• Purchaser

  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Publication date

  Oct 25, 2020

 • Type

  1

 • Value Awarded

  7.4b Ft

 • Source

  EKR

  A 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és–tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását. A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges: megvalósul a meglévő eleveniszapos szennyvíztisztító telep üzem alatti felújítása az alábbiak szerint: Tervezett névleges hidraulikai kapacitás: 6700 m3/d 900 m3/h mechanikai tisztítási kapacitással rendelkező eleveniszapos szennyvíztisztító Előmechanika • a meglévő rácsgépház gépészeti felújítása • 2 db párhuzamosan kapcsolt 300 m3/h kapacitású 3 mm-es dobrács és kapcsolódó rácsszemét prés • 600 m3/h kapacitású kézi rács • 4 m3-es konténer • felmenő nyers szennyvíz nyomóvezeték csere • osztómű építése • a homokfogók és a rácsgépház közötti műtárgy illesztés vízzáróvá tétele • 2 db meglévő homokfogót, gépészeti felújítása (900 m3/h) • zsírfogóval építése (a zsírnak külön akna és hozzá kapcsolódó ejtőcső kialakítása) • homoknak 2*4 m3-es konténer beszerzése • 2 db párhuzamos dobszűrő (900 m3/h) • dobszűrőkről lekerülő rácsszemétnek 1-1 db 4 m3-es konténer beszerzése Előülepítő • vésztúlfolyó küszöböt kell kialakítani • megkerülő vezeték kialakítása • a 2 db meglévő kétszintes előülepítő rothasztó terei megszüntetésre kerülnek Szelektor medencék • A jelenlegi szelektorokat úgy kell átalakítani, hogy egyenként kizárhatók és leüríthetők legyenek • A szelektorokat két párhuzamos ágra kell osztani • 2 darab szelektort recirkulációs iszap pihentető rekeszként szükséges átalakítani Biológiai műtárgy • a meglévő Dorr-ülepítő belső tereinek átalakítása • megkerülő vezeték építése Utólevegőztető műtárgy új műtárgy építése Membrántechnológiás tisztítási technológia kiépítése: 3db párhuzamos membrán szeparációs medence • új műtárgy építése szükséges • membránok telepítése (3*3.350 m3/d) A szennyvíztisztító telep iszapvonala alatt az V. kötet, műszaki leírás 6. pontban szereplő géplista értendő. Fölösiszap puffer medence • új műtárgy építése Iszapvíztelenítő gépház • meglévő gépház felújítása • iszap elősűrítő gépek • iszapvíztelenítő gépek Pálcás sűrítő • felújítandó Iszap puffer műtárgy • új műtárgy építése Rothasztás és biogáz hasznosítás létesítményei • 2db új párhuzamos mezofil rothasztó torony építése • 174 kW hőteljesítményű bio vagy kombi gázkazán betervezése és beépítése • 2 x 80 kW teljesítményű gázmotor építés Kigázosító medence • új műtárgy építése TFH fogadás (150 l/s.) • A meglévő NKÖHSZ fogadó állomást fel kell hagyni. Új NKÖHSZ fogadó és előkezelő kiépítése szükséges. Továbbá: • kerítés felújítandó • telepi úthálózat felújítandó • új vezérlési és távfelügyeleti rendszer alakítandó ki • udvartéri vezetékek felújítandó • a meglévő és felhagyásra kerülő műtárgyak közül csak azok elbontása szükséges, melyek helyére helyhiány miatt új műtárgyépül • végátemelő gépészeti és irányítástechnikai felújítása • Hálózatrek. keretében 2db(települési végátemelő és Mozdony u.-i átemelő) átemelő teljes felújítása tervezett. Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009. (IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók. AK a 321/2015. K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatá

  Notices

  • Nov 1, 2020

   Invitation to participate

  • Dec 13, 2020

   Correction

  • Dec 17, 2020

   Correction

  • Dec 23, 2020

   Correction

  • May 24, 2021

   Information on the outcome of the procedure

  EGYEB_DOKUMENTUM_BLOKK

  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

 • Risk indicators