.1m zł

 • APIUS Technologies S.A

  1m zł

 • DAMIKO s.c Szczęśniak Dagmara, Szczęśniak Mirosław

  985.4k zł

 • CopyNet Sp. z o.o., Sp.kom.

  895.9k zł

 • ASTRA Concept Sp. z o.o.

  891.8k zł

 • Database Whisperers Sp. z o.o. Sp. K.

  797.4k zł

 • Perceptus Sp. z o. o.

  724.9k zł

 • OpenBIZ Sp. z o. o.

  680.4k zł

Tendering duration: