Recreational

In last 3 months In last 6 months In last year In last 2 years In last 3 years

86

number of procurements

12.7m zł

value awarded

65

number of purchasers

106

number of suppliers

Awarded values over time:

Biggest awards:

 • Świadczenie usług teleinformatycznych polegających na kompleksowej ochronie treści audiowizualnych
  • Mar 2, 2020
  • 800.7k zł
  • Purchaser:

   Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł

  1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług teleinformatycznych polegających na kompleksowej ochronie treści audiowizualnych. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do...

  Awards:

  • Apr 1, 2020

   ANTI – PIRACY PROTECTION Łukasz Czekajewski

   800.7k zł

 • Usługa wyprodukowania wystawy dla IPN
  • Apr 23, 2020
  • 539.9k zł
  • Purchaser:

   Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

  Przedmiotem zamówienia jest usługa wyprodukowania wystawy multimedialnej pod roboczym tytułem „1920 – 1940 – 2020”, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

  Awards:

  • May 22, 2020

   Łukasz Perkowski Luke Production

   539.9k zł

 • Wykonanie rekonstrukcji czterech płaskorzeźb pn.: „Alegoria Województwa Śląskiego” oraz montaż w pierwotnym miejscu, w b...
  • Jan 24, 2020
  • 504.3k zł
  • Purchaser:

   Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie czterech płaskorzeźb pn.: „Alegoria Województwa Śląskiego”, wykonanych w 1928r. przez rzeźbiarza Jana Raszkę. Płaskorzeźby pierwotnie zdobiły westybul budynku,...

  Awards:

  • Apr 2, 2020

   Konsorcjum: Talent Gabriela Polewska-Pietrasiewicz, Mnin, ul. Kościelna 4a, 26-234 Słupia oraz “Rozeta” Konserwacja Zabytków Katarzyna Sulkowska,

   504.3k zł

Types of procedures:

 • Competetive

  9.8m zł

 • Non-competetive

  2.9m zł

Number of offers for competitive procedures:

 • Only one offer

  5.7m zł

 • Up to 2 offers

  7m zł

 • Up to 3 offers

  8.2m zł

 • 4 and more offers

  4.4m zł

Biggest spenders:

 • Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł

  800.7k zł

 • Instytut Badań Edukacyjnych

  622.8k zł

 • Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

  539.9k zł

 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  504.3k zł

 • Województwo Śląskie

  496k zł

 • Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych

  464.3k zł

 • Wójt Gminy Słupsk

  435.4k zł

 • Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego

  432k zł

 • Gmina Gniewino

  394.7k zł

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  343.2k zł

Biggest receivers:

 • ANTI – PIRACY PROTECTION Łukasz Czekajewski

  800.7k zł

 • Łukasz Perkowski Luke Production

  539.9k zł

 • Benefit Systems Spółka Akcyjna

  517.5k zł

 • Konsorcjum: Talent Gabriela Polewska-Pietrasiewicz, Mnin, ul. Kościelna 4a, 26-234 Słupia oraz “Rozeta” Konserwacja Zabytków Katarzyna Sulkowska,

  504.3k zł

 • Fundacja Koronki Koniakowskie

  496k zł

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o.

  435.4k zł

 • Centrum Sportowo-Konferencyjne Gniewino Sp z o.o.

  394.7k zł

 • KDK sp. z o.o.

  343.2k zł

 • „MAJA” Ewelina Piotrowska

  318.1k zł

 • NEXTBIKE POLSKA S.A.

  305.1k zł

Tendering duration: