• Purchaser

  GMINA CZEREMCHA

 • Publication date

  Aug 27, 2021

 • Type

  art. 275 pkt 1 ustawy

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 1672/4 w miejscowości Kuzawa, gm. Czeremcha. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną obejmującą projekty budowlane w branżach architektoniczno-konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej, projekt zagospodarowania działki oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami
 • Notices

  • Aug 27, 2021

   Intention to award the contract