• Purchaser

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

 • Publication date

  Apr 9, 2018

 • Type

  Przetarg nieograniczony

 • Value Awarded

  1.7m zł

  REMONT WĘZŁA SULECHÓW NA ODCINKU S3a W KM 176+568 – 176+980 Zakres inwestycji obejmuje: roboty pomiarowe frezowanie nawierzchni na zimno na głębokość 4cm wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S na pierścieniu ronda wykonanie podbudowy na wyspach przy rondach wypełnienie wysp z betonowej kostki brukowej wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wymiana krawężników i ścieków remont urządzeń brd. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Reali
 • Notices

  • Apr 9, 2018

   Award of the contract