Tenders

Sort by

Latest award date Announcement date Awarded value

778 results

 • Zakup materiałów i sprzętu ochrony p.pow. dla Nadzorów Wodnych w Zarządzie Zlewni w Lesznie
  • Nov 10, 2020
  • 43.3k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lesznie

  Zakup materiałów i sprzętu ochrony p.pow. dla Nadzorów Wodnych w Zarządzie Zlewni w Lesznie Zakres dostawy obejmuje zakup: Sprzętu roboczego, odzieży ochronnej, materiałów roboczych i sprzętu spalin...

  Awards:

  • Dec 2, 2020

   MARABUT Sp. z o.o.

   43.3k zł

 • „Dostosowanie profilu podłużnego i przekroju poprzecznego rzek Kaczki i Trzemszy wraz z budowlami i kanałami łączącymi.”
  • Oct 30, 2020
  • 120.4k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  4.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace projektowe dla zadania inwestycyjnego.: „Dostosowanie profilu podłużnego i przekroju poprzecznego rzek Kaczki i Trzemszy wraz z budowlami i kanałami łąc...

  Awards:

  • Dec 2, 2020

   Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. Z O. O.

   120.4k zł

 • Wykonanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych – teren ZZ Poznań
  • Oct 13, 2020
  • 296k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych (Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn....

  Awards:

  • Dec 1, 2020

   Energa Invest Sp. z o. o.

   7.7k zł

  • Nov 30, 2020

   Biuro Obsługi Inwestycji Emilia Serkowska

   26.4k zł

  • Nov 30, 2020

   Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "HYDROPROJEKT" Sp. z o. o

   132.8k zł

  • Nov 25, 2020

   Biuro Projektów Budowlano-Inżynieryjnych Katarzyna Malicka

   106.1k zł

  • Nov 25, 2020

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych , Zespół Rzeczoznawców SITWM, Terenowa Grupa Rzeczoznawców SITWM w Poznaniu

   8.4k zł

  • Nov 25, 2020

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych , Zespół Rzeczoznawców SITWM, Terenowa Grupa Rzeczoznawców SITWM w Poznaniu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych , Zespół Rzeczoznawców SITWM, Terenowa Grupa Rzeczoznawców SITWM w Poznaniu

   14.4k zł

 • Usuwanie szkód powodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. IV
  • Oct 26, 2020
  • 337.1k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

  Przedmiotem zamówienia jest: „Usuwanie szkód powodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. IV” w podziale na 5 części: Część 1: „Usuwanie szkód powodziowych - zabudowa wyrwy w km 11+200-11...

  Awards:

  • Nov 30, 2020

   "OSKOS" Jan Pasieka

   148.9k zł

  • Nov 25, 2020

   20k zł

  • Nov 25, 2020

   Spółdzielnia Usług Melioracyjno - Drogowych, Rolniczo - Handlowych i Ochrony Środowiska

   62.6k zł

  • Nov 20, 2020

   Spółdzielnia Usług Melioracyjno - Drogowych, Rolniczo - Handlowych i Ochrony Środowiska

   105.4k zł

 • Okresowa kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych podległych pod Zarząd Zlewni w Pile - przeglądy roczne i...
  • Oct 22, 2020
  • 243.4k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych w myśl art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz sporządzenie protokoł...

  Awards:

  • Nov 30, 2020

   Biuro Projektów Budowlano-Inżynieryjnych Katarzyna Malicka, ul. Skarbka z Gór 126C lok.22, 03-287 Warszawa

   78.8k zł

  • Nov 30, 2020

   PPHU HYDROAGROMAR Marcin Pawłowski,

   32.3k zł

  • Nov 30, 2020

   Energa Invest Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

   63.2k zł

  • Nov 30, 2020

   LIDER IMS Jan Synoradzki, ul. Wiosenna 21, 62-100 Wągrowiec

   24k zł

  • Nov 30, 2020

   LIDER IMS Jan Synoradzki,

   44.9k zł

 • Utrzymanie rzek na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu etap II
  • Oct 21, 2020
  • 412.1k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

  Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w Radomiu, które podzielono na 7 części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówie...

  Awards:

  • Nov 27, 2020

   Zakład Budownictwa Wodnego Michał Podgórski

   47.4k zł

  • Nov 27, 2020

   SADAM Firma Ogolnobudowlana Godek Dariusz

   34.6k zł

  • Nov 27, 2020

   Zakład Usług Wodno Melioracyjnych "WOD-KOP" Zbroszczyk Stanisław

   67.4k zł

  • Nov 26, 2020

   Firma Usługowa Dariusz Rybak

   31.8k zł

  • Nov 26, 2020

   WODBUD-Usługi Melioracyjne i Budowlane Jolanta Pocheć

   49.5k zł

  • Nov 26, 2020

   SADAM Firma Ogolnobudowlana Godek Dariusz

   35k zł

  • Nov 26, 2020

   JAREXBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne Jarosław Marszałek

   146.1k zł

 • Kontrole budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Kole NW Września – przepompownia, przepusty z piętrzeni...
  • Dec 7, 2020
  • 25k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotech-nicznych (budowle piętrzące- jazy, zastawki, przepusty z piętrzeniem oraz pompownie zgodnie z art. 62.1 pkt 2...

  Awards:

  • Nov 26, 2020

   Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o. o. ,

   25k zł

 • Usuwanie szkód powodziowych oraz usuwanie zatorów na terenie działalności ZZ Stalowa Wola
  • Oct 27, 2020
  • 44.1k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

  Przedmiotem zamówienia jest usuwanie szkód powodziowych oraz usuwanie zatorów na terenie działalności ZZ Stalowa Wola w podziale na 6 części: Część 1: Zabudowa wyrwy brzegowej w km 8+120-8+140 na rz....

  Awards:

  • Nov 26, 2020

   Zakład Melioracyjno Budowlany "KONKRET s. c. Cios Henryk, Swacha Franciszek"

   44.1k zł

 • Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do 159+300"
  • Oct 26, 2020
  • 338.9k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania: „Udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w kilometrach od km 153+000 do 159+300”, w...

  Awards:

  • Nov 26, 2020

   BEL-KONSULTING Belicki Krzysztof

   338.9k zł

 • Budowa zaplecza technicznego dla stopnia Mylof
  • Oct 8, 2020
  • 1.7m zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

  Przedmiotem zamówienia jest budowa zaplecza technicznego dla stopnia Mylof. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

  Awards:

  • Nov 26, 2020

   Przedsiębiorstwo wielobranżowe „JULBUD” Maciej Lemanczyk

   1.7m zł

 • Kontrole budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Kole
  • Oct 31, 2019
  • 7.9k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych (budowle piętrzące- jazy, zastawki, przepusty z piętrzeniem oraz pompownie zgodnie z art. 62.1 pkt 2 u...

  Awards:

  • Nov 26, 2020

   Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "HYDROPROJEKT" Sp. z o. o,

   7.9k zł

 • „Usuwanie szkód powodziowych w korycie rzeki Soły w km 69+630-69+880 w msc. Rajcza, gm. Rajcza.”
  • Oct 26, 2020
  • 228.6k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  4.1 Przedmiotem zamówienia jest zabudowa prawostronnej wyrwy brzegowej narzutem kamiennym ciężkim na wyściółce faszynowej wraz z przesypaniem materiałem z dokopu w korycie rzeki Soła w km 69+630 – 69+...

  Awards:

  • Nov 25, 2020

   Zakład Robót Inżynieryjnych "EKOINŻ" Jerzy Ślepecki

   228.6k zł

 • Roboty utrzymaniowe na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach
  • Oct 22, 2020
  • 372.4k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowalna polegająca na wykonaniu prac konserwacyjnych na ciekach naturalnych – prace zgodnie z pkt 4.6. Ewentualne szkody wynikłe z realizacji zamówienia i ich u...

  Awards:

  • Nov 25, 2020

   Zakład Usług Wodno - Melioracyjnych Józef Henryk Tomasik

   115k zł

  • Nov 25, 2020

   Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie

   114.8k zł

  • Nov 25, 2020

   Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych VIMEL Edward Swatek

   142.4k zł

 • Remonty budowli piętrzących wynikające z kontroli rocznych i 5 letnich na terenie NW w Grodzisku Wielkopolskim
  • Oct 20, 2020
  • 199.1k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac polegających na remoncie 6 budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Grodzisku Wielkopolskim wynikających z kontroli roczn...

  Awards:

  • Nov 25, 2020

   Zakład Ślusarsko-Tokarski Wiesław Bręk

   199.1k zł

 • Remont jazów, MEW Wilcza Wola oraz wykonanie zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich na obiektach czasowo piętrząc...
  • Oct 20, 2020
  • 204k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

  Przedmiotem zamówienia jest remont jazów, MEW Wilcza Wola oraz wykonanie zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich na obiektach czasowo piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola w p...

  Awards:

  • Nov 25, 2020

   F H U ALEX DOROTA PAŹ

   105.2k zł

  • Nov 25, 2020

   REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W TARNOBRZEGU

   98.8k zł

 • „Wycinka drzew na terenie ZZ Kalisz ”
  • Oct 26, 2020
  • 161.9k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest wycinka 77 drzew na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu wraz z dostarczeniem pozyskanego drewna na plac przy zaporze zbiornika wodnego Roszków, miejsco...

  Awards:

  • Nov 24, 2020

   LASPOL Katarzyna Kozioł

   161.9k zł

 • Utrzymanie koryta potoku Leśniówka w km 0+000-8+660 w m. Kety, gm. Kęty, m. Kozy, gm. Kozy.
  • Oct 21, 2020
  • 144.7k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych koryta potoku Leśniówka polegających na wykoszeniu skarp potoku z wygrabieniem, wycince zakrzaczeń, udrożnieniu koryta potoku poprzez usu...

  Awards:

  • Nov 24, 2020

   Firma Usługowa ATRA Krzysztof Pardela

   144.7k zł

 • Obsługa techniczno-eksploatacyjna lodołamaczy będących własnością PGW WP RZGW Gdańsk
  • Oct 20, 2020
  • 1.1m zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

  Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczno-eksploatacyjna lodołamaczy będących własnością PGW WP RZGW Gdańsk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

  Awards:

  • Nov 24, 2020

   EFB Partner Jerzy Kruczyński Mudmasters Patryk Kruczyński

   1.1m zł

 • Zasyp wyrwy brzegowej na rzece Soła w km 21+200-21+350 w m. Hecznarowice, gm. Wilamowice, pow. bielski, woj. śląskie
  • Oct 16, 2020
  • 195.1k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z zasypem wyrwy brzegowej na rzece Soła km 21+200-21+350 w miejscowości Hecznarowice, gmina Wilamowice, powiat bielski, woj. śląskie” Na przedmio...

  Awards:

  • Nov 24, 2020

   Firma Usługowa ATRA Krzysztof Pardela

   195.1k zł

 • „Utrzymanie rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” Rzeka Żeglina km 0+000 – 32+266
  • Oct 16, 2020
  • 166.4k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych i utrzymaniowych na rzece Żeglinie. Zakres robót: - ręczne ścinanie średniej gęstość krzaków i podszycia, -rozdrobnienie gałęz...

  Awards:

  • Nov 24, 2020

   PROKSYMA Mariusz Gapiński

   166.4k zł

 • Zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bug powstałej w wyniku przejścia wód wezbraniowych, powyżej tamy równoległej RL/71D...
  • Oct 28, 2020
  • 183.1k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n. „Zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bug powstałej w wyniku przejścia wód wezbraniowych, po-wyżej tamy równoległej RL/71D w msc...

  Awards:

  • Nov 23, 2020

   Rozbiórki i burzenie obiektów budowlanych roboty ziemne Agnieszka Gawrychowska

   183.1k zł

 • Usuwanie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie - cz. III.
  • Oct 16, 2020
  • 771.5k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

  Przedmiotem zamówienia jest: „Usuwanie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie - cz. III” w podziale na 12 części: Część 1: „Rozbiórka zatorów przytamowań, na ciekach naturalnych na terenie dzi...

  Awards:

  • Nov 23, 2020

   Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Łańcucie

   162.1k zł

  • Nov 19, 2020

   Arkadiusz Goraj Utrzymanie Zieleni

   99.9k zł

  • Nov 19, 2020

   Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane „HUTA” Sp. J.

   338.3k zł

  • Nov 18, 2020

   Usługi Transportowe Stańczyk Adam

   24k zł

  • Nov 18, 2020

   Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane „HUTA” Sp. J.

   146.9k zł

 • Pierwsze wyposażenie Stopnia Wodnego Malczyce - Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla PGW WP
  • Oct 16, 2020
  • 154.9k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni Wrocław

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów: dostawczego zabudowanego z podwójną kabiną oraz samochodu osobowo – terenowego typu Pick-up na potrzeby wyposażenia stopnia wodnego Ma...

  Awards:

  • Nov 23, 2020

   Marvel Sp. z o.o.

   154.9k zł

 • Serwis samochodów służbowych osobowych i dostawczych będących w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Gdańsk...
  • Oct 9, 2020
  • 54.8k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

  1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych, przeglądów i napraw samochodów służbowych osobowych i dostawczych będących w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodn...

  Awards:

  • Nov 23, 2020

   PROCAR Roman Prokopiuk

   22.1k zł

  • Nov 17, 2020

   Ireneusz Stacherski AUTO-RETRO

   32.6k zł

 • Remont śluzy małej – stopień wodny Krapkowice. Etap II.2
  • Oct 9, 2020
  • 487.4k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Remont śluzy małej – stopień wodny Krapkowice. Etap II.2”. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.: Usunięcie...

  Awards:

  • Nov 23, 2020

   Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne POM Sp. z o.o.

   487.4k zł

 • Usuwanie skutków wezbrań w 2020r. na pot. Niwka w rejonie ul. Czajek w m. Bielsko – Biała, gm. Bielsko - Biała
  • Oct 26, 2020
  • 147.9k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Zakres prac obejmuje: • Wycinkę krzaków i zarośli, oraz starych karczy ze skarp, • Wykop gruntów z odsypiska i pod ubezpieczenia kamienne oraz odwóz na odl. 16 km, ul. Junacka w Czechowicach – Dzied...

  Awards:

  • Nov 20, 2020

   Zakład Robót Inżynieryjnych "EKOINŻ" Jerzy Ślepecki

   147.9k zł

 • Prace remontowe w budynku PGW WP RZGW w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B
  • Oct 21, 2020
  • 410.9k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i remontowe wykonywane na terenie siedziby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizacja zamówienia musi być zgodna ze stanowiącymi Załączni...

  Awards:

  • Nov 19, 2020

   MB Mariusz Bizowski

   410.9k zł

 • „Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna – przesłona przeciwfiltracyjna II etap.”
  • Oct 19, 2020
  • 490.5k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  „Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna – przeslona przeciwfiltracyjna II etap” 1) Roboty zlokalizowane są : • Zbiornik Wodny Tresna (Pompownia nr 4 w Zarzeczu) • Dojazd drogą woje...

  Awards:

  • Nov 18, 2020

   Soley Sp. z o.o.

   490.5k zł

 • „Zasyp wyrwy na brzegu prawym na rzece Soła w km 72+430-72+630 w m. Rajcza, gm. Rajcza.”
  • Oct 16, 2020
  • 164.6k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zasypaniu wyrwy na brzegu prawym na rzece Soła w km 72+430 – 72+630 w m. Rajcza, gm. Rajcza, na długości L= 200,0 mb. Na przedmiotowym od...

  Awards:

  • Nov 18, 2020

   Zakład Robót Inżynieryjnych "EKOINŻ" Jerzy Ślepecki

   164.6k zł

 • Utrzymanie ławy przywałowej lewego wału rzeki Wisły na terenie gminy Słubice i Gąbin pow. płocki
  • Oct 15, 2020
  • 160.4k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

  4.1 Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie ławy przywałowej lewego wału rzeki Wisły na terenie gminy Słubice i Gąbin pow. płocki. Realizacja Zadania obejmują m.in.: • Profilowanie i zagęszczanie nawie...

  Awards:

  • Nov 18, 2020

   REN TRANS Renata Zych

   160.4k zł

 • Przebudowa prawego wału potoku Ulga w m. Rzezawa gm. Rzezawa Etap I
  • Oct 2, 2020
  • 1.4m zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Przedmiotem zamówienia realizacja zadania p.n. Przebudowa prawego wału potoku Ulga w m. Rzezawa gm. Rzezawa - Etap I. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: a) Przebudowę wału poprzez jego podwyżs...

  Awards:

  • Nov 18, 2020

   BUDOWNICTWO WODNE Piotr Pruchnicki, Adam Szlosek Spółka Jawna

   1.4m zł

 • „Przegląd turbin HZ1, HZ2, HZ3”
  • Oct 22, 2020
  • 160.5k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Elektrownia wodna „Świnna Poręba” 26+600 Mucharz 2. OPIS URZĄDZENIA Dane techniczne generatora synchronicznego; Typ GCBV-158M Moc znamionowa 2500 kVA Obroty zna...

  Awards:

  • Nov 17, 2020

   160.5k zł

 • Monitoring i konserwacja systemu monitorowania i CCTV jazu i zapory w Smardzewicach
  • Oct 8, 2020
  • 57.1k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

  Przedmiotem zamówienia jest: Monitoring i konserwacja systemu monitoringu i CCTV jazu i zapory w Smardzewicach wraz z modernizacją sytemu. W ramach zadania zmodernizowany zostanie system monitoringu...

  Awards:

  • Nov 17, 2020

   Agencja Ochrony TRANSFER Sp. z o.o.

   57.1k zł

 • Usuwanie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie- cz. II
  • Oct 8, 2020
  • 1.6m zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

  Przedmiotem zamówienia jest: „Usuwanie szkód powodziowych na terenie ZZ w Krośnie- cz. II” w podziale na 20 części: Część 1: Udrożnienie potoku Dopływ z Pasterników w km 0+000-0+300. Zakres usług...

  Awards:

  • Nov 16, 2020

   Usługi Transportowe Adam Stańczyk

   88.2k zł

  • Nov 10, 2020

   Firma Usługowo Budowlana Wojciech Wajdzik

   53.4k zł

  • Nov 10, 2020

   Firma „ELINSBUD” Wiesław Bagniak

   35.8k zł

  • Nov 10, 2020

   Transbud Czudec Musiałek Dariusz

   35.4k zł

  • Nov 10, 2020

   Utrzymanie Zieleni Arkadiusz Goraj,

   484k zł

  • Nov 10, 2020

   F.U.B Wojciech Wajdzik

   38.6k zł

  • Nov 10, 2020

   Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof

   48.3k zł

  • Nov 6, 2020

   28.9k zł

  • Nov 6, 2020

   Firma „ELINSBUD” Wiesław Bagniak

   32.7k zł

  • Nov 6, 2020

   LUX MEL Zbigniew Pełdyjak

   33.9k zł

  • Nov 6, 2020

   Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku

   35k zł

  • Nov 5, 2020

   Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jarosławiu

   25.9k zł

  • Nov 5, 2020

   Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego SÓW-POL Sp. z o.o.

   229.9k zł

  • Nov 4, 2020

   Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Łańcucie

   219.9k zł

  • Nov 2, 2020

   Przedsiębiorstwo Usługowe SPEC-BUD Jan Rząsa

   288k zł

 • Zabudowa wyrw brzegowych w skarpie rzeki Bawół w km 4+000 ÷ 4+200 – NW Konin
  • Oct 7, 2020
  • 97.9k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  Zadanie polega na zabudowie wyrw na skarpie rzeki Bawół na długości 200 m w km 04+400 do 04+200 rzeki Bawół i likwidacji przetamowania na Bawole między km 04+200 do 05+000. Lokalizacja zadania jest na...

  Awards:

  • Nov 16, 2020

   RADKON, Radosław Zajdlic

   97.9k zł

 • Utrzymanie wałów na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – Nadzór Wodny Częstochowa
  • Oct 2, 2020
  • 151.3k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych i utrzymaniowych na wałach przeciwpowodziowych. Prace konserwacyjne i utrzymaniowe, polegać będą między innymi na: − ręcznym w...

  Awards:

  • Nov 16, 2020

   P.P.U.H. Ekomel Małgorzata Warkocz

   95.3k zł

  • Nov 16, 2020

   Hary i Janson sp. jawna K. Janson Włoch

   56k zł

 • Utrzymanie wałów na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny Kłobuck
  • Oct 2, 2020
  • 81.3k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych i utrzymaniowych na wałach przeciwpowodziowych. 2 Prace konserwacyjne i utrzymaniowe, polegać będą między innymi na: − ręczny...

  Awards:

  • Nov 16, 2020

   Hary i Janson Sp. Jawna K. Janson - Włoch

   61k zł

  • Nov 16, 2020

   P.H.U. ULFIK Marcin Ulfik

   7.3k zł

  • Nov 6, 2020

   Kaskada Tereny Zielone Adam Kantorski

   12.9k zł

 • Naprawa umocnień na rzece Pisie w km 8+976 – 9+028 (brzeg lewy) i w km 8+996 – 9+022 (brzeg prawy) w Barczewie, gm. Barc...
  • Oct 21, 2020
  • 275.4k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

  1.Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych w 2020 roku, na terenie działania Nadzoru Wodnego w Olsztynie, na tereni...

  Awards:

  • Nov 13, 2020

   Topa Roman ROBOTY ZIEMNE

   275.4k zł

 • „Roboty utrzymaniowe na potoku Szare w km 1+580-1+608, 1+612-1+735, 1+820-1+880, 2+130-2+160, 2+310-2+345 w m. Szare gm....
  • Oct 13, 2020
  • 154.3k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie narzutu kamiennego oraz naprawa uszkodzonych koszy siatkowo-kamiennych na potoku Szare w km 1+580-1+608, 1+612-1+735, 1+820-1+880, 2+130-2+160, 2+310-2+345 w m. S...

  Awards:

  • Nov 13, 2020

   IMPEROBUD Wojciech Gibas

   154.3k zł

 • „Zasyp wyrw brzegowych i dennych oraz udrożnienie koryta potoku Malejówka w km 0+700-1+000 w msc. Jordanów, pow. suski”
  • Oct 12, 2020
  • 132.6k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane/utrzymaniowe na: „Zasyp wyrw brzegowych i dennych oraz udrożnienie koryta potoku Malejówka w km 0+700-1+000 w msc. Jordanów, pow. suski” W wyniku przejśc...

  Awards:

  • Nov 13, 2020

   Teresa Paternoga Firma Handlowo - Usługowa "JURTEX"

   132.6k zł

 • Zabezpieczenie skarp rzek na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
  • Sep 24, 2020
  • 158.9k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

  Przedmiotem zamówienia jest: zabezpieczenie skarp rzek na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim podzielone na 2 części, tj. część nr 1 - Zabudowa wyrwy w skarpie rzeki Pilicy w obrębie most...

  Awards:

  • Nov 13, 2020

   Zakład Wodno-Melioracyjny S.C. Stanisław Cieślik, Łukasz Cieślik

   158.9k zł

 • Naprawa płyt i parapetu oraz wykonanie umocnienia narożnika Bulwarów we Włocławku
  • Oct 20, 2020
  • 386.6k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

  Przedmiotem zamówienia jest Naprawa płyt i parapetu oraz wykonanie umocnienia narożnika Bulwarów we Włocławku. Realizacja Zadania obejmują m.in.: a) rozbiórkę konstrukcji żelbetowych - 26 m3 b) wywiez...

  Awards:

  • Nov 12, 2020

   USŁUGI HYDROTECHNICZNE ROBERT ŚLIWIŃSKI

   386.6k zł

 • Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie
  • Sep 22, 2020
  • 2.8m zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

  Celem inwestycji pn. „Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie” jest wykonanie nowej pompowni wyposażonej w agregaty pompowe zatapialne wraz z likwidacją...

  Awards:

  • Nov 12, 2020

   VIABET sp. z o.o.

   2.8m zł

 • Usługi związane z wycinką drzew na terenie ZZ Leszno
  • Oct 14, 2020
  • 32.9k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lesznie

  Usługi związane z wycinką drzew na terenie ZZ Leszno gm. Żmigród, Prusice, Trzebnica, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie gm. Milicz, pow. milicki, woj. dolnośląskie gm. Sośnie, pow. ostrowski, woj. w...

  Awards:

  • Nov 10, 2020

   LINOTECH Michał Paprota

   32.9k zł

 • Prace remontowo-naprawcze budowli piętrzących i wałowych w zlewni Baryczy w 2020 r.
  • Oct 8, 2020
  • 107k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lesznie

  Przedmiotem zamówienia jest „Prace remontowo-naprawcze budowli piętrzących i wałowych w zlewni Baryczy w 2020 r.” gmina Żmigród, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie gmina Odolanów i Przygodz...

  Awards:

  • Nov 10, 2020

   HYDROWODKAN Sp. z o.o.

   107k zł

 • Interwencyjne zabezpieczenie prawej skarpy koryta oraz korony wału przeciwpowodziowego rzeki Brennicy w km 8+180 – 8+230...
  • Oct 8, 2020
  • 159.1k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Pracami poprzedzającymi zasadnicze roboty zabezpieczające będzie odkrzaczenie powierzchni skarp koryta regulacyjnego oraz obwałowania pasem na długości planowanych robót. Równolegle można przystąpić d...

  Awards:

  • Nov 10, 2020

   Zakład Robót Inżynieryjnych "EKOINŻ" Jerzy Ślepecki

   159.1k zł

 • Remont korony lewego i prawego wału cieku Jaworznik w m. Wojkowice w km 0+000 – 0+670 poprzez uzupełnienie nawierzchni n...
  • Oct 2, 2020
  • 86.6k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Remont korony lewego i prawego wału cieku Jaworznik w m. Wojkowice w km 0+000 – 0+670 poprzez uzupełnienie nawierzchni na łączn...

  Awards:

  • Nov 10, 2020

   Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodnego HYDROMEX

   86.6k zł

 • Odprowadzenie wody z Polderu Barłogi do rzeki Warty, gm. Rzgów
  • Sep 30, 2020
  • 2.9m zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Odprowadzenie wody z Polderu Barłogi do rzeki Warty, gm. Rzgów. W ramach robót planuje się wykonać: - roboty przygotowawcze pol...

  Awards:

  • Nov 10, 2020

   HZBUD Sp. z o.o HZBUDINVEST SP. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.

   2.9m zł

 • Usuwanie szkód powodziowych – potok Przenosza, km 0+000-4+100, naprawa ubezpieczeń, udrożnienie koryta, zasyp wyrw
  • Sep 29, 2020
  • 95.6k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Przedmiotem zamówienia jest usuwanie szkód powodziowych - potok Przenosza, km 0+000 – km 4+100, naprawa ubezpieczeń, udrożnienie koryta, zasyp wyrw (zadanie potok Przenosza, km 0+150 m. Przenosza, gm....

  Awards:

  • Nov 10, 2020

   PBM Sułkowscy Sp. j.

   95.6k zł

 • „Remont wałów rzeki Fiszewki: wał lewy km 0+000÷4+800 i 4+800÷13+900 i wał prawy km 0+000÷0+250 i 4+800÷12+195, gm. Mias...
  • Sep 21, 2020
  • 626.6k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Remont wałów rzeki Fiszewki: wał lewy km 0+000÷4+800 i 4+800÷13+900 i wał prawy km 0+000÷0+250 i 4+800÷12+195, gm. Mias...

  Awards:

  • Nov 10, 2020

   HANSA-INVEST Sp. z o.o.

   626.6k zł