• Purchaser

  GMINA KRASOCIN

 • Publication date

  May 12, 2021

 • Type

  art. 275 pkt 1 ustawy

  1. Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa dróg w miejscowości Mieczyn i Ludynia oraz remont drogi w miejscowości Zabrody" 2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ tj. przedmiar robót, specyfikacje techniczne.
 • Notices

  • May 12, 2021

   Intention to award the contract