Tenders

270596 results

 • Przetarg Nieograniczony na zakup i dostawę gazów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
  • Mar 25, 2020
  • 260.9k zł
  • Purchaser:

   Szpital Specjalistyczny Nr 2

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu określonych przez Zamawiającego według grup asortymentowo - cenowych stanowiących załączni...

  Awards:

  • Jul 1, 2020

   Air Products Sp. zo.o.

   22.3k zł

  • Apr 30, 2020

   Messer Polska Sp. z o.o.

   19.1k zł

  • Apr 30, 2020

   Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

   217.4k zł

  • Apr 30, 2020

   GOMI Mirosław Opiela

   1.3k zł

  • Apr 30, 2020

   Air Liquide Polska Sp. z o.o.

   602.64 zł

 • Dostawa rękawic zabiegowo- diagnostycznych uzupełnienie III
  • May 15, 2020
  • 50k zł
  • Purchaser:

   Zespół Opieki Zdrowotnej

  Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic zabiegowo - diagnostycznych o parametrach określonych załączniku nr 1a do SIWZ pakiety 1-3. Szczegółowy opis przedmiotu za...

  Awards:

  • May 29, 2020

   Skamex sp. zo.o. sp.k.

   50k zł

 • Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i...
  • May 1, 2020
  • 156.3k zł
  • Purchaser:

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu elewacji części obiektu pofabrycznego (po zakładach odzieżowych RODA) wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Mała Klasztorna 3 w Śro...

  Awards:

  • May 29, 2020

   Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ewa Błaszczyk

   156.3k zł

 • Koszenie traw na poboczach, skarpach i rowach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 obejmujące drogi Rejonu...
  • May 29, 2020
  • 138.5k zł
  • Purchaser:

   Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

  1. Przedmiotem zamówienia jest koszenie traw na poboczach dróg powiatowych, skarpach i przeciwskarpach rowów, na terenie powiatu krakowskiego w 2020 roku obejmujące drogi Rejonu II na terenie gmin: Kr...

  Awards:

  • May 29, 2020

   Firma Handlowo-Usługowa KONSUM Anna Zimierska

   138.5k zł

 • „Zakup oraz dostawa mebli biurowych wraz z usługą montażu”
  • May 29, 2020
  • 137k zł
  • Purchaser:

   Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych mebli w rodzaju i ilościach zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 6 do SIWZ wraz z usługą ich wniesienia, montażu, w...

  Awards:

  • May 29, 2020

   Kreo Styl Linda Mazur

   137k zł

 • Środek ochrony roślin Priaxor lub równoważny
  • May 29, 2020
  • 17k zł
  • Purchaser:

   Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

  Środek ochrony roślin Priaxor lub równoważny w ilości 130 l

  Awards:

  • May 29, 2020

   Multi Agra Paweł Tymiński

   17k zł

 • Stymulator FERTIACTYL RADICAL lub równoważny
  • May 11, 2020
  • 19.6k zł
  • Purchaser:

   Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

  Stymulator FERTIACTYL RADICAL lub równoważny w ilości 660 l. Produkt równoważny winien spełniać następujące parametry techniczne i jakościowe: Nawóz płynny z kompleksem fertiactyl o działaniu doglebow...

  Awards:

  • May 29, 2020

   Agrochest Sp. z o. o.

   19.6k zł

 • „Poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka koźlak na terenie Miasta i Gminy Chodecz"
  • May 5, 2020
  • 145.1k zł
  • Purchaser:

   Miasto i Gmina Chodecz

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka koźlak na terenie Miasta i Gminy Chodecz". 2. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rze...

  Awards:

  • May 29, 2020

   Usługi Remontowo-Wykończeniowe „Lux-Bud” Łukasz Tyde

   145.1k zł

 • Fosforan jednowapniowy paszowy pochodzenia mineralnego
  • May 11, 2020
  • 28.9k zł
  • Purchaser:

   Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

  Fosforan jednowapniowy paszowy pochodzenia mineralnego. Zamawiający zamawia 12 ton ( w workach 25- 30 kg), loco magazyn ZD Pawłowice. Fosforan jednowapniowy paszowy pochodzenia mineralnego o zawa...

  Awards:

  • May 29, 2020

   PPH Standard Sp. z o. o.

   28.9k zł

 • Nawóz do dokarmiania dolistnego YARA VITA BETATREL DF lub równoważny
  • May 11, 2020
  • 16k zł
  • Purchaser:

   Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

  Nawóz do dokarmiania dolistnego YARA VITA BETATREL DF lub równoważny w ilości 900 kg. Produkt równoważny winien spełniać następujące parametry techniczne i jakościowe: Nawóz do dokarmiania dolistnego...

  Awards:

  • May 29, 2020

   ATR Agrohandel Sp. z o. o.

   16k zł

 • Środek ochrony roślin FUSILADE FORTE 150EC lub równoważny
  • May 11, 2020
  • 5.1k zł
  • Purchaser:

   Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

  Środek ochrony roślin FUSILADE FORTE 150EC lub równoważny w ilości 60 l Produkt równoważny winien spełniać następujące parametry techniczne i jakościowe: HERBICYD Środek chwastobójczy w formie koncen...

  Awards:

  • May 29, 2020

   ATR Agrohandel Sp. z o. o. Oddział Czempiń

   5.1k zł

 • „Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej...
  • May 29, 2020
  • 174.3k zł
  • Purchaser:

   Gmina Michałowice

  kompleksowa obsługa stacji uzdatniania wody, studni głębinowych łącznie z pełną kontrolą stanu sanitarno-epidemiologicznego wydobytej i uzdatnionej wody. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszel...

  Awards:

  • May 29, 2020

   POMP 4 EKO Sp.z o.o.

   174.3k zł

 • Zakup paliwa i akcesoriów paliwowych wraz z dostawą do miejsca siedziby zamawiającego oraz bezpośrednim zatankowaniem ol...
  • Apr 30, 2020
  • 213k zł
  • Purchaser:

   Gmina Kamieńsk - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku

  Zakup paliwa i akcesoriów paliwowych wraz z dostawą do miejsca siedziby zamawiającego oraz bezpośrednim zatankowaniem oleju napędowego do zbiornika na paliwo z dystrybutorem z podziałem na części. Cz...

  Awards:

  • May 29, 2020

   Specol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   35.8k zł

  • May 29, 2020

   "Interoil" Spółka Jawna Kameccy-Galuba

   177.1k zł

 • Sprzedaż i dostawa oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  • Apr 17, 2020
  • 33.3k zł
  • Purchaser:

   Uniwersytet Rzeszowski

  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamówienie nie zostało podzielone na części (zadania): W ramach re...

  Awards:

  • May 28, 2020

   S SOFT Biuro Usług Informatycznych Halina Słomka

   33.3k zł

 • Dostawa rękawic diagnostyczno-zabiegowych
  • May 6, 2020
  • 101.4k zł
  • Purchaser:

   Zespół Opieki Zdrowotnej

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic zabiegowo - diagnostycznych o parametrach określonych załączniku nr 1a do SIWZ pakiety 1-2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a d...

  Awards:

  • May 28, 2020

   Mercator Medical SA

   101.4k zł

 • Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego dla Gminy Syców w kwocie 5 400 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych z...
  • May 8, 2020
  • 589.6k zł
  • Purchaser:

   Gmina Syców

  Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego dla Gminy Syców w kwocie 5 400 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu. 1....

  Awards:

  • May 28, 2020

   Bank Spółdzielczy w Namysłowie

   589.6k zł

 • Remont drogi gminnej Łużna -Centrum 270770K Odcinek I w km 0+009-0+406; Odcinek II /sięgacz/ O+000-0+053 w miejscowości...
  • Apr 29, 2020
  • 841.1k zł
  • Purchaser:

   Gmina Łużna

  1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Remont drogi gminnej Łużna Centrum 270770K odcinek I w km 0+009-0+406 odcinek II(sięgacz) 0+ 000-0+053 w miejscowości Łużna. W zakres robót wchodzą : ro...

  Awards:

  • May 28, 2020

   GOR-BUD s.c.

   841.1k zł

 • „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pątnów i Ośrodka Zdrowia w Pątnowie oraz przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy w...
  • Mar 27, 2020
  • 870.6k zł
  • Purchaser:

   Gmina Pątnów

  1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane polegające na wykonaniu dwóch zadań: Zadanie 1: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pątnów tj. budynku Urzędu Gminy Pątnów oraz O...

  Awards:

  • May 28, 2020

   CRK-MANAGMENT sp. z o.o. spółka komandytowa

   693.6k zł

  • May 13, 2020

   Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska Primeko

   177k zł

 • Zakup materiału zarybieniowego
  • May 13, 2020
  • 24k zł
  • Purchaser:

   Drawieński Park Narodowy

  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiału zarybieniowego w roku 2020. Zamówienie podzielone zostało na 3 części – zwane pakietami Pakiet nr 1 narybek pstrąga potokowego Zakup narybku...

  Awards:

  • May 28, 2020

   Ośrodek Hodowli Pstrąga Kuźniczka Paweł Raczkowski

   24k zł

 • Remont pomieszczeń służby dyżurnej w budynku nr 1 kompleks 2998 w Żaganiu
  • May 29, 2020
  • 75.6k zł
  • Purchaser:

   43 Wojskowy Oddział Gospodarczy

  Remont pomieszczeń służby dyżurnej w budynku nr 1 w kompleksie 2998 w Żaganiu zgodnie z STWIOR załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz OPZ opis przedmiotu zamówienia, przedmiarem

  Awards:

  • May 28, 2020

   Zakład Produkcyjno -Usługowy MAG-BUD Małgorzata Grochowska

   75.6k zł

 • Remont pomieszczeń toalet w budynku użyteczności publicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu. Etap II.
  • Apr 30, 2020
  • 174.7k zł
  • Purchaser:

   Zespół Szkół Ogólnokształcących

  Remont obejmuje: 1. Pomieszczenie A1 – przedsionek do W.C. dla mężczyzn 2. Pomieszczenia A2 - W.C. dla mężczyzn 3. Pomieszczenie A3 - W.C. ogólnodostępne 4. Pomieszczenie A6 - W.C. dla niepełnosprawny...

  Awards:

  • May 28, 2020

   "Granit" Dariusz Pylak sp. zo.o.

   174.7k zł

 • „Utrzymania porządku i czystości oraz zieleni na terenach publicznych w Myszyńcu - zadanie 2”
  • May 28, 2020
  • 69.9k zł
  • Purchaser:

   Gmina Myszyniec

  Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania porządku i czystości oraz zielni na wskazanych terenach publicznych w miejscowości Myszyniec, przez okres 9 miesięcy. Zakres zamówienia obejmuje: Zad...

  Awards:

  • May 28, 2020

   Spółdzielnia Socjalna Myszynianka

   69.9k zł

 • „Dostawa tablic jednostronnych i dwustronnych z nazwą ulicy, placu, ronda, skweru lub parku na terenie miasta Suwałki”
  • May 28, 2020
  • 108.6k zł
  • Purchaser:

   Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic jednostronnych i dwustronnych z nazwą ulicy, placu, ronda, skweru lub parku na terenie miasta Suwałk. 2.Standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu zam...

  Awards:

  • May 28, 2020

   TIOMAN SP.ZO.O.SP.K.

   108.6k zł

 • Realizacja Funduszu Sołeckiego z zakresu drogownictwa w tym remonty, usługi i zakupy w 2020r.
  • May 29, 2020
  • 357.7k zł
  • Purchaser:

   Gmina Dębica

  Realizacja Funduszu Sołeckiego z zakresu drogownictwa w tym remonty, usługi i zakupy w 2020r. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty związane z remontem, naprawą i bieżącym utrzymaniem dróg gmin...

  Awards:

  • May 28, 2020

   Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

   357.7k zł

 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków obsługującej...
  • Apr 28, 2020
  • 51.3k zł
  • Purchaser:

   Gmina Niedrzwica Duża

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Niedrzwica Duża”. 2. Zamówienie jest...

  Awards:

  • May 28, 2020

   M.S. KONSTRUKTOR – NADZORY INWESTORSKIE Michał Satowski

   9k zł

  • May 27, 2020

   KARINSTAL Adam Karczewski

   38.3k zł

  • May 25, 2020

   Biuro Usług Projektowych Łukasz Filin

   4k zł

 • Wykonanie kompleksowego projektu technicznego , uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę oraz...
  • Apr 27, 2020
  • 100k zł
  • Purchaser:

   Zakład Gospodarki Lokalowej

  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego projektu technicznego , uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę oraz wykonanie remontu instalacji gazu w budynku miesz...

  Awards:

  • May 28, 2020

   PPHU ALG Andrzej Gasz

   100k zł

 • Owies paszowy
  • Mar 20, 2020
  • 45.4k zł
  • Purchaser:

   Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

  Owies paszowy. Wielkość zamówienia 60 ton. Przedmiot zamówienia winien spełniać n/w parametry jakościowe: • maksymalna wilgotność do 14% • białko min.11% • brak zanieczyszczeń nieorganicznych • brak...

  Awards:

  • May 28, 2020

   Blending Sp. z o. o.

   45.4k zł

 • Jęczmień paszowy
  • Mar 20, 2020
  • 56.9k zł
  • Purchaser:

   Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

  Jęczmień paszowy w ilości 75 ton Przedmiot zamówienia winien spełniać n/w parametry jakościowe: - wilgotność maximum 14% - zawartość białka – minimum 12% - brak zanieczyszczeń nieorganicznych - brak...

  Awards:

  • May 28, 2020

   Rol-Prem Sp. z o. o. Sp. K.

   56.9k zł

 • Dostawa wyposażenia pracowni logistycznej i informatycznych w Zespole Szkół w Czernikowie.
  • Apr 29, 2020
  • 246.1k zł
  • Purchaser:

   Gmina Czernikowo

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni zawodowej do kwalifikacji technik logistyki i 2 pracowni zawodowych do kwalifikacji technik informatyki w Zespole Szkół w Czernikowie w rama...

  Awards:

  • May 28, 2020

   INFOCOMP Sp. z o.o.

   246.1k zł

 • Przetarg nieograniczony ZP/PN/3/2020 usługa ochrony mienia oraz dozoru
  • May 28, 2020
  • 569.3k zł
  • Purchaser:

   Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego

  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bezpośredniej ochrony fizycznej mienia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku oraz ochrona elektroniczna w formie monitoringu, polegającego na...

  Awards:

  • May 28, 2020

   EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Melomanów 4 AGOPOL EKOTRADE Sp. z o.o. (konsorcjant)

   569.3k zł

 • Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 oraz piasku, na drogi stanowiące własność gminy Baranowo
  • May 28, 2020
  • 386.2k zł
  • Purchaser:

   Gmina Baranowo

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 oraz piasku do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność gminy Baranowo wraz z wyrówn...

  Awards:

  • May 28, 2020

   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TRANS-TANK" Mirosław Głażewski

   386.2k zł

 • Dostawa zestawu spektrometru UV-Vis-NIR składającego się z systemu optycznego, dwóch niezależnych komór pomiarowych i źr...
  • Apr 29, 2020
  • 398.7k zł
  • Purchaser:

   Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki

  zestaw spektrometru UV-Vis-NIR składający się z systemu optycznego, dwóch niezależnych komór pomiarowych i źródła promieniowania. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od kwoty określonej w przepi...

  Awards:

  • May 28, 2020

   Pro-Environment Polska Sp. z o.o.

   398.7k zł

 • Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego ramienia do systemu MAUS - 1 kpl
  • May 29, 2020
  • 51.1k zł
  • Purchaser:

   Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

  Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego ramienia do systemu MAUS - 1 kpl

  Awards:

  • May 28, 2020

   NDT Solutions LLC

   51.1k zł

 • Dostawa krążków do dyspenserów Thermo Scientific
  • May 28, 2020
  • 11.4k zł
  • Purchaser:

   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa krążków do dyspenserów Thermo Scientific.

  Awards:

  • May 28, 2020

   ARGENTA Sp.z o.o. Sp. k.

   11.4k zł

 • Kukurydza paszowa
  • Mar 20, 2020
  • 61.2k zł
  • Purchaser:

   Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

  Kukurydza paszowa w ilości 75 ton Parametry jakościowe: - wilgotność ziarna max. – 14% - białko min. 8% - brak szkodników magazynowych - brak ziaren porośniętych i zapleśniałych - brak zanieczyszcze...

  Awards:

  • May 28, 2020

   Rol-Prem Sp. z o. o. Sp. K.

   61.2k zł

 • Śruta rzepakowa
  • Mar 20, 2020
  • 111.5k zł
  • Purchaser:

   Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

  Śruta rzepakowa Wielkość zamówienia: 100 ton, loco magazyn Zamawiającego Oferty częściowe: 2 x 50 ton Śruta rzepakowa winna spełniać n/w parametry. Parametry fizyko-chemiczne: • wilgotność maksim...

  Awards:

  • May 28, 2020

   Rol-Prem Sp. z o. o. Sp. K.

   111.5k zł

 • Premiks mineralno-witaminowy dla tuczników 0,5 %
  • Mar 20, 2020
  • 19.4k zł
  • Purchaser:

   Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

  Premiks mineralno-witaminowy dla tuczników 0,5 % - (z dołączoną etykietą w języku polskim) w ilości 4 ton z dostawą do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Wytwórni Pasz - miejscowość Robczys...

  Awards:

  • May 28, 2020

   BNA Nutrition Animale Sp. z o.o.

   19.4k zł

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap II część I
  • Apr 16, 2020
  • 5.2m zł
  • Purchaser:

   Gmina Łopuszno

  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Łopuszno, etap II część I obejmującą budowę kanałów, którymi odprowadzane będą ścieki z: - ul. Górki Łopuszańskie - ul. Stra...

  Awards:

  • May 28, 2020

   KONSORCJUM: Lider: Przedsiębiorstwo Budowlano –Inżynieryjne „ADMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Partner: „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk

   5.2m zł

 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi ul. Przylep – Szewska w ramach zadania inwestycyj...
  • Apr 6, 2020
  • 2.9k zł
  • Purchaser:

   Urząd Miasta

  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, które obejmuje: 1) budowę drogi o długości ok. 720,00 m o nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu „eko” gr.8 cm, 2) przebudowę istniejącego...

  Awards:

  • May 28, 2020

   COMPROJECT Artur Fiedot

   2.9k zł

 • Dostawa wyposażenia dla Zakładu Patomofrologii
  • May 27, 2020
  • 94.1k zł
  • Purchaser:

   Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

  Dostawa wyposażenia dla Zakładu Patomofrologii

  Awards:

  • May 27, 2020

   1.8k zł

  • May 27, 2020

   Elektro Med Grzegorz Pałkowski

   78.1k zł

  • May 27, 2020

   BIOTI Sp. z o.o.

   9.9k zł

  • May 27, 2020

   Meden - Inmed Sp. z o.o.

   1.8k zł

  • May 27, 2020

   Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o.

   2.3k zł

 • Transport odpadów
  • May 27, 2020
  • 91.1k zł
  • Purchaser:

   Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Transport odpadów”. Transport odbywać się będzie z punktu przeładunkowego zlokalizowanego w Łaszewie oraz z Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odp...

  Awards:

  • May 27, 2020

   Działalność Handlowo Usługowa Hieronim Leśniewski

   91.1k zł

 • KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE BIEŻĄCE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA TERENIE MIASTA...
  • Apr 27, 2020
  • 977.2k zł
  • Purchaser:

   Gmina Miasto Świnoujście

  Zamówienie obejmuje wykonywanie usług w zakresie konserwacji, eksploatacji i utrzymania bieżącego w stałej sprawności technicznej urządzeń sygnalizacji świetlnej ulic miejskich wyszczególnionych w „Wy...

  Awards:

  • May 27, 2020

   Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz Spółka Jawna

   977.2k zł

 • Dostosowanie budynków żłobków do obowiązujacych przepisów p.poż w podziale na części
  • Apr 30, 2020
  • 601k zł
  • Purchaser:

   Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

  Dostosowanie budynków żłobków do obowiązujących przepisów p.poż. w podziale na części : 1.1. Część 1 – Dostosowanie budynku żłobka Nr 20 w Łodzi przy ul. Wioślarskiej27 1.2. Część 2 - Dostosowanie bu...

  Awards:

  • May 27, 2020

   NOWATOR Sp. z o.o. s.k.

   398.7k zł

  • May 27, 2020

   NOWATOR Sp. z o.o.

   202.3k zł

 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach
  • Apr 2, 2020
  • 725.3k zł
  • Purchaser:

   Gmina Sośnicowice

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlano-instalacyjnych związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 21 wraz z i...

  Awards:

  • May 27, 2020

   GRUPA-AM Sp. z o.o., Sp. Komandytowa

   725.3k zł

 • “ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Węgrów przy ulicy Prostej ” – roboty budowlane
  • Mar 30, 2020
  • 2.1m zł
  • Purchaser:

   Miasto Węgrów

  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „B...

  Awards:

  • May 27, 2020

   BRUKARSTWO, ROBOTY BUDOWLANE Marek Karski

   2.1m zł

 • Dostawa licencji oprogramowania Microsoft.
  • Apr 14, 2020
  • 1m zł
  • Purchaser:

   Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania Microsoft. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż licencji oprogramowania Microsoft do Urzędu Miasta Krakowa na warunkach określonych w umo...

  Awards:

  • May 27, 2020

   A.P.N. Promise S.A.

   1m zł

 • Dostawy mięsa i podrobów z kurczaka oraz konserw mięsnych
  • Apr 24, 2020
  • 98.8k zł
  • Purchaser:

   Zakład Karny w Rawiczu

  Przedmiotem zamówienia są dostawy mięsa i podrobów z kurczaka oraz konserw mięsnych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części (zadania): – zadanie nr 1: Dostawy mięsa i podrobów z kur...

  Awards:

  • May 27, 2020

   Zakłady Mięsne Niebieszczańscy Sp. Jawna

   76.3k zł

  • May 27, 2020

   KONSHURT Sp. z.o.o. Sp. Komandytowa

   22.5k zł

 • Transport odpadów
  • May 18, 2020
  • 91.1k zł
  • Purchaser:

   Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Transport odpadów”. Transport odbywać się będzie z punktu przeładunkowego zlokalizowanego w Łaszewie oraz z Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odp...

  Awards:

  • May 27, 2020

   Działalność Handlowo Usługowa Hieronim Leśniewski

   91.1k zł

 • Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2707 P Grudna – Węgielnia ( II etap)
  • Apr 22, 2020
  • 281.3k zł
  • Purchaser:

   Powiat Nowotomyski

  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego odcinka drogi powiatowej, zaplanowana na odcinku 830 mb. Początek trasy przyjęto w km 0+000 w miejscu gdzie kończy się nawierzchnia z płyt betonowyc...

  Awards:

  • May 27, 2020

   BTI Wojciech Skorupinski

   281.3k zł

 • Przebudowa drogi gminnej nr 107344D w miejscowości Jarostów
  • Apr 23, 2020
  • 641k zł
  • Purchaser:

   Gmina Udanin

  Przedmiot zamówienia stanowi przebudowę nawierzchni drogowych: - nawierzchnia asfaltowa 4052,0 m2 - nawierzchnia z kostki betonowej 282,0 m2 Zakres robót stanowi przebudowę nawierzchni drogowych. Jezd...

  Awards:

  • May 27, 2020

   Firma Budowlana FOBIS Sp,zo.o

   641k zł