• Purchaser

  Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

 • Publication date

  Sep 26, 2017

 • Type

  Przetarg nieograniczony

 • Value Awarded

  192.6k zł

  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego stanowiących jego własność i nabytych w okresie wykonywania zamówienia przy zachowaniu zasady, że data początkowa okresu ubezpieczenia musi mieścić się w terminie wykonywania zamówienia, a data końcowa będzie wynikać z 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych
 • Notices

  • Sep 26, 2017

   Intention to award the contract

  • Oct 26, 2017

   Award of the contract