• Purchaser

  Gmina Strawczyn

 • Publication date

  May 6, 2019

 • Type

  Przetarg nieograniczony

 • Value Awarded

  4.1m zł

  Zamówienie dotyczy zadania pn. „Budowa ścieżki dydaktycznej na terenie gminy Strawczyn, gm. Strawczyn” (zw. dalej ścieżką dydaktyczną) w ramach realizacji Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn – ścieżka dydaktyczna”. Inwestycja planowana jest do dofinansowana z RPO WŚ na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury umożliwiająca zapoznanie się z informacjami edukacyjnymi
 • Notices

  • May 6, 2019

   Intention to award the contract

  • Aug 9, 2019

   Award of the contract

 • Risk indicators