• Purchaser

  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

 • Publication date

  Jun 28, 2018

 • Type

  Licytacja elektroniczna

 • Value Awarded

  10.9m zł

  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Pawilonu III w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w systemie: zaprojektuj i wybuduj. Na przedmiot niniejszego postępowania, składają się w szczególności: a) wykonanie niezbędnych badań, opracowań, dokumentacji projektowej ( miedzy innymi : projekt budowlany, projekty wykonawcze dla poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż, koncepcja kolorystyki, dokumentacja powykonawcza zgodnie z Rozpo
 • Notices

  • Jun 28, 2018

   Intention to award the contract

  • Aug 23, 2018

   Award of the contract