Tenders

Sort by

Latest award date Announcement date Awarded value

502 results

 • Remont śluzy pociągowej – stopień wodny Wróblin. Etap III
  • Jun 19, 2020
  • 447.3k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Remont śluzy pociągowej – stopień wodny Wróblin. Etap III”. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.: 1) Roboty...

  Awards:

  • Aug 4, 2020

   FUH ZAB-BYT Adam Wałeczek

   447.3k zł

 • Prace naprawcze jazów w dolinie rzeki Orli gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie gmina Rawicz, Pakosła...
  • Jun 18, 2020
  • 148k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lesznie

  Zakres robót obejmuje: - remont jazu Pobiel w km 5+038, jazu Kubeczki w km 25+715, jazu Sworowo w km 28+100, jazu Zaorle w km 34+060, jazu z mostem Dubin w km 40+243, jazu Jutrosin w km 46+026 Szczegó...

  Awards:

  • Jul 30, 2020

   WODOKAN Roboty Ziemne i Odwadnianie Terenu Usługi Sprzętem Budowlanym Marian Połczyński

   148k zł

 • Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+2...
  • May 29, 2020
  • 1.6m zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lesznie

  I. Część opisowa 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie 3 egz. w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym operatu wodnopraw-nego z załączonymi wyp...

  Awards:

  • Jul 30, 2020

   "NAVIGA-STAL" Sp. z o.o.

   1.6m zł

 • „Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Gryfino Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie”
  • Jun 18, 2020
  • 79.4k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług (prac) związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym wałów przeciwpowodziowych na terenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w S...

  Awards:

  • Jul 28, 2020

   „PAWKARD” F.P.H.U. Kluszczyński Paweł

   79.4k zł

 • Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budo...
  • May 20, 2020
  • 381.3k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskaniem wymaganych prawem, uzgodnień, d...

  Awards:

  • Jul 28, 2020

   Inex Green Sp. z o.o.

   381.3k zł

 • „Przeglądy i usługi związane z serwisowaniem samochodów służbowych wraz z częściami zamiennymi użytkowanych w PGW Wody P...
  • Aug 4, 2020
  • 72.7k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  „Przeglądy i usługi związane z serwisowaniem samochodów służbowych wraz z częściami zamiennymi użytkowanych w PGW Wody Polskie - RZGW Kraków” w zakresie Cześć 3: Przeglądy i usługi związane z serwisow...

  Awards:

  • Jul 27, 2020

   WRONA SERWIS Rafał Wrona

   72.7k zł

 • Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na obszarze Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej – 4 części.
  • Jun 23, 2020
  • 261.6k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych wód i urządzeń wodnych na obszarze Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części, każda część stanowi oddz...

  Awards:

  • Jul 27, 2020

   BeMar Beata Głuch

   31.3k zł

  • Jul 23, 2020

   Zakład konserwacji Budowy Urządzeń Melioracyjnych Krzysztof Szeweńko

   91k zł

  • Jul 23, 2020

   Konserwacja Urządzeń Melioracyjnych Andrzej Kaszak

   39.3k zł

  • Jul 23, 2020

   ACTIVMED Michał Swacha

   99.9k zł

 • Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i umocnieniu kanałów: Tałckiego;...
  • Jun 3, 2020
  • 321k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych w podziale na 3 części zamówienia: 1) „Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn....

  Awards:

  • Jul 24, 2020

   Usługi inżynierskie w budownictwie „Budynki i budowle” Jarosław Andraka

   321k zł

 • Pełnienie Nadzoru Autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Polderu Żelazna. Etap I Część 1 Budo...
  • May 15, 2020
  • 230.7k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa Polderu Żelazna. Etap I. Część 1. Budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych...

  Awards:

  • Jul 23, 2020

   Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” Sp. z o.o.

   230.7k zł

 • Prace utrzymaniowe na obiektach zbiornika wodnego Jeziorsko - opracowanie dokumentacji
  • May 22, 2020
  • 47.9k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji na naprawę uszkodzeń powstałych na progu nr 4 km 479+200 oraz na progu nr 2 km 488,97 (483+710) rz. Warty, która ma przedstawić szcz...

  Awards:

  • Jul 21, 2020

   ZENERIS Projekty Sp. z o.o.

   47.9k zł

 • Wykonanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne ko...
  • May 29, 2020
  • 99.6k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  Wykonanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód rzeki Samy, Strugi Sokołowskiej, Rzeki Ciemnicy, Kanału Ulgi I,...

  Awards:

  • Jul 21, 2020

   Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJET Sp. z o.o

   63.9k zł

  • Jul 20, 2020

   Zakład Projektowo – Wykonawczy H-BUD Hieronim Szukalski

   35.6k zł

 • Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga
  • Feb 11, 2020
  • 125.5m zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na płatnośc...

  Awards:

  • Jul 21, 2020

   BUDIMEX S.A.

   125.5m zł

 • Wynajem kontenerów wraz z wywozem i utylizacja niesegregowanych odpadów
  • Jul 21, 2020
  • 40.5k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni Wrocław

  Wynajem kontenerów wraz z wywozem i utylizacja niesegregowanych odpadów zgromadzonych w kontenerach

  Awards:

  • Jul 17, 2020

   Tomasz Miskiewicz VERTICO

   40.5k zł

 • Remont opaski brzegowej OP 449 we wsi Holendry, gm. Wilga
  • May 21, 2020
  • 796.1k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu opaski brzegowej OP449 rzeki Wisły o długości 205,2 m, położonej we wsi Holendry, gm. Wilga, pow. garwoliński, woj. mazowieckie. Zakres zamówienia obejmu...

  Awards:

  • Jul 16, 2020

   FIRMA WIELOBRANŻOWA FIGLEWICZ PAWEŁ

   796.1k zł

 • Kontrakt 1B.4/2: Bagrowanie Przekopu Klucz-Ustowo”
  • Feb 28, 2020
  • 6.9m zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pogłębiarsko-czerpalnych na torze wodnym Przekop Klucz – Ustowo obejmujących bagrowanie osadów z dna Przekopu Klucz-Ustowo (na długości około 2,7 km) wraz z...

  Awards:

  • Jul 16, 2020

   Hegemann GmbH

   6.9m zł

 • „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Po...
  • Jan 24, 2020
  • 20.9m zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.:„ Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych”, w...

  Awards:

  • Jul 16, 2020

   Lider: HZBUD Sp. z o.o. Partner: P.H.U CHOD DRÓG Przemysław Andrzejewski

   20.9m zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ”Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec...
  • Jun 3, 2020
  • 464.9k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec poprzez odbudowę budowli piętrzących w km : 92+295...

  Awards:

  • Jul 15, 2020

   Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych "Środowisko" Teresa Szendoł

   464.9k zł

 • „Utrzymanie potoku Czarczówka w km 0+000-2+785 w m. Grodzisko, Bachowice, gm. Zator, Spytkowice pow. oświęcimski, wadowi...
  • May 28, 2020
  • 79.7k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych na potoku Czarczówka w m. Grodzisko, Bachowice, gm. Zator, pow. oświęcimski, woj. małopolskie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utr...

  Awards:

  • Jul 14, 2020

   KUWIM Roboty Inżynieryjne i Hydrotechniczne

   79.7k zł

 • „Utrzymanie potoku Młynówka w km 1+200 – 2+650 w msc. Maków Podhalański”
  • May 29, 2020
  • 82.6k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Opis techniczny robót: W km 1+200 – 2+650 - udrożnienie koryta potoku, konserwacja koryta poprzez zasyp wyrw materiałem miejscowym i narzutem kamiennym o średnicy powyżej 80 cm. Pilne jest wykonanie...

  Awards:

  • Jul 10, 2020

   Grupa UCHACZ S.A. Sp. J

   82.6k zł

 • "Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Psiny poprzez odbudowę budowli piętrzących w km:6+100, 12+346, 28+600"
  • May 20, 2020
  • 157.4k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Psiny poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 6+100, 12+346, 28...

  Awards:

  • Jul 9, 2020

   MK Design Maciej Kowalik

   157.4k zł

 • Zwiększenie retencji korytowej na obszarze działania RZGW w Gdańsku
  • May 15, 2020
  • 514.6k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

  1. Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie retencji korytowej na obszarach wiejskich zgodnych z założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy poprzez realizację następujących zadań, w podziale na c...

  Awards:

  • Jul 9, 2020

   PRIM Ryszard Stasik wspólnik spółki cywilnej PRIM s.c. Ryszard Stasik, Kinga Stasik Jakubowska PRIM Kinga Stasik – Jakubowska wspólnik spółki cywilnej PRIM s.c. Ryszard Stasik, Kinga Stasik Jakubowska

   85.7k zł

  • Jul 1, 2020

   Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe BIMEL Sp. z o.o. Tadeusz Sobiecki Zakład Usług Melioracyjnych

   284.7k zł

  • Jul 1, 2020

   Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych Wojciech Czapiewski

   144.1k zł

 • „Dostawa oznakowania pływającego i stojaków do jego magazynowania” w ramach projektu finansowanego ze środków Regionalne...
  • Jun 2, 2020
  • 420.7k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następujących znaków pływających i stojaków do ich magazynowania: • 40 szt. pław do toru głównego; • 51 szt. pław do torów bocznych; • 35 szt. stojaków na p...

  Awards:

  • Jul 8, 2020

   ROTO-TECH Sp. z o.o.

   420.7k zł

 • Zabudowa potoku Młyniska w km 0+000 - 1+000 w m. Zakopane, gm. Zakopane, pow. tatrzański, woj. małopolskie
  • Apr 27, 2020
  • 13.7m zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Prace zabezpieczające polegać będą na wykonaniu zabudowy betonowo – kamiennej tj. żłobu betonowego z okładziną kamienną murów oporowych. Zakresem zamówienia objęty jest odcinek potoku Młyniska w km 0+...

  Awards:

  • Jul 8, 2020

   Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” „NOWEL” Paweł Nowak

   13.7m zł

 • Odbudowa Kanału Małgosia – Etap I
  • May 13, 2020
  • 2.5m zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

  Opis przedmiotu zamówienia:„Odbudowa Kanału Małgosia – Etap I”, lokalizacja gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – trzcianecki, województwo wielkopolskie. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pol...

  Awards:

  • Jul 7, 2020

   Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego PROMEL Robert Jeszke

   2.5m zł

 • „Wykonanie robót budowlanych związanych z utrzymaniem potoków na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice”
  • May 29, 2020
  • 365.7k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  „Wykonanie robót budowlanych związanych z utrzymaniem potoków na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice”

  Awards:

  • Jul 6, 2020

   MAT-BUD Usługi Transportowo-Sprzętowe

   173.8k zł

  • Jul 6, 2020

   Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "PEKUM" Sp. z o.o.

   191.9k zł

 • Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz poprzez odbudowę jazu...
  • Apr 30, 2020
  • 89.7k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz poprzez odbudowę jaz...

  Awards:

  • Jul 6, 2020

   ZENERIS PROJEKTY Sp. z o.o.

   89.7k zł

 • „Budowa Przepławek. Kanał Molita km 3+300, 4+500” - nadzór inwestorski
  • May 29, 2020
  • 14.1k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa Przepławek. Kanał Molita km 3+300, 4+500”, lokalizacja obręb ewidencyjny 0005 Lubcz Mały i 0006 Lubcz W...

  Awards:

  • Jul 2, 2020

   Dom Inżynierski PROMIS S.A.

   14.1k zł

 • „Zakup łodzi inspekcyjno-pomiarowej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem techniczno – eksploatacyjnym i przyczepą...
  • Jun 3, 2020
  • 339.1k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup łodzi inspekcyjno-pomiarowej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem techniczno – eksploatacyjnym i przyczepą podłodziową do realizacji zadań statutowych Zarzą...

  Awards:

  • Jul 2, 2020

   MOTO X Jarosław Narwojsz

   339.1k zł

 • Utrzymanie sieci kontrolno-pomiarowej na Zbiorniku Świnna Poręba
  • May 21, 2020
  • 207.8k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  „Utrzymanie sieci kontrolno-pomiarowej na Zbiorniku Świnna Poręba” Część I „Przegląd, serwis i naprawa systemu ASTKZ na zbiorniku Świnna Poręba” Część II „Aktualizacja krzywej konsumpcyjnej dla post...

  Awards:

  • Jul 2, 2020

   NAVIGARE Adam Kołodziej

   19k zł

  • Jun 26, 2020

   INTROL-ENERGOMONTAŻ Sp. Z o.o.

   188.8k zł

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  • May 20, 2020
  • 161k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  „Dostawa materiałów eksploatacyjnych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach” Przedmiot zamówienia podzielony jest na 8 części: Cz.1 Dostawa części zamiennych i akcesoriów do spr...

  Awards:

  • Jul 2, 2020

   METALZBYT-HURT Sp. z o. o.

   120.9k zł

  • Jun 23, 2020

   SPECOL Sp. z o. o.

   40k zł

 • „Opracowanie dokumentacji uzupełniającej ocenę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiornika wodnego Dzierżno Duże...
  • May 19, 2020
  • 123k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji uzupełniającej ocenę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiornika wodnego Dzierżno Duże z grudnia...

  Awards:

  • Jul 2, 2020

   HYDROINŻ Antoni Pisula

   123k zł

 • Roboty budowlane związane z utrzymaniem wód na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – Nadzór Wodny w Grybowie
  • May 18, 2020
  • 92.7k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Zamówienie podzielone jest na części, tj.: • Część nr 1 „Zasyp wyrw brzegowych u podstawy wałów rz. Biała Tarnowska w km 4+800 – 4+900 w m. Tarnów, gm. Tarnów, pow. tarnowski, woj. małopolskie” Z...

  Awards:

  • Jul 2, 2020

   RICON Mateusz Brzęk ul. Hubala 7 lok. 7, 33-300 Nowy Sącz

   76.8k zł

  • Jun 26, 2020

   Zakład Usługowy Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Hydro-Bud Zbigniew Smaś 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Piłsudskiego 76a

   15.9k zł

 • „Roboty budowlane związane z utrzymaniem wód na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – Nadzór Wodny Nowy Targ”
  • May 22, 2020
  • 284.8k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  „Zasyp wyrwy brzegowej na potoku Ochotnica w km 0+250-0+450 w m. Tylmanowa, gm. Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, woj. małopolskie” Zakres i charakterystyka zadania: Przedmiotem zamówienia jest wykon...

  Awards:

  • Jul 1, 2020

   Firma Handlowo-Usługowa ,,JURTEX'' Teresa Paternoga

   29.8k zł

  • Jun 26, 2020

   „PBM” Sułkowscy Sp. J

   188k zł

  • Jun 26, 2020

   Zakład Melioracyjno-Budowlany „WiR” Wiesław Młynarczyk - Ryszard Biedroń sp.j

   66.9k zł

 • Konserwacja zabudowy regulacyjnej na pot. Jaworzynka w km 0+200 - 3+300 m. Gołkowice Górne, Skrudzina, gm. Stary Sącz, p...
  • May 21, 2020
  • 266.1k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Odcinek potoku Jaworzynki od km 0 + 200 do km 3 + 300 przeznaczony do konserwacji jest odcinkiem uregulowanym. Skarpy potoku w rejonie stopni są odcinkowo ubezpieczone dużą kratą, oraz w dnie poniżej...

  Awards:

  • Jul 1, 2020

   „PBM” Sułkowscy Sp. J 34-600 Limanowa, ul. Fabryczna 1D

   266.1k zł

 • Przebudowa obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego na rzece Brdzie w podziale na części.
  • Apr 10, 2020
  • 2.7m zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego na rzece Brdzie – budowa przepławki dla ryb na rzece Brdzie w m. Bydgoszcz o...

  Awards:

  • Jul 1, 2020

   HABUD sp. z o.o. spółka komandytowa Zakład Projektowo-Wykonawczy HABUD sp. z o.o.

   480.2k zł

  • Jun 23, 2020

   Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego HYDRO-EKO

   2.2m zł

 • Remont betonów w galeriach zapory - Zbiornik Wodny Besko
  • May 26, 2020
  • 49k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

  Przedmiotem zamówienia jest: „Remont betonów w galeriach zapory - Zbiornik Wodny Besko”. Zakres obejmuje wykonanie robót m.in.: czyszczenie elementów betonowych na całości zakresu wykonywania renowac...

  Awards:

  • Jun 30, 2020

   Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane „HUTA” Sp. J.

   49k zł

 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych (materiałów elektrycznych) na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwi...
  • May 8, 2020
  • 58.6k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Dostawa materiałów eksploatacyjnych (materiałów elektrycznych) na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Awards:

  • Jun 29, 2020

   Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o. o.

   16.8k zł

  • Jun 26, 2020

   Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELDOR Łukasz Baranowski

   41.8k zł

 • Interwencyjne zabezpieczenie prawej skarpy koryta oraz korony wału przeciwpowodziowego rzeki Brennicy w km 4+500 – 4+620...
  • Apr 16, 2020
  • 99.5k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Wykonanie robót interwencyjnych dla bezpiecznego przeprowadzenie wód wezbraniowych, bez zagrożenia dla prawej skarpy koryta regulacyjnego i korony prawego wału przeciwpowodziowego a także zapewnienie...

  Awards:

  • Jun 29, 2020

   Zakład Robót Inżynieryjnych "EKOINŻ" Jerzy Ślepecki

   99.5k zł

 • Symulacje numeryczne prognozy erozji (deformacji) koryta Wisły poniżej Stopnia Wodnego Siarzewo wraz ze wskazaniem rozwi...
  • Jan 29, 2020
  • 348k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania „Symulacje numeryczne prognozy erozji (deformacji) koryta Wisły poniżej Stopnia Wodnego Siarzewo wraz ze wskazaniem rozwiązań technicznych ograniczają...

  Awards:

  • Jun 29, 2020

   Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk

   348k zł

 • Wykonanie doraźnego zabezpieczenia skarpy odpowietrznej przelewu powodziowego na zbiorniku Kańczuga w miejscowości Siedl...
  • Jul 22, 2020
  • 294.1k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

  Przedmiot zamówienia obejmował swoim zakresem wykonanie doraźnego zabezpieczenia skarpy odpowietrznej przelewu powodziowego na zbiorniku Kańczuga w miejscowości Siedleczka, gmina Kańczuga.

  Awards:

  • Jun 27, 2020

   INŻYNIERIA RZESZÓW S.A.

   294.1k zł

 • „Ocena 5- letnia obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu”
  • May 27, 2020
  • 47.9k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa dla obiektów hydrotechnicznych, sporządzeniu protokołów z kontroli okresowej co najmniej...

  Awards:

  • Jun 26, 2020

   ETROM Sp. z o.o. Sp.k.

   35.6k zł

  • Jun 19, 2020

   AQUIN Agata Władysława Rakoczy-Kot

   12.3k zł

 • Monitoring efektów robót budowlanych wykonanych w ramach projektu „Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja dzia...
  • May 11, 2020
  • 134.9k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  1. Przedmiotem zamówienia jest hydrauliczna ocena funkcjonalności urządzeń służących migracji ryb (przepławek) tj. ocena natężenia przepływu, turbulencji i prędkości przepływu wody w komorach oraz szc...

  Awards:

  • Jun 26, 2020

   „PBM” Sułkowscy Sp. J

   17.7k zł

  • Jun 26, 2020

   „PBM” Sułkowscy Sp. J 34-600 Limanowa, ul. Fabryczna 1D

   57.7k zł

  • Jun 4, 2020

   Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

   59.5k zł

 • „Obsługa i utrzymanie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika wodnego Klimkówka”
  • Jul 27, 2020
  • 124.8k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

  1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania „Obsługa i utrzymanie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika wodnego Klimkówka” jest obsługa i utrzymanie sieci standardowej osłony zbiornika wodnego Klimków...

  Awards:

  • Jun 25, 2020

   Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

   124.8k zł

 • Zakup fabrycznie nowej łodzi inspekcyjno-pomiarowej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem techniczno – eksploatacyj...
  • May 28, 2020
  • 185.9k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup fabrycznie nowej łodzi inspekcyjno-pomiarowej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem techniczno – eksploatacyjnym i przyczepą podłodziową do realizacji zadań...

  Awards:

  • Jun 25, 2020

   AP POLSKA Kiecoń Sp. z o. o. Sp. k.

   185.9k zł

 • „Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się n...
  • May 8, 2020
  • 174.1k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

  1.Zamówienie obejmuje : a) opracowanie operatów wodnoprawnych w zakresie usługi wodnej, tj. piętrzenia wód powierzchniowych budowlą piętrzącą i szczególnego korzystania z wód, tj. nawadniania gruntów...

  Awards:

  • Jun 25, 2020

   KGE Sp. z o.o. Sp.k.

   61.7k zł

  • Jun 25, 2020

   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "JAR-BUD" Jarosław Symko

   112.3k zł

 • Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę dla zadania pn.: „Rozbiórka Zbiornika Wodnego Wilkówka”
  • May 28, 2020
  • 396k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

  Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji rozbiórki Zbiornika Wodnego Wilkówka w zakresie wskazanym w decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 75...

  Awards:

  • Jun 24, 2020

   Projektowanie i Wykonawstwo SOFT - PONT Sp. z o. o.

   396k zł

 • „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzysk...
  • May 8, 2020
  • 189.4k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyska-niem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskaniem wymaganych p...

  Awards:

  • Jun 24, 2020

   ZENERIS PROJEKTY Sp. z o.o.

   189.4k zł

 • Remonty i naprawy budowli i urządzeń melioracyjnych związane z ochroną przed suszą i powodzią na terenie Zarządu Zlewni...
  • May 6, 2020
  • 74k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach I etapu remontów i napraw budowli i urządzeń melioracyjnych związane z ochroną przed suszą i powodzią na terenie Zarządu Zlewni we Włocławku. Przedmiotem...

  Awards:

  • Jun 23, 2020

   IQ-TECH Sp. z o.o.

   55.2k zł

  • Jun 19, 2020

   18.8k zł

 • „Rzeka Skawa – zasyp wyrw brzegowych w km 49+850-50+150 w msc. Białka”
  • May 12, 2020
  • 309.5k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  W wyniku przejścia wysokich stanów wód powodziowych w latach poprzednich zostały uszkodzone istniejące budowle brzegi i rozmyte dno rzeki Skawy w km 49+850 – 50+150 w miejscowościach Maków Podhalańsk...

  Awards:

  • Jun 23, 2020

   Usługi transportowe Pośrednictwo Usługi Koparko-Ładowarkami Andrzej Styrna

   309.5k zł

 • Dostawa wraz z instalacją oraz uruchomieniem 13 urządzeń klimatyzacji naściennej w pomieszczeniach biurowych znajdującyc...
  • May 15, 2020
  • 84.1k zł
  • Purchaser:

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją oraz uruchomieniem 13 urządzeń klimatyzacji naściennej w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na III piętrze w budynku Regionalnego Zarządu...

  Awards:

  • Jun 23, 2020

   BLAUMED KAMILA GRZYWA

   84.1k zł